Hyggelig med oppstart i 3 nye kommuner i Sverige

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

Först ut av de nya svenska kunderna är Järfälla kommun som ligger precis utanför Stockholm. De ska börja på ett av deras större äldreboende för personer med demenssjukdom och där har vi precis haft utbildning för deras superanvändare, väldigt skoj! Nästa steg är att de kommer lägga in sina boendes levnadsberättelser digitalt i MinMemoria som idag förvaras på papper. När det är gjort, kommer vi utbilda alla i personalen och därefter succesivt bjuda in och utbilda de anhöriga som vill vara med.  
Genom att de får ett verktyg som gör det enklare för personalen att lära känna de 40 boende så kommer de förbättra den personcentrerade omsorgen lite till. Det kommer underlätta att i det personliga mötet och att enklare hitta på meningsfulla aktiviteter för var och en. Anhöriga kommer få nya kommunikationsmöjligheter vilket förväntas till att bidra till både ökad trygghet och delaktighet.  

Forenede Care går igång med två projekt

I södra Sverige är det sedan omsorgsföretaget Forenede Care som går igång med 2 projekt, dels ett i skånska kommunen Vellinge på äldreboendet ”Omtankens Hus” och i Staffanstorps kommun på två olika dagverksamheter.  
Just Omtankens Hus har ett ”Leva Livet”-koncept som stödjer sina boende till en meningsfull dag utifrån de boendes vanor, intressen och drömmar. Det går att läsa på deras hemsida att ”De arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och att varje möte är viktigt och unikt.”  

Det är fantastiskt fint att då kunna hjälpa dem med att få en levande digital levnadsberättelse och även få hjälp att förbättra kommunikationen med anhöriga och närstående. Även Televindu kommer hjälpa dem att lättare tillgodose med personcentrerade aktiviteter som passar den enskilda människans behov och önskemål, både på dagverksamheterna och äldreboendet.  

Digitala lösningar hjälper för mer meningsfulla samtal och aktiviteter

Intresset är stort i Sverige för VilMers tjänster och det beror till stor del att äldreomsorgen redan idag har ett stort fokus på att jobba personcentrerat och att arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) är väl utbrett.  
Samtidigt står landet liksom i Norge inför stora utmaningar framöver att kunna ge omsorg åt befolkningen som blir allt äldre. Uppskattningsvis blir det 80% fler 80 åringar inom 10 år och med åldern är det väl känt det kommer ett ökat omsorgsbehov.
Att då få tillgång till nya anpassade digitala lösningar som hjälper till i vardagen för mer meningsfulla samtal och aktiviteter, möjliggör mer mänskliga möten och förbättrad omsorg vilket både behövs och efterfrågas.  

Tjänster som gör en skillnad för människor

Den personalgrupp som är mest intresserade och även som blir imponerade av lösningarna är de personer som jobbar nära de äldre, exempelvis demenssjuksköterskor, aktiveringssamordnare eller anhöriga till personer med demens. De ser direkt vilken skillnad tjänsterna kan göra för människorna, både för den som behöver omsorg men även för personalen och anhöriga. Att exempelvis demensboendet Hattstugan, som är ett av Sveriges främsta boende, var först ut. De vill hela tiden bli lite bättre och såg ett par av deras pensionärer som direkt skulle få nytta av tjänsterna. En av de sjuka har exempelvis barn i Norge och där blev det direkt en stor nytta att kunna skicka hälsningar via MinMemoria, en funktion som är väldigt uppskattat av både anhöriga och vänner.  
Vi behöver jobba med lösningar som passar den enskilda människan.

MinMemoria og Televindu vil nå bli tatt i bruk i de svenske kommunene Skånska, Vellinge og Staffanstorps.