VilMer går inn i 2022 med nye investorer og høye ambisjoner

Facebook-ikon
Del med venner og familie

— Vi er godt fornøyde med å lande en kapitalisering som vil løfte VilMer videre, sier styreleder i VilMer, Harald Odde.

VilMer bidrar til flere og flere gode øyeblikk for eldre på blant annet sykehjem og dagtilbud.

— Med økt aldring i samfunnet ser vi et stort potensial både i Norge og i utlandet, fremhever daglig leder Øystein Landgraff.

— Vi har store ambisjoner fremover, samtykker Odde, og legger til at drivkraften er å skape økt livsutfoldelse blant eldre.

VilMer fikk inn 18 millioner kroner fra investorer rett før jul

Landgraff og Odde, som sammen startet selskapet i 2017, synes det er hyggelig å erfare stor interesse for virksomheten både fra eksisterende aksjonærer og nye investorer.  

— Vi er stolte over de nye investorene, fremhever Landgraff.

Han fremhever blant annet Birger Magnus, Thomas Falck og Birger Steen, som har tung ekspertise og erfaring med å investere i skalerbare teknologiselskaper. De har også bevist evne til å løfte norske selskaper i utlandet.

— Så vi håper å få noen gode råd i tillegg til pengene, poengterer han.

Landgraff trekker også frem at de får med seg spennende spisskompetanse gjennom Prima Omsorg-gründeren An-Magritt Drøsdal og Product Management-guru Lisa Long. Begge disse investerer nå i VilMer for første gang. Ikke minst oppfatter vi at de nye investorene, som oss selv, motiveres av samfunnsperspektivet og at VilMer fremover kan gi mange eldre en bedre hverdag.

Harald Odde investerer selv et betydelig beløp i emisjonen, og det gjør også eksisterende aksjonærer som Stiftelsen First Seed Hedmark (Skagerak Capital), Investinor, Komm-In og Gunnar Sellæg. Aksjonærlista inneholder også navn som Are Traasdahl, Grethe Viksaas og Bjørn Ingier.

— Vi har over noen år tilført kapital i VilMer gjennom emisjoner, sier Odde.

Han legger til at dette er helt vanlig i plattformselskaper og at det er nødvendig for å gjennomføre vekst slik at VilMer kan bidra med enda mer positiv aktivitet. Landgraff nikker og skyter inn at det er gunstig at gründere og ansatte fortsatt sitter på en betydelig eierandel i selskapet.  

VilMer har opplevd sterk vekst i 2021

2021 har vært et innholdsrikt og meget godt VilMer-år. Tross pandemien har VilMer bidratt til mange gode øyeblikk for beboere og brukere på blant annet sykehjem og dagtilbud.  

VilMer samarbeider nå med om lag 60 kommuner – over en dobling fra 2020. Virksomheten har også flere kunder i Danmark, og VilMer har nylig fått sin første kunde i Sverige.

Inntektene kommer nå fra fem produkter mens VilMer ved inngangen til 2021 hadde inntekter kun fra VilMer Opplevelser og MinMemoria.

— Satsningen på digitale opplevelser for eldre, blant annet tilpassede aktiviteter knyttet til film og Virtual Reality, har vært svært vellykket under pandemien, fremhever Landgraff.

Styreleder Odde presiserer at VilMer fortsatt budsjetterer med negativ bunnlinje.

— Vi har et langsiktig perspektiv, sier han, og slår fast at selskapet skal inngå avtaler med mange flere kunder de neste årene.

Han legger også til at VilMer fortsatt investerer betydelige beløp i produkt- og teknologiutvikling.

nettbrett med alle produktlogoene fra VilMer
VilMer har vokst raskt fra å tilby ett produkt, til fem ved utgangen av 2021.

VilMer er godt posisjonert ved inngangen til 2022

VilMer har siden 2017 bidratt til å skape mange gode øyeblikk for beboere på sykehjem og institusjoner. Det startet med den digitale plattformen som kobler behov og ressurser - VilMer Opplevelser. I dag tilbyr VilMer flere digitale løsninger på vilmer.no. Det inkluderer MinMemoria, et verktøy for personsentrert omsorg og kommunikasjon med livshistorien i sentrum, som nylig ble fremhevet i Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapport.

Våren 2021 ble videoplattformen Televindu også en del av VilMer, og gjennom året har en rekke kommuner anskaffet spesialløsningen for personer med demens og kognitiv svikt. VilMer har også fått mange brukere av VR-løsningen som inneholder et stort bibliotek av VR-opplevelser tilpasset eldre. Og sammen med Trondheim kommune har VilMer nylig lansert aktivitetsappen Triggo. Den er tilpasset pårørende til beboere på omsorgsinstitusjoner, og inspirerer både til fysisk aktivitet og gode samtaler på tvers av generasjoner.

Aktivitør med to glade bebore
Antall eldre vil vokse kraftig de kommende årene. VilMer vil være tidlig ute med å tilby tilrettelagte verktøy, slik at disse menneskene får en hverdag fylt med gode øyeblikk.

Store ambisjoner fremover

— En rekke makrotrender tilsier at samfunnet må investere mye mer i sosial velferdsteknologi, fremhever Landgraff.

— Vi tror på å være tidlig ute i et marked som vil vokse kraftig de neste 20 årene, og vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for kunder og kommuner å jobbe med personsentrert omsorg. Det er behov for en samlende plattform der flere løsninger spiller sammen – med beboeren i sentrum. VilMer tilbyr nettopp en totalløsning som tilrettelegger for flere ulike fysiske og digitale opplevelser for eldre, sier han.

Landgraff legger til at VilMer har en ambisjon om å ha avtaler med 100 kommuner ved utgangen av 2022.

— Og det er hyggelig at samarbeidende kommuner tar i bruk stadig flere av VilMers produkter, skyter Odde inn.

VilMer skal også bruke 2022 til å bli bedre kjent med det svenske og danske markedet.

— Det ser lovende ut, og vi ønsker å få flere danske og svenske kunder i året som kommer, sier Landgraff.

Men han presiserer at VilMer ikke skal forhaste seg, og at det er viktig å være godt forberedt før man trykker for hardt på «utenlandspedalen».  

VilMer går inn i 2022 med nye investorer og høye ambisjoner
VilMer går inn i 2022 med nye investorer og høye ambisjoner
VilMer går inn i 2022 med nye investorer og høye ambisjoner
VilMer går inn i 2022 med nye investorer og høye ambisjoner
VilMer går inn i 2022 med nye investorer og høye ambisjoner
VilMer går inn i 2022 med nye investorer og høye ambisjoner
Harald Odde (t.v.) og Øystein Landgraff ser fram til nye utfordringer og spennende arbeid med VilMer i 2022. Foto: Gaute Freng, Ringsaker Blad.
Harald Odde (t.v.) og Øystein Landgraff ser fram til nye utfordringer og spennende arbeid med VilMer i 2022. Foto: Gaute Freng, Ringsaker Blad.