Brukerundersøkelse: MinMemoria hjelper ferievikarene å forstå brukerens behov

Facebook-ikon
Del med venner og familie

For mange av vikarene representerer ikke oppdraget bare et møte med en ny arbeidsplass og nye kollegaer, men de skal også møte og bli kjent med nye brukere. For mange av brukerne er det vanskelig å uttrykke hvem de der og hva de ønsker, dette kan gjøre ferievikarens oppdrag om å yte god personsentrert omsorg utfordrende.

I tjenestene som bruker MinMemoria har vikarene blitt kjent med både brukere og pårørende gjennom appen. De fleste tjenestene har gjennomført livshistoriekartlegging på papirskjema i tillegg, men mange opplever at det ikke er tid for ferievikarer til å sette seg godt nok inn i disse. Fordelene med å ha informasjonen i MinMemoria isteden, er at de kan ta livshistorien med seg der de er, og bruke den jevnlig og aktivt i relasjonsbygging med bruker.

Her presenterer vi de viktigste funnene i undersøkelsen vår.

1. MinMemoria hjelper vikarene å bli kjent med brukerens behov, og det hjelper dem å forhindre uro i avdelingen.

Det har spesielt vært nyttig ved urolighet hos pasienter. Det har hjulpet å trekke fram kjente og kjære minner, både gjennom å fortelle og å vise bilder.

80%

…er helt enige i at MinMemoria hjelper dem å forstå brukerens behov.

Resterende 20% er delvis enig.

85.7%

…opplever MinMemoria som et nyttig hjelpemiddel i urolige stunder.

100%

…opplever at informasjonen i MinMemoria gjør det enklere å trygge beboere som er urolige.

2. MinMemoria hjelper vikarene å bygge en god relasjon med brukeren, slik at de kan yte en god og personsentrert omsorg i hverdagen.

Det har gitt en forståelse av interessene til pasienter, og vi får dermed et innblikk i hvordan vi skal gjøre dagen til pasienten best mulig.

100%

…opplever at MinMemoria hjelper dem å bygge en god relasjon med brukeren.  

100%

…opplever MinMemoria som et svært nyttig verktøy i samspill med beboer.

80%

…er helt enige i at MinMemoria gjør det enklere å gi brukeren god omsorg.

Resterende 20% er delvis enig.

80%

…opplever MinMemoria som nyttig ved planlegging av individuell- eller gruppeaktivitet.

83.3%

…opplever MinMemoria som et nyttig verktøy under daglige rutiner som stell, matsituasjoner og lignende.

Kommunikasjon med pårørende

Av de spurte hadde 57.1% brukt MinMemoria til å kommunisere med pårørende. Kommunikasjon i MinMemoria innebærer sosial kommunikasjon, der man fremmer det som skjer i hverdagen på institusjon. Undersøkelsen fortalte oss at 7 av 10 som hadde brukt MinMemoria til kommunikasjon med pårørende, opplevde at det hjalp dem å bygge en god relasjon. Dette er en tilbakemelding som også går igjen hos faste ansatte som bruker MinMemoria.

71.4%

…opplever at MinMemoria hjelper dem å bygge en god relasjon med pårørende.

En god totalopplevelse

For at MinMemoria skal være et godt verktøy i en hektisk hverdag, er det viktig at appen er brukervennlig, og at de som skal bruke den får opplæring. I vår undersøkelse oppgir samtlige at de har fått opplæring, og trekker samtidig frem at appen har vært lett å bruke.

Ja, men trengte ikke så mye [opplæring] siden appen er lett å orientere seg i.

Vikarene som har brukt MinMemoria i sommerferien forteller blant annet at det har vært “kjekt og spennende”, en “fin opplevelse”, “bra, og lett å bruke” og en “god opplevelse”.

På spørsmål om hvorfor MinMemoria har vært nyttig for deg som ferievikar, trekker mange frem at det hjelper dem å bli kjent med brukeren. For å yte en god omsorg er det viktigste grunnlaget nettopp dette: for å jobbe personsentrert, må du kjenne personen.

Ifølge vikarer som har svart på undersøkelsen, har MinMemoria har vært nyttig for å…

Lære å bli kjent med beboer, og det hjelper i urolige situasjoner
Roe ned enkelte pasienter og for å lære om dem for å bli kjent med dem

Vi takker alle som tok seg tid til å svare på undersøkelsen vår, og håper MinMemoria vil fortsette å bidra til trygghet, ro og livsglede for våre brukere.

Bilde av brukerundersøkelse