VilMer introduserer ny aktivitetsløsning for eldre under NSCC-webinar

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer, var en av 11 selskaper som presenterte innovative rehabiliterings- og aktiviseringsløsninger under NSCCs presentasjonsdag torsdag 20. april.  

Landgraff var klokkeklar på at samfunnet nå må investere mer i sosial velferdsteknologi for å møte de langsiktige trendene som følger i kjølvannet av økt aldring i samfunnet, der mange av utfordringene nylig er belyst i programmer som Brennpunkt. Landgraff roste det tydelige språket i den nye offentlige utredningen «Tid for handling», som nettopp fremhever at det ikke er noen tid å miste hva gjelder satsning på teknologi som bidrar til å aktivisere eldre, både de som bor hjemme og de som bor på omsorgsinstitusjoner. Men Landgraff la til at det ikke er lett å se hvordan det skal bli endringer i praksis. Han forklarte dette med at mange ansatte på sykehjem har en meget hektisk hverdag, og at flere kommuner har begrenset evne – og noen har også begrenset vilje - til å investere i digitale løsninger som skal redusere ressurspresset. Landgraff fremhevet at VilMer derfor selv forsøker å finne nye løsninger i tett samspill med samarbeidende kommuner som blant annet Gjøvik, Løten og Søndre Land. VilMer tilpasser sine løsninger og tjenester slik at det nå blir enda mindre ressurskrevende for helsepersonell å tilby mange, gode aktiviteter til sine brukere og beboere.

Nye aktivitetsplaner

Han presenterte så hvordan VilMer utarbeider aktivitetsplaner for hver avdeling i disse kommunene, blant annet ut fra faglig ekspertise, VilMers erfaring fra arbeid i om lag 100 kommuner i Skandinavia, og kommunens egne ambisjoner. Landgraff gjennomgikk også hvordan VilMer rent praktisk bidrar til å planlegge, avtale, organisere og gjennomføre fysiske og digitale aktiviteter på avtalte tidspunkter.

Han virket stolt da han poengterte at den nye modellen har gitt et mye større antall aktiviteter per avdeling hver måned, og han fremhevet mange gode tilbakemeldinger fra ansatte på omsorgsinstitusjoner. Flere ser nå på VilMer som en hjelper og støttespiller i den hektiske hverdagen – til forskjell fra å være «enda en digital løsning» som de ansatte må forholde seg til.  

illustrativt eksempel på aktivitetsplan

Bidrar til besparelser og lovpålagte krav

Ikke minst snakket Landgraff om hvordan VilMer samarbeider med flere kommuner om å kvantifisere kostnadsbesparelser som VilMer bidrar med, fordi mange kommuner har gode tall på hva det ville ha kostet å gjennomføre disse aktivitetene i egen regi. Landgraff poengterte at disse kostnadsgevinstene kommer på toppen av bedre muligheter til å etterleve offentlige helseplaner, ivareta lovpålagte krav, rekruttere frivillige bidragsytere, og mye mer. Ved å tilpasse omsorgen til den enkelte, som å ta med beboere utendørs og tilby sosialt samvær og varierte aktiviteter, adresserer VilMer blant annet over 50% av innsatsområdene i "Leve hele livet"-reformen.

Gjennom å levere «aktivitet som tjeneste», og ikke bare levere enkeltstående løsninger, håper VilMer å kunne bli en partner for enda flere kommuner og omsorgsinstitusjoner i tiden fremover.  

skjermbilde av poenger om hvordan VilMer leverer oppunder "tid for handling"

Mange spennende aktører samlet

VilMer og Landgraff var i godt selskap under Zoom-møtet. Under presentasjonsdagen i regi av NSCC ble deltakerne også presentert for alt fra e-sport til fjernrehabilitering.  

  • Ingrid Woldseth Kleiva fra Motitech: Hvordan få 6000 eldre til å sykle jorden rundt 4 ganger på 4 uker med Motiview
  • Leif Une Smeby fra Lekdegfrisk: Smertelindring med VR - presentasjon av Lek deg Frisk sin løsning
  • Gro Eskeland fra Cognita: Aktivisering av mennesker med kognitive løsninger i velferdsteknologi
  • Lydia Boyle fra Rehabile: Fjernrehabilitering med heldigitale løsninger
  • Frode Skjelvan fra Trigo: Muskel- og skjelettlidelser - presentasjon av Trigo sin app som hjelper brukere med å gjøre det som fungerer best
  • Erik Johannsen fra 4MVideo: E-sport som løsning for rehabilitering og daglig mosjon
  • Fredrik Gulowsen fra Nyby: Direkte kontakt mellom folk med ulike velferdsbehov og de riktige ressursene - presentasjon av Nyby sin app
  • Ingerine Dahl fra Muzziball: Motivasjon for bevegelse med Muzziball
  • Sigrid Petersson Nedkvitne fra Friskus: "aktivitetskalender og samhandlingsplattform for helsefremmende lokalsamfunn"

Gjennom å levere «aktivitet som tjeneste», og ikke bare levere enkeltstående løsninger, håper VilMer å kunne bli en partner for enda flere kommuner og omsorgsinstitusjoner i tiden fremover.