VilMer med første Oslo-aktivitet, på LHLs omsorgssenter på St Hanshaugen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Den siste uken har VilMer startet opp i Oslo for fullt. Vårt startpunkt er LHL Omsorg, St. Hanshaugen omsorgssenter, og vi håper snart å kunne utvide til flere helse- og omsorgsinstitusjoner i byen.  

— Vi er stolte av å ha kommet i gang med positiv aktivitet for sykehjemsbeboere i Oslo, sier daglig leder og gründer Øystein Landgraff.

Første VilMer-bidrag i Oslo

Camilla Kristensen fra blomsterbutikken Fem Sanser ble første frivillige gjennom VilMer i Oslo. Hun bidro tirsdag 3. november med en flott blomsteroppsats til glede for beboerne på LHL St. Hanshaugen omsorgssenter.

— Det var flotte høstfarger, kommenterer beboer Helga. Både Helga og Aud Henriksen, kulturansvarlig på St. Hanshaugen, ble veldig glade for overrekkelsen, som Kristensen selv kaller en sanseopplevelse.

LHL-leder ser frem til et større utvalg av opplevelser for beboerne

Daglig leder for LHL omsorg, Bjørn Erik Sørli, ser at et samarbeid med VilMer kan bli et viktig tilskudd til beboeres behov for aktiviteter på sykehjemmet.

— I en krevende situasjon for våre beboere ved St. Hanshaugen omsorgssenter, er det ekstra viktig for oss å kunne skape gode opplevelser for beboerne. Selv om vi har hatt en god lokal kulturavdeling, har muligheten for aktiviteter vært begrenset, forteller Sørli.

Han mener at mulighetene VilMer gir for variert innhold i hverdagen, samsvarer godt med LHL omsorg sin visjon: «Et bedre liv».

— Gjennom VilMer får vi muligheten til å få nærmiljøet mer inn på sykehjemmet. I disse smittetider gir det oss anledning til å tilby et bredere spekter av aktiviteter både digitalt og lokalt, med god avstand. VilMer dekker et stort behov hos våre beboere.  

— Vi ser frem til et videre samarbeid med spennende og varierte aktiviteter ved LHL omsorg, sier han forventningsfullt.

Følg med og bli inspirert av frivillige i Oslo

Facebook-gruppen “VilMer Oslo indre by”, kan du følge med på aktiviteter som foregår i hjem og på institusjoner, og annet som er relatert til VilMers arbeid i Oslo indre by.

Ønsker du å melde deg som frivillig i Oslo kan du registrere deg med telefonnummer, eller fylle ut skjema på vilmer.no/bli-bidragsyter. Gjennom VilMer bidrar du alltid ut fra tid, lyst og interesser.  

Kort om St. Hanshaugen omsorgssenter

Omsorgssenteret har 85 plasser, hvorav 67 langtidsplasser, 9 skjermede plasser for beboere med demens samt 9 plasser for døve og døvblinde beboere.

De har en aktiv kulturenhet, faste dager for utflukter og jevnlige konserter, bakegrupper, fellestrim og andre fellesaktiviteter. Omsorgssenteret har også tilgang til to el-sykler med plass til to passasjerer.  

Vi i VilMer gleder oss til å samarbeide med en så engasjert og aktiv institusjon!

(f.v:) Helga, beboer ved St. Hanshaugen Omsorgssenter, var med på overrekkelsen av blomsteroppsats fra Camilla Kristensen fra Fem Sanser.