Korona: Vestre Toten kommune inngår samarbeid med VilMer

Facebook-ikon
Del med venner og familie

VilMer tar imot henvendelser fra de som trenger bistand og kobler de sammen med frivillige. VilMer vil påse at personvern, egnethet og retningslinjer fra Folkehelseinstituttet blir fulgt opp. I tillegg leverer VilMer lignende tjenester i nærliggende kommuner som Søndre Land kommune og Gjøvik kommune, noe som er positivt for å finne gode løsninger og dele erfaringer i en situasjon som vil være i endring de neste månedene. Les mer om samarbeidet med Vestre Toten her.

Sterkere sammen

Mange ønsker å kunne bidra i krisen og kommunen ser at at det er viktig med et eget kontaktpunkt for å ivareta dette. Frivilligkoordinator og daglig leder for frivilligsentralen i Vestre Toten kommune bistår i bakgrunnen, men sier at de ser det som en styrke å ha en organisasjon som VilMer med seg på laget. Vi kan sammen dra nytte av erfaringer som blir gjort, knytte kontakter med tjenesteleverandører og bidra til en mindre sårbar bemanningssituasjon ved sykdom.  

Lokal Facebook-gruppe

Det har blitt opprettet en egen Facebook-gruppe: VilMer Vestre Toten, som et felles informasjonspunkt for frivillige. Her kan du være medlem uavhengig av om du melder seg som frivillig eller har behov for bistand.  

For å melde deg som frivillig kan du:


De samme kontaktpunktene kan benyttes om du har behov for hjelp. Telefonen vil være bemannet mellom 09:00-14.00, mandag til fredag.

Hva kan du hjelpe med?

Oppgaver kan være handling, lufte hunden og telefonvenn. Det kan også bli aktuelt med bistand for å hente ut medisiner for personer i hjemmekarantene, men her vil det lages en avtale som sikrer prosessen ekstra godt.

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tiden! Takk til alle som vil bidra.  

Spørsmål kan rettes til:

Frivilligkoordinator: Anne Linn Dambråten frivillig@vestre-toten.kommune.no eller mobil: 930 83 038.

Leder for infostab: Elisabeth Lund e-post. Elisabeth.lund@vestre-toten.kommune.no mob: 99044903.