VilMer Hverdagsvenn – en ny aktivitetstjeneste for hjemmeboende eldre

Facebook-ikon
Del med venner og familie

VilMer Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste som sikrer en mer aktiv og sosial hverdag for eldre som bor hjemme. En «hverdagsvenn» forplikter seg til å besøke en eldre person på faste tidspunkter én eller flere ganger hver uke. De er studenter som ønsker å gjøre noe meningsfullt og få god arbeidserfaring – eller pensjonister som vil glede andre og samtidig få litt igjen. Hverdagsvenner skal bidra med helsefremmende og forebyggende aktivitet, både fysisk og sosialt.

VilMers lange erfaring med å skape gode øyeblikk og meningsfulle aktiviteter står sentralt. Våre verktøy og løsninger for personsentrerte opplevelser og aktivitet blir nå altså tilgjengelige for eldre som bor hjemme: Tjenesten inkluderer MinMemoria, Digitale opplevelser og personlig tilpassede aktivitetsplaner.

Våre hverdagsvenner fungerer ofte som et supplement til hjemmetjenesten, og bidrar med blant annet:

  • gode samtaler og hyggelig samvær.
  • fysisk aktivitet, gåturer og lett trening.
  • følge til lokale aktivitetstilbud, café eller museum.
  • enkel hjelp med en kronglete TV, PC eller mobil.
  • følge til lege, frisør og andre ærender.
  • å skape gode øyeblikk med hjelp av VilMers løsninger.

Svarer på et stort behov

Over 100.000 norske seniorer ønsker mer sosial og fysisk aktivitet, og mange sliter med ensomhet. VilMers nye aktivitetstjeneste VilMer Hverdagsvenn er en innovativ løsning på denne samfunnsutfordringen. Våre hverdagsvenner er helt vanlige mennesker, både noen av de ½ million spreke pensjonistene som ønsker å bidra for andre, og mange unge og energiske studenter som har hjerte for våre eldre. VilMer finner rett person for den enkelte senior, og gjør en grundig kobling basert på intervjuer, opplæring og tett oppfølging. Våre hverdagsvenner kommer på faste besøk som bidrar til en mer sosial og aktiv hverdag. Prisen er lav for å sikre at tilbudet er tilgjengelig for så mange som mulig, kun 250 kr per time.

ung og eldre dame smiler på kjøkkenet
Blant annet spreke pensjonister og studenter jobber som hverdagsvenn.

Hverdagsvenner skaper glede og trygghet

Søskenparet “Hennie” og “Noor” ønsket en hverdagsvenn for foreldrene sine. Begge foreldrene har demens, og de bor sammen hjemme. For Hennie og Noor var det viktig å skape en hverdag hvor foreldrene enklere kan komme seg ut på café, få følge til frisøren og andre aktiviteter.  

— I går ble både mamma og pappa kjørt til frisør, og de var strålende fornøyde, forteller Noor blidt.

— Jeg synes det er en liten bragd å få brakt begge til frisøren i ulike omganger, sier Hennie seg enig i.  

— Det har fungert helt supert! De liker fremdeles at noe skjer. Selv om de glemmer det de har gjort tidligere på dagen, har de fortalt at de har hatt en fin tur ut med "noen", forteller Hennie.  

Hennie og Noor får tilsendt bilder og oppdateringer om besøkene, slik at de vet hva foreldrene har vært ute på med hverdagsvennene. Det synes de er fint.  

— Jeg synes alle besøkene ser fine ut. For oss betyr det god samvittighet og en liten pause den dagen noen fra VilMer Hverdagsvenn har vært der, sier Hennie fornøyd.  

Til å dele bilder fra besøkene bruker de MinMemoria, VilMers digitale løsning for livshistoriekartlegging og kommunikasjon med pårørende. MinMemoria følger alltid med som en tilleggstjeneste inkludert i aktivitetstjenesten. Her kan alle dele bilder, videoer og beskjeder i gjesteboka, samle morsomme historier, og mer. Vi bruker også verktøyet for å oppsummere interesser, slik at vi kan finne på aktiviteter tilpasset den enkelte.  

ung dame holder rundt eldre dame ute i parken
Både brukerne av hverdagsvenn og deres pårørende opplever tjenesten som givende.

