VilMer-året 2023: Flere gode øyeblikk enn noen gang

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Dette er noen av høydepunktene i året som har gått - og for et år det har vært!

Vi takker for alle gode øyeblikk i 2023, og vi gleder oss til enda flere i året som kommer.

Rekordmange gode øyeblikk med frivillige

Med nesten en tredobling i antall aktiviteter med frivillige fra 2022 til 2023 er det mange bidragsytere som fortjener honnør og anerkjennelse. Stor takk til alle lag og foreninger, barnehager, skoleklasser, bedrifter og privatpersoner som bidrar med god hverdagsaktivitet og fine øyeblikk. Takk for all deres tid, takk for alt engasjement og takk for all omtanke. Dere inspirerer oss!

Alle våre samarbeidende kommuner har økt aktivitetsnivået i år. Vi ønsker å fremheve Gjøvik kommune og Løten helsetun som har hatt over 4 ganger så mange aktiviteter i år som i fjor. Lillehammer kommune har hatt nesten 3 ganger så mange VilMer-aktiviteter, og vi ser en betydelig aktivitetsøkning på nesten alle sykehjem og dagtilbud som samarbeider med VilMer.  

Tre skjermer med VilMer Aktivitetsplan
VilMer Aktivitetsplan gjør det enklere å skape meningsfull aktivitet i eldreomsorgen.

Lansering av VilMer Aktivitetsplan

Lanseringen av VilMers nye spydspiss, VilMer Aktivitetsplan, gir gode resultater og får svært gode tilbakemeldinger. Med persontilpassede aktiviteter og innhold blir løsningen enda bedre i 2024!  

VilMer har over tid erfart at helsepersonell på samarbeidende omsorgsinstitusjoner får stadig mer krevende og hektiske dager. I samarbeid med flere sykehjem har vi derfor jobbet med å gjøre det enklere for helsepersonell å bruke våre løsninger til å skape mer hverdagsaktivitet for beboerne. Gjennom VilMer Aktivitetsplan har vi overtatt og automatisert bort en rekke oppgaver som våre kontaktpersoner har opplevd som krevende å få tid til i hverdagen. Vi er derfor stolte over at VilMer Aktivitetsplan nå bidrar til et mye høyere, et mer stabilt og et mer forutsigbart aktivitetsnivå.

Flere kunder har fremhevet at VilMer i større grad fungerer som en hjelper og medspiller i en hektisk arbeidshverdag. Dette har gitt oss økt motivasjon til å jobbe videre i denne retningen, og vi ser frem til å lansere flere nyheter og forbedringer i året som kommer. Vi gleder oss stort til å tilby VilMer Aktivitetsplan til alle kunder i 2024. For vi er ikke i tvil – dette er veien å gå for å skape enda flere gode øyeblikk for de eldre. Samtidig avlaster vi helsepersonell og pårørende.

Flere kommuner vil mer

Flere kommuner og kunder vil oppleve gode øyeblikk sammen med VilMer i 2024.

Det nye sykehjemmet på Oksenøya i Bærum kommune åpnet dørene våren 2023, og Norlandia Care har uttalt at Oksenøya skal bli Norges beste sykehjem. De har fremhevet at samarbeidet med VilMer er et av tiltakene som skal bidra til å nå målet. Dette synes vi er både motiverende og hyggelig.

Men Norlandia er ikke alene. Vi har startet opp i flere nye kommuner fra Hægebostad i sør til Kautokeino i nord. Det har også vært stas å rulle ut VilMer på stadig flere sykehjem i Oslo. Lovisenberg Omsorg vant i 2022 en rekke anbud på drift av sykehjem for Oslo kommune, og i 2023 har Lovisenberg og VilMer implementert VilMers løsninger på Smestadhjemmet, Paulus sykehjem, Rødtvedt sykehjem, Fagerborghjemmet og Bekkelagshjemmet – i tillegg til Sofienberghjemmet og St. Hanshaugen Omsorgssenter som har samarbeidet med VilMer i flere år.

Ikke minst kan vi røpe at vi på nyåret skal i gang med VilMer Aktivitetsplan på 10 nye sykehjem i Stockholm, Göteborg og Västerås kommune. Ambisjonsnivået for antall fysiske og digitale aktiviteter per sykehjem er høyt. Så det blir utrolig spennende. Vi lover å fortelle mer om dette snart.  

VilMer Hverdagsvenn skaper en mer sosial og aktiv hverdag for eldre som bor hjemme.

