Nå kan kommunene søke om tilskudd til verktøy fra VilMer

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Målgruppen er ledere og ansatte i den kommunale helse– og omsorgstjenesten. Endelig målgruppe er pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg, uavhengig av diagnose, og deres pårørende. Tekst hentet fra Helsedirektoratet, les mer her.


Lenger ned finner du søknadsskjema og søknadsfrist.

VilMer har flere tiltak som kan øke kompetansen på personsentrert omsorg

MinMemoria – kommunikasjon og kunnskap om pasienten er grunnmuren for god omsorg. I MinMemoria får ansatte tilgang til livshistorien til den enkelte brukeren, og kan bli bedre kjent med dem. Jo bedre kjennskap og relasjon, jo lettere er det å tilpasse omsorg og aktiviteter. Gjennom MinMemoria forenkles i tillegg sosial kommunikasjon med pårørende. Det gir bedre samhandling og kvalitet på tjenesten. I fjor var det flere kommuner som fikk tilskudd til MinMemoria, og disse er nå godt i gang med implementering.  

Les mer om MinMemoria her

 

VilMer Opplevelser - aktiviteter med frivillige. Kjernevirksomheten til VilMer handler om at alle kan gjøre litt for å gjøre lokalsamfunnet bedre og mer inkluderende. I VilMer bidrar frivillige basert på tid, lyst og interesser. Med VilMer Opplevelser som kommunens aktivitetsverktøy er det enkelt for omsorgstjenesten å avtale et stort mangfold av aktiviteter og gode opplevelser.

Les mer om VilMer Opplevelser

Televindu – kompetanseheving på reminisensarbeid gjennom bruk av film som aktivitet. Televindu er et bibliotek av digitalt innhold tilrettelagt for eldre. En stor andel av filmene er laget spesielt for personer med demens eller andre former for kognitiv svikt. Det er rolige filmer med tilpasset stimuli, som vekker minner og starter gode samtaler. I tillegg finner dere et nøye utvalgt mangfold av gamle klassikere fra NRK, konserter fra ulike sjangre og flotte natur- og reisedokumentarer. Noe for enhver smak og interesse.  

Les mer om Televindu      

 

VilMer VR – VR-briller er en populær og positiv aktivitet for eldre brukere av omsorgstjenester i en rekke kommuner. VR-opplevelser brukes både til underholdning, gode samtaler og til terapi for å dempe stress og angst. Filmbiblioteket vårt får løpende tilført nytt innhold og i dag finner du over 400 ulike opplevelser. Vår VR-løsning gjør det mulig å koble flere briller sammen slik at flere brukere kan se samme innhold samtidig, mens ansatte kan se og styre hva brukerne ser i VR-brillen.  

Les mer om VR-opplevelser

Aktivitetsdosetten - et rikt aktivitetsarkiv, som gjør det enklere for pleiepersonell å gi brukere og beboere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. Ved å gjøre en grundig kartlegging av personens interesser og behov blir en aktivitetsplan skreddersydd og gjennomført med hjelp av pleiepersonalet og pårørende. Aktivitetene er nøye utvalgt for å styrke og opprettholde fysisk funksjon, sosiale relasjoner og kognitive ferdigheter.

Les mer om Aktivitetsdosetten

Her finner du tilskuddsordningene i ditt fylke:

Søknadsfristen for å søke på tilskuddet er 1. mars 2022.

Ta kontakt så hjelper vi dere med søknaden og gir dere pristilbud.  

Nå kan kommunene søke om tilskudd til verktøy fra VilMer
Nå kan kommunene søke om tilskudd til verktøy fra VilMer
Nå kan kommunene søke om tilskudd til verktøy fra VilMer
Nå kan kommunene søke om tilskudd til verktøy fra VilMer
Nå kan kommunene søke om tilskudd til verktøy fra VilMer
Nå kan kommunene søke om tilskudd til verktøy fra VilMer
Fram til 1. mars kan kommuner søke på tilskuddspakken fra statsforvalteren.
Fram til 1. mars kan kommuner søke på tilskuddspakken fra statsforvalteren.