Svært godt engasjement under webinar om Aktivitetsdosetten

Facebook-ikon
Del med venner og familie

5. mai arrangerte VilMer et engasjerende webinar om Aktivitetsdosetten, et system som gjør det enklere for helsepersonell å gi brukere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål.    

Gründer av Aktivitetsdosetten, Lone Koldby, presenterte systemet fra idé til hvordan det brukes i praksis. Hun forklarte hvordan systemet sikrer en god kartlegging av behovene til hver beboer, og hvordan systemet setter søkelys på hvilke interesser, ønsker og behov den enkelte personen har.

— Jeg tror ikke fellesaktiviteter tilfredsstiller alle på avdelingen. Det er like viktig å vite hva en beboer ikke ønsker å være med på, som hva de ønsker, forklarer hun. Hun fortalte også om forskning og erfaring som viser at Aktivitetsdosetten kan gi positive helseeffekter og bidra til å redusere medisinbruk.

skjermdump fra presentasjon
Utsnitt fra Øystein Ladgraffs innlegg om løsninger for personsentrert omsrog.

Daglig leder i VilMer, Øystein Landgraff, brukte sin innledning til å fremheve at Aktivitetsdosetten er en ny og spennende del av VilMer. Han la ikke skjul på at det er en ambisjon å utvikle en mer digital versjon av Aktivitetsdosetten. Data om beboerne, blant annet gjennom VilMers løsninger for digital livshistoriekartlegging, vil gjøre det mulig å utvikle en digital “dosett” til hver beboer, der aktiviteter og gjøremål er tilpasset blant annet bakgrunn, helsetilstand og interesser.

Gode erfaringsdelinger

Fagutvikler i Helse og velferd i Randaberg kommune, Elisabeth Moe, aktivitetsdoktor og hjelpepleier på Nesoddtunet sykehjem, Kristin Røsse Fosse, og aktivitetsdoktor og helsefagarbeider på Nesoddtunet sykehjem, Sharlyn Joy Callado, delte alle sine erfaringer med Aktivitetsdosetten.  

Skjermdump av talerene på webinaret
Fra øverst til venstre: ordstyrer Marthe T. Tjærandsen, Aktivitetsdosetten-gründer Lone Koldby, aktivitetsdoktor og hjelpepleier Kristin R. Fosse og fagarbeider Elisabeth Moe.

Fosse er ikke i tvil om at Aktvitetsdosetten har hatt en positiv betydning for arbeidsplassen deres, både for beboere og ansatte.  

— Beboerne opplever større grad av samhørighet. De opplever også økt mestring som igjen fører til økt selvfølelse og glede i hverdagen. Personalet blir også kjent på en annen og bedre måte. Vi gjør ting som er hyggelig og morsomt, og da blir vi i bedre humør, forteller hun.  

Se webinaret

Aktivitetsdosetten er et erfarings- og forskningsbasert system som gjør det enklere for pleiepersonell å gi brukere og beboere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. Systemet ble en del av VilMer fra 1. januar 2022.

Aktivitetsdosetten bidrar til en mer meningsfull tilværelse for beboerne. Aktiv bruk av systemet gjør også sykehjemmet til en mer attraktiv bo- og arbeidsplass.