Hjelper eldre hjemme

VilMer Hverdagsvenn ble lansert i 2023, og viser svært god vekst. For VilMer markerer dette starten på en storsatsning på å skape flere gode øyeblikk også for eldre som bor hjemme

VilMer har lenge forsøkt å løse behovene også for hjemmeboende eldre gjennom besøk og aktiviteter med frivillige. Mange opplever utfordringer med ensomhet, lite aktivitet og få muligheter til å ta en prat og å komme seg ut i frisk luft. Mange har også et stort behov for praktisk hjelp til å komme seg gjennom uka.

Behovet for aktiviteter, besøk og bistand er økende. Regjeringens rapporter viser tydelig at behovet er - og blir i enda større grad - langt større enn det frivilligheten makter å løse alene.  

Men, vi kan supplere denne mangelen med personer  som ønsker å glede andre og samtidig få noen kroner betalt – etter lignende modell som Småjobbsentralene, som finnes i de fleste kommuner.

  • En «hverdagsvenn» forplikter seg til å besøke en eldre person på faste tidspunkter én eller flere ganger hver uke.
  • De er blant annet studenter som ønsker å gjøre noe meningsfullt og få god arbeidserfaring, pensjonister som vil glede andre og samtidig få litt igjen, uføre som ønsker å bidra, og andre voksne med litt tid til overs.
  • Hverdagsvenner skal bidra med helsefremmende og forebyggende aktivitet, både fysisk og sosialt.

Etter flere år med erfaringsbygging på sykehjem og andre omsorgsinstitusjoner har vi dermed, endelig, også tatt steget inn i norske hjem. Med VilMer Hverdagsvenn får eldre faste besøk av en hverdagsvenn som bidrar med sosialt samvær og annen hverdagsaktivitet. I tillegg får de tilgang til VilMers digitale opplevelser og vår løsning for livhistoriekartlegging og dialog med familier, med mer. Dette bidrar til å gjøre det enklere for eldre å bo hjemme lenger, og det avlaster de pårørende.

Stor takk for alle de positive og hyggelige tilbakemeldingene som VilMer Hverdagsvenn har fått til nå., Vi er stolte over at vi på kort tid har bistått mange eldre over hele landet. Det er inspirerende at vi klarer å hjelpe mange eldre med å få mer innhold og aktivitet i hverdagen – og at vi samtidig hjelper personer utenfor arbeidslivet med å gjøre noe meningsfullt og samfunnsnyttig.  

Daglig leder i VilMer, Øystein Landgraff, VilMer-ambassadør Dag Otto Lauritzen og Ola Them-Enger Anfinset i VilMer.

Ny VilMer-ambassadør

Dag Otto Lauritzen har i 2023 fremstått som en svært dyktig og engasjert VilMer-ambassadør

Da vi ble kjent med Dag Otto Lauritzen tok det ikke lang tid før vi skjønte at han virkelig brenner for vår visjon om å skape flere gode øyeblikk for eldre. Dag Otto har stått ved vår side på blant annet Arendalsuka og EHiN 2023, han holdt et flott foredrag på VilMer-dagen (se nedenfor), og han har imponert oss stort gjennom sine bidrag på noen av våre samarbeidende sykehjem og dagtilbud.  

Det har vært ekstra stas med flotte reportasjer om samarbeidet mellom Dag Otto Lauritzen og VilMer i en rekke medier som inkluderer VG, Dagbladet, Se og Hør, Voksen og Pensjonisten. Vi ser at Dag Otto bidrar til mer fokus rundt viktigheten av gode sosiale stunder og mer hverdagsaktivitet for eldre. VilMer er stolte over å ha Dag Otto med på laget, og vi gleder oss til videre samarbeid i 2024.  

VilMer hadde mange gode samtaler om forebyggende helse og hverdagsaktivitet for eldre under Arendalsuka.

Positiv oppmerksomhet på Arendalsuka og på EHiN  

For oss i VilMer er Arendalsuka en viktig arena for å adressere de store utfordringene vi møter for å kunne satse mer på forebyggende helse og skape mer hverdagsaktivitet for eldre. Vi synes selv at vi gjennomførte to vellykkede arrangement.  

I den første seansen diskuterte vi nye modeller for å sikre mindre ensomhet og mer hverdagsaktivitet for eldre hjemmeboende, og i vårt andre arrangement belyste vi utfordringer og diskutere hva som må til for å sikre beboere på sykehjem den aktiviteten og livsgleden de virkelig fortjener!  