Også “Astrid” på 94 år og hennes datter “Eva” er fornøyde med tjenesten. Eva opplever at hun føler seg tryggere på at moren nå har en hverdag med givende innhold og gode relasjoner.  

— Hverdagsvenner fra VilMer har bidratt til å gjøre min mors hverdag bedre ved å tilføre mer sosial kontakt og flere meningsfulle og spennende aktiviteter, forteller datteren.

Les mer Astrid og Evas erfaringer

En modell tilpasset kommunenes fremtidige behov

Vi står overfor store endringer i demografien. Det medfører samfunnsmessige utfordringer som gjør det nødvendig å finne nye løsninger som sikrer at alle får en verdig og givende alderdom. Ved å engasjere mange flotte mennesker i lokalsamfunnet med overskuddskapasitet, tilbyr vi både kommunale helsetjenester og familiemedlemmer flere «varme hender» og ekstra kapasitet i omsorgsarbeidet. Modellen er inspirert av foregangslandet Finland, der en rekke kommuner har omfavnet slike tjenester.  

Våre hverdagsvenner fokuserer på å bidra med sosial og fysisk aktivitet – begge deler har beviselig stor helseforebyggende effekt. Vi er overbevist om at Hverdagsvenn-besøk bidrar til å forlenge tiden man kan bo hjemme før man må på sykehjem. Men flere eldre og deres familie ønsker også at hverdagsvennbesøkene fortsetter også etter innflytting på sykehjem. Dette gjør at de holder aktivitetsnivået oppe og kommer seg mer ut.  

eldre mann ser på ynge mann og gliser
Studier på lignende tjenester har vist positive resultater relatert til blant annet aktivitetsnivå, mentale helse og energi.

Studie viser økt livskvalitet

I foregangsland som Finland, der kommunene har omfavnet slike tjenester, viser studier til meget positive effekter. En pilot over 6 måneder i 7 kommuner viste at antallet utendørsaktiviteter per uke i snitt ble doblet etter to måneder med besøk. 80% av de eldre som ikke gikk utendørs før besøksordningen, kom seg ut hver uke med tjenesten. Livskvaliteten hadde positive effekter på tvers av alle målte dimensjoner: Aktiviteter, mentale funksjoner, symptomer, depresjon, angst og energinivå.

 

I USA tilbys lignende tjenester gjennom forsikringer, der tall viser at 69% av brukerne opplever redusert ensomhet og 45% opplever bedre helse. Det vises til at det å proaktivt adressere sosiale drivere for helse med sosiale støttemodeller, forbedrer helsevesenets utnyttelse og reduserer helserelaterte kostnader med 33%.

 

Effektene av økt aktivitet – og konsekvensene av inaktivitet – er mange:

  • Inaktivitet er blant de fire største risikofaktorene for død (WHO 2009) og ulempene ved inaktivitet er sammenlignbare med røyking (Lee et al. 2012).  
  • Aktivitet som gåturer og daglig antall skritt er assosiert med tilstanden til luftveiene og sirkulasjonssystemet, muskelstyrken i underekstremitetene og velvære (Harada et al. 2017). En uke med sengeleie kan redusere muskelstyrken med 25 % (Timonen 2007).
  • Fysisk aktivitet er svært gunstig for å forbedre symptomer på depresjon, angst og nød på tvers av et bredt spekter av eldre befolkningsgrupper. «Fysisk aktivitet bør være en bærebjelke i behandlingen av depresjon, angst og psykiske plager», konkluderer blant annet en australsk studie (Singh et. al., 2022)

 

Samtidig er omsorgstretthet noe mange av de over 1 million norske pårørende kjenner på. De bruker i snitt 10 timer per uke på omsorgsoppgaver, og de opplever ofte rollen som meget krevende. Et par timers besøk 1-2 ganger i uken av en Hverdagsvenn kan redusere opplevd belastning med 20-40%, noe man bør kunne forvente har positive ringvirkninger for hele befolkningen.

Over 100.000 norske seniorer ønsker mer sosial og fysisk aktivitet, og mange sliter med ensomhet. VilMers nye aktivitetstjeneste VilMer Hverdagsvenn er en innovativ løsning på denne samfunnsutfordringen.