Fullt hus under lansering av VilMer

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Ordfører Anita Ihle Steen poengterte i sin tale viktigheten av slike initiativ for å bygge gode lokalsamfunn, og hun anbefalte alle å slutte opp om nysatsningen VilMer. Sigbjørn Johnsen snakket om generasjonskontrakten og om hvordan velferdssamfunnet er bygd opp. Han la også vekt på viktigheten av frivillighet, og at løsningene VilMer har vil gjøre det enklere å bidra ut fra ønsker og behov.

VilMer ved Øystein Landgraff, Terje Øfsdahl og Harald Odde fortalte om konseptet, og de mulighetene som vilmer.no gir.  

De viste også til at mennesker i dag i stor grad møtes på grunn av felles interesser, og ikke på grunn av felles alder. Således skal VilMer tilrettelegge for en bredde i aktiviteter som samlet fenger mange. I tillegg gis det en god oversikt over allerede eksisterende aktiviteter. Her er det også enkelt for de som ønsker, å sette i gang dersom man vil starte noe selv eller sammen med andre.

Hovedinnslaget for kvelden var det Telenor som stod for. Her ble de godt over 100 deltakerne med på en reise med bruk av vanlige digitale verktøy og tjenester. Fredrik Hoel fra Telenor viste oss på en enkel og humoristisk måte hvordan vi kan benytte digitale muligheter til å forenkle hverdagen og få bedre oversikt.

VilMer følger opp denne seansen med egne teknologikurs der deltakerne kan prøve selv, med god bistand fra elever ved Ringsaker Videregående skole.

Tilbakemeldinger utover kvelden og respons fra deltakerne gir VilMer god motivasjon til å videreutvikle tilbudet sammen med innbyggerne og alle gode samarbeidspartnere.