Arendalsuka: VilMer samler knallsterkt panel til debatt

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Tirsdag 15. august kl. 17.10

Hvordan sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre hjemmeboende?

Flere hundre tusen norske seniorer er ensomme og ønsker seg mer sosial kontakt og økt aktivitet. Regjeringens utvalg bruker sterke ord når de i sin rapport «Tid for handling» beskriver scenarioer for kommunale helse- og omsorgstjenester i årene som kommer: Et beregnet scenario vil medføre at «mange kommuners helse- og omsorgstjenester vil bryte fullstendig sammen». Kommisjonen sier tydelig at vi må tenke nytt, og vi må handle – nå.

Mange bidrar som frivillige i eldreomsorgen, men vi kan neppe belage oss på tilstrekkelig «volum» fra frivilligheten. Pårørende opplever allerede en stor belastning og byrden vil øke mye fremover. Helseministeren sier vi må belage oss på å ta større ansvar for egen alderdom, og en større del av regningen. Vi ønsker å diskutere fremtidens modeller og hva som må til for å sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre hjemmeboende. Arrangementet starter med noen korte innlegg og et tankevekkende intervju. Deretter blir det paneldebatt rundt blant annet følgende tema:

 • Kan bemanningskrisen løses på annen måte enn ved å bruke «reservearbeidsstyrken»?
 • Kan vi med rimelighet be om mer fra frivillige og pårørende?
 • Er det «unorskt» å overlate regningen for hverdagsomsorg og enkel hjelp i hjemmet til familier, eller er dette en del av svaret på Helseministerens oppfordring?
 • Teknologiselskaper har verktøyene og tempoet, men kommunen har menneskene og behovene. Hvordan kan vi utnytte dette potensialet på en effektiv måte?

Deltakere:

 • Dag Otto Lauritzen, engasjert TV-personlighet og tidligere toppsyklist
 • Tone W. Trøen, leder av helse- og omsorgskomiteen, Høyre
 • Tarje Bjørgum, leder bærekraft og helse, Abelia
 • Anne Kari Minsaas, prosjektleder, Pensjonistforbundet
 • Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen
 • Ida Meisland Eide, fungerende direktør, Norlandia Care Norge
 • Sverre Rudjord, kommunalsjef Helse, Ringsaker kommune
 • Harald Odde, styreleder VilMer og tidligere gründer Oppfølgingsenheten Frisk
 • Moderator: Nard Schreurs, EHiN og Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

kvinnlig helsepersonell ler sammen med eldre mann
Vi diskuterer hva som må til for å sikre eldre på sykehjem og dagtilbud den aktiviteten og gleden de fortjener, under Arendalsuka.

Onsdag 16. august kl. 09.00

Løsningene finnes – så hva må til for å sikre eldre på sykehjem og dagtilbud den aktiviteten og gleden de fortjener?

Endringer i demografien gir store behov for økt satsning på sosialisering, aktivitet og forebyggende helse for en aldrende befolkning. Mange peker på at teknologien finnes. Men det er stor forskjell på løsningene som beskrives i utvalgsrapporter til den praktiske virkeligheten ute i kommunene. Der preges hverdagen av budsjettinnsparinger og begrenset mulighet og evne til å investere i sosial velferdsteknologi.

Vi ønsker å diskutere hva som må til for å sikre eldre den livskvaliteten de fortjener. Arrangementet starter med noen korte innlegg. Deretter blir det paneldebatt rundt blant annet følgende tema:

 • Hvorfor er det så vanskelig for norske kommuner å investere i teknologi og løsninger som gir økt livskvalitet for eldre?
 • Hva må til for å investere vesentlig mer i sosial velferdsteknologi? Bør vi etablere nasjonale fond som ikke tærer på kommunebudsjettene?
 • Hva slags modeller er det som virkelig vil monne for å gi eldre den livskvaliteten de fortjener? Hvordan kan samfunnet gå fra ord til handling?
 • Hva bør politikerne gjøre nå i 2023?

Deltakere:

 • Yngvar Tov Herbjørnssønn, Konsernsjef, Norlandia Health & Care Group
 • Arild Kristensen, CEO, Norwegian Smart Care Cluster
 • Kristin Standal, prosjektleder, KS
 • Sverre Rudjord, Kommunalsjef Helse, Ringsaker kommune
 • Even A. Røed, Stortingspolitiker AP
 • Øystein Landgraff, Gründer og daglig leder, VilMer
 • Moderator: Sylvia Brustad, bl.a tidligere Helseminister og stortingspolitiker

eldre mann holder kaffekopp og smiler til yngre dame
Under Arendalsuka vil vi utforske fremtidens modeller og hva som må til for å sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre hjemmeboende.
Arendalsuka: VilMer samler knallsterkt panel til debatt
Arendalsuka: VilMer samler knallsterkt panel til debatt
Arendalsuka: VilMer samler knallsterkt panel til debatt
Arendalsuka: VilMer samler knallsterkt panel til debatt
Arendalsuka: VilMer samler knallsterkt panel til debatt
Arendalsuka: VilMer samler knallsterkt panel til debatt
VilMer samler sterkt panel til å diskutere økt aktivitet og gode hverdager for eldre under Arendalsuka. Bilde fra paneldebatt under Arendalsuka 2023.
VilMer samler sterkt panel til å diskutere økt aktivitet og gode hverdager for eldre under Arendalsuka. Bilde fra paneldebatt under Arendalsuka 2023.