VilMer Digitale Opplevelser slås sammen med Televindu på VilMers plattform

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

VilMer og Televindu har det samme ønsket om å berike hverdagen til eldre mennesker.  

— Derfor falt det naturlig å slå seg sammen slik at arbeidet fortsetter på samme plattform, sier Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer.  

Televindu har de siste årene utviklet flere hundre videoer som er spesialtilpasset eldre mennesker med kognitiv svikt. De har også utviklet en avansert videoløsning som er tilrettelagt for bruk på omsorgsinstitusjoner.  

Når denne nå integreres i VilMers plattform, kan kommuner og kunder la sine brukere og beboere nyte godt av en stor og engasjerende flora av digitalt innhold på vilmer.no.

En unik tilnærming til demenssykdommer

Miljøterapeutiske tiltak er svært viktige i behandling av demenssykdommer og kognitiv svikt. Televindu stimulerer brukere på en helt unik måte gjennom audiovisuell sansestimulering, som skaper en følelse av trygghet, vekker interesse, og bidrar til å forebygge uro og angst.

— Televindu fokuserer på filmer fra områder og aktiviteter de eldre har en spesiell tilknytning til. Dette skaper gode forutsetninger for nære samtaler omkring minner fra tidligere tider og omkring noe spennende en ser sammen. Dette gir en følelse av selvsikkerhet og selvstendighet, og kan brukes som et hjelpemiddel til reminisensterapi, forklarer Vegar Hansen.

Han har vært med og startet opp Televindu, og er nå en del av VilMer-teamet.

Hansen forklarer at Televindu ønsker å kunne tilby en komplett løsning som tilrettelegger for mer personsentrert omsorg.  

— Gjennom VilMer sine løsninger har vi nå gleden av å tilby dette, sier han og utdyper:

— VilMer har gode løsninger som gjør det enkelt å kartlegge livshistorien til beboere, og engasjerer frivillige til å dele innhold på Televindu. VilMer sitter også på en unik kompetanse på implementering av digitale hjelpemidler.

Beboere i Moss ble dratt inn i gamle minner og gode opplevelser da de arrangerte gruppevisning av Televindu-filmer i stua.

I Televindu er det mulig å laste opp egne videoer, slik at beboere blant annet kan oppleve eller gjenoppleve kulturelle aktiviteter og andre begivenheter fra nærområdet - les mer om last opp-funksjonen i Televindu her.  

Økende interesse for Televindu

Det har vært stor interesse rundt Televindu den siste tiden. Blant annet har Trondheim kommune nylig tatt Televindu i bruk på en rekke helse- og velferdssentre.  

— Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for kommuner å ta i bruk velferdsteknologi. For at dette skal kunne realiseres, er det behov for en samlende plattform der flere løsninger kobles sammen med hverandre. VilMer gjør nettopp dette, understreker Hansen.  

Moss er eksempel på en annen kommune som har gode erfaringer med bruk av Televindu. Se minnene og smilene som ble skapt under en gruppeseanse som ble dokumentert av NRK nedenfor.

Mer innhold og bedre brukeropplevelse

Øystein Landgraff forteller at VilMer allerede har fått flere tilbakemeldinger om at det er svært praktisk å samle alle filmene og det digitale innholdet på ett sted.  

— Flere kommuner har vist stor begeistring for filmene til Televindu. Vi skjønte fort at to pluss to kan bli fem ved å slå sammen Televindu med VilMer Digitale opplevelser - som har bidratt til å holde humøret oppe for mange beboere nå under pandemien, utdyper han.

 

Ved at Televindu blir tilgjengelig i VilMers plattform kan Televindus kunder også få enkel tilgang til VilMers andre produkter for samme målgruppe.  

For mange mindre kommuner kan det være en utfordring å holde seg orientert om nye digitale løsninger. Det er også tidkrevende å ha dialog og samarbeid med leverandører, spesielt i en tid der vi alle må ha økt fokus på datasikkerhet, GDPR og personvern.

Landgraff lener seg fremover:  

— Derfor tror vi veldig på å gjøre det enkelt for kundene ved å samle attraktive løsninger og innhold på én plattform. Der gir vi helsepersonell felles innlogging til alle produkter, der får de en sømløs brukeropplevelse, og der får de fortløpende tilgang til det beste av ferskt innhold.  

Enkelt for lokalsamfunnet å bidra med video

Landgraff fremhever at pandemien har vist at mange i lokalsamfunnet gjerne lager eller deler digitalt innhold med sykehjemmet. Dette blir også enklere ved å få Televindus videoløsning inn på vilmer.no - der et stort antall personer, barnehager, skoler, lag, foreninger og bedrifter i lokalsamfunnet har registrert seg for å bidra med aktivitet.  

Les mer om hvordan man kan bidra med video på Televindu her.

Alt innhold fra VilMer Digitale opplevelser er allerede tilgjengelig i Televindus videoløsning, og snart blir Televindu integrert i VilMers plattform på vilmer.no. Implementeringsarbeidet går hurtig, og mange kunder nyter allerede godt av dette, fremholder Landgraff.

Psykolog roser Televindus positive effekt for personer med kognitiv svikt  

Psykolog og prosjektleder hos danske Fonden Ensomme Gamles Værn, Andreas Nikolajsen, er svært positiv til virkningene Televindu kan ha på beboere med demens. I et intervju med TV2 Nord Nyheter forteller han at det er behov for å tenke nytt for å øke trivselen til de eldre.

— Initiativ som dette har stort potensiale i forbindelse med hovedmålet vårt, som omhandler det sosiale. Vi ser at sakte-TV bidrar til å sette i gang de gode samtalene mellom beboerne og helsepersonell, sier han.  

Når demensrammede ser noe de kjenner igjen fra livet sitt, får de ofte en følelse av trygghet og gjenkjennelighet.

—  Det kan oppleves utrygt å flytte inn på pleiehjem når man har en demenslidelse. Dette skyldes at det ofte er vanskelig å orientere seg i de nye omgivelsene, og mange sliter med å tilpasse seg. Ved å vise sakte-TV fra steder som vedkommende demenspasient kjenner igjen, kan man fremkalle en følelse av ro og harmoni som skaper mer balanse i hverdagen.

Televindu har blitt en del av VilMer, og slått sammen med VilMer Digitale opplevelser.