Dag Otto Lauritzen, Sylvia Kristin Brustad, Tone Trøen (Stortingspolitiker Høyre), Tuva Moflag (Stortingspolitiker AP), Even A. Røed (Stortingspolitiker AP), Anita Vatland (Pårørendealliansen), Anne Kari Minsaas (Pensjonistforbundet), Tarje Bjørgum (Abelia), Kristin Standal (KS), Yngvar Tov Herbjørnssønn (Norlandia), Ida Meisland Eide (Norlandia), Sverre Rudjord (Ringsaker kommune), Arild Kristensen (NSCC), Iselin Holmedal Marstrander (EHiN) og Nard Schreurs (EHiN) var noen av de dyktige personene som bidro til to vellykkede arrangement!

VilMer opplevde to innholdsrike dager på EHiN.

Det var nok en gang både stas og inspirerende å delta på EHiN 2023, Norges største møteplass for e-helse. Sammen med blant annet Anita Moe Larsen, Mina Gerhardsen, Morten Finn Noreng og Ulf Österstad deltok VilMers egen Øystein Landgraff i en svært viktig diskusjon rundt hvordan vi kan snu ressursene mot forebygging. Det var spesielt motiverende at Dag Otto Lauritzen fremhevet VilMer flere ganger i plenumssesjonen sammen med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Utrolig stas med fullsatt sal på vår aller første VilMer-dag.

Historiens første VilMer-dag og frivilligsamling

Det var inspirerende med full sal og engasjerende diskusjoner med helsepersonell fra samarbeidende sykehjem, dagtilbud og omsorgstjenester i hele landet. Vi i VilMer hadde gleden av å presentere flere spennende nyheter knyttet til vårt nye spissprodukt, VilMer Aktivitetsplan, og det var svært motiverende å høre hvordan ansatte fra Løten kommune, Aurskog-Høland kommune og Asker kommune bruker løsningene våre i hverdagen. Etter motiverende foredrag fra VilMer-ambassadøren Dag Otto Lauritzen og faglig innspill fra Helga Eggebø ved Nordlandsforskning, avsluttet vi dagen med gode samtaler og erfaringsutveksling på tvers av sykehjemmene.

Sammen med Gjøvik kommune og Nasjonalforeningen Gjøvik demensforening inviterte vi også til frivilligsamling. Formålet med treffet var å anerkjenne de frivillige, inspirere flere i lokalsamfunnet til å bidra og å presentere noen tips og råd rundt hvordan man best møter og har dialog med personer med demens. Samlingen var så vellykket av vi er i ferd med å planlegge flere frivillighetsdager i samarbeidende kommuner. Så følg med, snart kan det hende vi kommer i nærheten av deg.  

Dag Otto Lauritzen og Else Golden spiller airhockey-fotball på Yetitablet.

Hyggelig med sterk vekst i VilMer nettbutikk

På vilmer.no tilbyr VilMer også et utvalg av aktivitetsprodukter og hardware-løsninger som kompletterer VilMers digitale løsninger, og som kan brukes sammen med fysiske og digitale aktiviteter. Det er hyggelig at stadig flere sykehjem og privatpersoner har fått opp øynene for disse produktene i 2023.  

Vi, og flere med oss, blir begeistret og rørt over gleden som mange eldre viser ved å bruke Yetitablet. Det er et kjempestort nettbrett på størrelse med en flatskjerm-TV, som er enkelt å bruke for eldre og personer med nedsatt funksjons- og synsevne. Den store skjermstørrelsen inviterer til sosial interaksjon, og gjør det enkelt for helsepersonell å organisere varierte gruppeaktiviteter. Det er nå over 50 sykehjem som har bedt VilMer om tilbud på Yetitablet i tospann med våre digitale løsninger. Så dette er populært. Les mer om Yeti her: Kom i gang med Yetitablet (vilmer.no)

Det er også morsomt å se at stadig flere går til innkjøp av robotkatter og –hunder i VilMers nettbutikk. Robotkjæledyr kan gi gode øyeblikk, lindre stress og uro og skape gode samtaler. Utforsk utvalget vårt her: Gledesspredende robotkjæledyr – med et bankende hjerte – VilMer nettbutikk


Takk igjen for at dere er med på å skape tusenvis av gode øyeblikk år etter år. Vi gleder oss til fortsettelsen.  
Det har vært et svært innholdsrikt år! Takk for at dere er med på å skape tusenvis av gode øyeblikk.