Del minner fra nærområdet - last opp video selv i Televindu

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

Gjennom Televindu får eldre muligheten til å oppleve livet i kommunen selv om de ikke har mulighet til å være fysisk til stede. Kommunen eller andre lokale bidragsytere kan laste opp egne videoer til beboerne på Televindus videoløsning.  

— Lokalsamfunnet er ofte det som står oss nærest. Ved å laste opp filmer selv, inviteres flere til å ta del av lokale opplevelser og kultur, sier Vegar Hansen fra VilMer.  

Det kan blant annet være videoer fra:

 • utflukter
 • arrangementer på institusjonen
 • gudstjenester
 • konserter
 • lokale begivenheter
 • nærområdet

Kun fantasien setter grenser for hva som kan deles.  

Tilpass innhold til hver institusjon

Televindu gjør det enkelt å organisere videoinnholdet etter spillelister. Tilpass tilgangen til video og spillelister for:

 • alle institusjoner i kommunen
 • en spesifikk institusjon
 • en spesifikk avdeling eller bruker

Få hjelp fra din dedikerte brukerveileder

Vi gjør det enkelt å komme i gang fra dag én. Inkludert i Televindu får du din egen dedikerte kundeveileder. Denne setter opp systemet på en best mulig måte for dere. Blant annet vil vi tildele brukerroller til personalet etter deres behov. Dere kan også rådføre dere med veilederen, om dere er usikre på hva dere kan laste opp.

Televindu kan brukes som miljøtiltak for enkelte beboere, eller i grupper. Her fra en samling i stua på Moelv Sykehjem.

Privatpersoner kan bidra - film og del video på Televindu

Det er ekstra stas når lokalbefolkningen sprer glede ved å dele videoer med beboere på sykehjem. Ved å filme selv inviterer du alle med på en digital opplevelse i nærområdet.

3 tips til å lage en god video

 • Film! Uten å filme blir det heller ingen video
 • Gjør det enkelt og bruk gjerne mobilen
 • Film én ting om gangen og hold videoen naturlig

Inspirasjon til hva du kan filme

 • Den lokale musikeren
 • Lokale landemerker
 • Årlige arrangementer  
 • Lokale aktiviteter
 • Den lokale håndverkeren eller fiskeren
 • Byggeprosjekter og veiarbeid i kommunen

Kun fantasien setter grenser.

Rolige filmer av kjente aktiviteter, som båttur i kjente omgivelser, kan være populært på avdelingen.

Hva man kan laste opp i Televindu

Man kan selv velge om videoen skal være synlig for kun én avdeling, én hel institusjon eller hele kommunen.

 • Du må ha rettigheter til å dele videoen.
 • Identifiserbare enkeltindivider må ha gitt samtykke til at videoen publiseres.
 • Ikke del sensitiv informasjon eller personopplysninger.
 • Ved publisering av offentlige arrangementer med en større gruppe mennesker, hvor enkeltindivider ikke er i fokus, trenger man ikke samtykke – men vurder alltid om sensitiv informasjon kan identifiseres.
 • Husk at kulturelle arrangement som teater og konserter kan kreve innhenting av samtykke før opplasting.

Tips: Hvis dere ønsker å aktivt benytte last opp-funksjonen til å lagre og dele video fra interne aktiviteter på avdelingen, kan dere lage et samtykkeskjema for alle ansatte og beboere. Da har dere alltid oversikt over hvem som kan og hvem som ikke skal vises i videoene.

Del minner fra nærområdet - last opp video selv i Televindu
Del minner fra nærområdet - last opp video selv i Televindu
Del minner fra nærområdet - last opp video selv i Televindu
Del minner fra nærområdet - last opp video selv i Televindu
Del minner fra nærområdet - last opp video selv i Televindu
Del minner fra nærområdet - last opp video selv i Televindu
I Televindu ligger det 600+ videoer tilrettelagt for eldre. Man kan også laste opp videoer selv, for å få mer, lokalt innhold.
I Televindu ligger det 600+ videoer tilrettelagt for eldre. Man kan også laste opp videoer selv, for å få mer, lokalt innhold.