Tidlig kartlegging av menneskers livshistorie og preferanser muliggjør persontilpasset omsorg og bedre tjenester

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Vi i VilMer brenner for personsentrert omsorg. Vi ønsker at alle som har omsorgsbehov skal få tjenester tilpasset den de er som person – tilpasset deres ønsker, interesser og evnenivå. Bare fordi man har fått et behov for omsorg, betyr det ikke at man liker det samme som alle andre med omsorgsbehov.

For å klare å tilby persontilpassede løsninger til våre kunder, deler vi en felles utfordring med kommunene: Nemlig å vite nok om bakgrunnen og interessene til den enkelte innbygger til å virkelig kunne legge til rette for mer personsentrert omsorg, mer livsglede og bedre helse.

eldre dame med nettbrett
Starter man tidlig å kartlegge sin egen livshistorie vil aktivitetstidlbudet og den personsentrerte omsorgen senere i livet ha høyere kvalitet for den enkelte.

VilMers arbeid for bedre digital kartlegging og bedre omsorg

Det som kalles «livshistoriekartlegging» er lovpålagt og gjøres i dag, men i stor grad benyttes analoge kartleggingsverktøy – og kartleggingen gjøres først når man kommer på sykehjem. Dagens kartlegging gir ikke gode nok data, den brukes lite i hverdagen, og den fylles sjelden ut av hovedpersonen selv.

Det er i disse dager mye snakk om persondata, og mange er bekymret for å dele privat informasjon. Samtidig er det en nødvendighet å dele noe informasjon om hva man ønsker – hvis man skal få det slik man ønsker. Heldigvis er dette strengt regulert, og selskaper som VilMer må etterleve de høyeste standarder for å sikre brukeres informasjon.

Til gjengjeld er vårt mål at hver enkelt skal få et tilbud skreddersydd deres ønsker, interesser og evner – vi snakker om «din ideelle uke». VilMer tilbyr allerede et stort mangfold av aktiviteter og opplevelser ute i det langstrakte land. Hvis vi i tillegg kan koble disse aktivitetene til den enkeltes interesser, kan vi foreslå en langt mer spennende «ukeplan».  

glad, eldre mann med gitar gir high five til yngre mann
Livshistoriekartlegging gjør det enklere å få gjøre mer av det man har lyst til.

Din ideelle uke

Se for deg hvis Gerd (82 år) kunne fått anbefalt lokale musikkarrangementer som passer hennes musikksmak; hun kunne delta på gåturer i lokalområdet der hun vokste opp; fått besøk av en frivillig som deler hennes interesse for sjakk; og sett TV med programmer hun faktisk liker! I tillegg kan vi tilrettelegge for at hennes gamle vaner holdes ved like – slik at pleierne får vite at Gerd liker en kopp grønn te før hun starter dagen, eller at samtaler om hennes tid som skøyteløper vekker gode minner.  

Det er dette vi mener med personsentrert omsorg muliggjort av digital livshistoriekartlegging. Selv om man kanskje ikke liker å tenke på at man skal bli eldre, så er alle tjent med at flere kartlegger livshistorien sin på et tidligere tidspunkt. På denne måten involveres «hovedpersonen selv» – slik at alle kan får skrive sin egen historie.

Samfunnet ser et sterkt økende behov for personsentrert omsorg og digital livshistoriekartlegging. Dette er drevet av økningen i antall eldre, økt forekomst av demens, et presset helsevesen, samt at de eldre og deres familier gradvis stiller høyere krav til tjenestene. I tillegg er jo alt mulig i dag – så hvorfor ikke bruke data og teknologi for å løse dette behovet?

Vi deler et sterkt engasjement for personsentrert omsorg med flere store nasjonale aktører, som Aldring og Helse, Livsglede for Eldre, og Pensjonistforbundet. Som en del av dette arbeidet sender vi i disse dager ut en spørreundersøkelse i samarbeid med sistnevnte, og vi jobber i parallell videre med å digitalisere, forenkle og forbedre måten livshistoriekartlegging gjøres.

Her spør vi landets «godt voksne» om deres ønsker for fremtiden, hvordan de gjerne skulle sett at hverdagen deres ble lagt opp, og hva de ser for seg å gjøre. På denne måten kan vi innrette våre tjenester mest mulig mot det folk faktisk ønsker seg.  

Digital livshistoriekartlegging muliggjør personsentrert omsorg.