Norske pensjonister er en enorm ressurs – og ønsker å bidra mer

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I en tid der ressurser er mangelvare, sitter samtidig mange med et ønske om å videreføre sitt bidrag til samfunnet. Vi har hatt et sterkt ønske om å innhente mer innsikt rundt hvordan vi kan la denne kapasiteten komme til nytte, og hvordan samfunnet kan legge til rette for en individuelt tilpasset og god alderdom. Vi spurte hele 4200 seniorer hva de mener er viktig i nåværende og senere alderdom. Dette har gitt oss en unik innsikt som både VilMer, Pensjonistforbundet og kommunene kan lære mye av. Spesielt i tiden vi nå er inne i, hvor det er stort søkelys på utfordringer i eldreomsorgen, er dette svært viktig og nyttig informasjon.  

Eldre vil hjelpe eldre

Vi blir eldre, og vi holder oss spreke lengre. Samtidig står stadig flere utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. Vi vet at ensomhet er en stor utfordring blant mange eldre. Basert på tall i denne undersøkelsen kan vi konkludere med at over 100.000 pensjonister har et uttalt behov for økt sosial kontakt og aktivitet.

Samtidig er norske pensjonister en enorm ressurs. Undersøkelsen viser at over en halv million pensjonister ønsker å hjelpe andre med slike behov. Det gjennomgående temaet i denne undersøkelsen er at de «godt voksne» ønsker å videreføre sitt bidrag til samfunnet på ulike måter. Mange ønsker å være aktive; noen med jobb, andre som frivillige. Forskere peker på at det å være aktiv og å gjøre noe for andre er helsefremmende: Ved å hjelpe andre hjelper man også indirekte seg selv.  

En enorm, ubenyttet ressurs

Samfunnet har kanskje hatt en tendens til å tenke at mange eldre er en ensartet gruppe som liker de samme, tradisjonelle tingene – men eldre er like ulike som alle andre. Denne undersøkelsen viser at samfunnets eldre ønsker å utfordre seg selv og lære mer. De interesserer seg for forskning og vitenskap, de vil trene og de vil jobbe. Det er et stort ønske om å bidra.

Vi som samfunn har behov for mer ressurser og kapasitet i eldreomsorgen. Samtidig står kommunene overfor store utfordringer og mangel på helsepersonell. Presset på pårørende er også økende.

VilMer vil sette behov og ressurser i system

Hvordan kan vi i større grad la kapasiteten blant våre seniorer komme til nytte? Hvordan kan vi mer effektivt koble de som ønsker å bidra med de som trenger hjelp? Og hvordan kan vi sørge for at hver enkelt «godt voksne» får en god hverdag?  

Det er nettopp dette vi jobber for.

Rapporten "En god hverdag" har gitt oss en unik innsikt som både VilMer, Pensjonistforbundet og kommunene kan lære mye av.