VilMer på EHiN: — Vi vil gjøre hverdagen lettere for pasienter, helsepersonell, pårørende og frivillige

Facebook-ikon
Del med venner og familie

9. og 10. november ble Norges største e-helsekonferanse, EHiN (E-Helse i Norge), arrangert for tiende gang. Tradisjon tro ble det to innholdsrike dager ved X Meeting Point i Lillestrøm med en rekke deltakere som jobber for å digitalisere helsesektoren og å skape fremtidens helsetilbud. Kunstig intelligens, forebygging, datasikkerhet og gode pasientforløp var noen viktige tema for diskusjon.

Nina Jonsonhaugen på VilMers stand på EHiN.

Fokus på forebygging

Årets EHiN var sprekkfullt av viktige diskusjoner, spennende foredrag og gode samtaler.  

Sammen med blant annet generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, deltok VilMers daglige leder, Øystein Landgraff, i en svært viktig diskusjon rundt hvordan samfunnet bør snu ressursene mot forebygging.

Gerhardsen vektla hvordan samfunnet kan spare enorme ressurser ved å satse mer på forebyggende helsetiltak. Hun mener blant annet at små grep knyttet til matinntak og mosjon kan gi store utslag for folkehelsen.

Mina Gerhardsen argumenterte for innsparing av enorme ressurser ved å satse mer på forebyggende helsetiltak.

Andre deltakere i panelet var spesiallegekonsulent og overlege ved Aalborg Sygehus, Morten Finn Noreng og driftsdirektør i Bra Liv Nära, Ulf Österstad. Kommunikasjonsdirektør ved Sunnaas sykehus HF, Anita Moe Larsen, var moderator.

Flere av paneldeltakerne fremhevet Helsepersonellkommisjonens rapport som peker på at vi i fremtiden må gjøre mer med mindre. Det må derfor satses mye mer på forebyggende aktivitetstiltak, blant annet tiltak som bidrar til mer fysisk, kognitiv og sosial aktivitet for eldre.

Gode øyeblikk som medisin og investering

Med ny teknologi kan vi nå effektivt levere persontilpassede aktiviteter for eldre. VilMer bruker sosial velferdsteknologi som en nøkkel til å forbedre eldreomsorgen og fremme forebyggende helsearbeid.  

— Vi liker veldig godt temaet for denne seansen, fordi dette er kjernen av hva vi jobber med i VilMer, fremhevet Øystein Landgraff. — Vi bekjemper ensomhet og inaktivitet. Løsningene våre skal bidra til mer aktivitet og flere møter mellom mennesker. Det skal lette hverdagen til helsepersonell, og avlaste de pårørende, poengterte Landgraff engasjert.  

Daglig leder i VilMer, Øystein Landgraff, fortalte hvordan tiltak innen aktivitet vil ha forebyggende effekter i eldreomsorgen.

Gjennom ny teknologi kan vi effektivt skape persontilpassede aktiviteter for eldre. Gode opplevelser, i form av fysiske og sosiale aktiviteter, gir en god følelse i kroppen. Dette kan virke forebyggende mot uro, som igjen kan senke behovet for blant annet beroligende medisiner.

— Tidligere sa vi at VilMer var en plattform med flere løsninger, men som påpekt flere ganger i dag får helsepersonell bare dårligere og dårligere tid. Dessuten står aktivitet i fare for å bli en salderingspost. Derfor går vi nå i en retning hvor vi lager aktivitetsplaner med blant annet ferdig avtalte aktiviteter med frivillige, og utvalgte digitale opplevelser, som gjør det lett for omsorgstjenesten å gjennomføre aktivitet, forteller han.

VilMer-ambassadør Lauritzen fikk taletid

For VilMer var det spesielt stas at “ambassadør” Dag Otto Lauritzen deltok under plenumssesjonen sammen med blant annet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Med nesten 1500 personer i salen fortalte Lauritzen om hvordan han har opplevd det siste tiåret som pårørende til flere familiemedlemmer med Alzheimer og demens. Han fikk også tid til å snakke om sitt store engasjement for eldreomsorg og hverdagstrimmen.  

VilMer-ambassadør Dag Otto Lauritzen og helse- og omsorgsminister Invild Kjerkol til høyre.

Gode samtaler og hyggelige møter

Takk til alle som slo av en prat på standen vår. Vi setter stor pris på mange engasjerte tilbakemeldinger, og vi synes det er motiverende at flere og flere heier på arbeidet vi gjør i VilMer.

Gratulerer til EHiN med svært vellykket 10 årsjubileum!

Vi gleder oss allerede til neste års konferanse.

F.v: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, daglig leder i VilMer, Øystein Landgraff, VilMer-ambassadør Dag Otto Lauritzen, og salgsrådgiver i VilMer Nina Jonsonhaugen og Tom Erik Aasen.