Ullensvang kommune er først ute med MinMemoria i Hordaland

Facebook-ikon
Del med venner og familie
Bråvolltunet er et av sykehjemmene som har tatt MinMemoria i bruk. Foto: MinMemoria

Hvorfor går dere i gang med MinMemoria?

Vi ønsker å få i gang mer aktiv bruk av livshistorien, fordi det ikke fungerer med den papirbaserte livshistorien som vi bruker i dag. Livshistorieskjemaene blir i liten grad brukt, og det er veldig varierende hvor mye informasjon pårørende fyller ut.

Vi ser at noen pårørende blir triste når de skal fylle ut livshistorien på papir, fordi det føles som å skulle skrive minneord om beboeren. MinMemoria fremstår som mer positivt både for beboere, pårørende og ansatte.

Memoria vil være et godt hjelpemiddel for de ansatte når de skal bli kjent med beboerne, og de får et godt samtaleverktøy i møte med hver enkelt. Det at teknologien er enkel å innføre, og at livshistorien blir levende og lett å bruke i hverdagen, gir oss mange muligheter.

Hvilke forventninger har dere til MinMemoria?

Vi ønsker et fokus i tjenestene som er mer personsentrert. Fokuset skal endres fra medisinsk og oppgavebasert, til fokus på glede, aktivitet og normalitet.

Det blir enklere for oss ansatte å lære beboerne å kjenne, slik at vi kan hjelpe dem så godt vi kan. Jeg håper det blir et godt hjelpemiddel ved for eksempel uro eller på en “dårlig dag”, og at pårørende og beboer enklere kan følge med på hverandre i hverdagen, på turer eller ferie.

MinMemoria-kontakt

Opplæring for ansatte på Bråvolltunet. Foto: MinMemoria AS

Hvordan ser dere for dere å bruke MinMemoria?

MinMemoria skal brukes både en til en og i grupper. Større fokus på aktivitet og interesser gjør det enklere å planlegge riktig aktivitet til riktig person. Vi ser for eksempel behov for økt fokus på aktiviteter for menn. De har ofte et annet interessefelt enn hus og hjem, og vi ser at menn gjerne søker samvær med andre menn. Informasjonen i MinMemoria gir oss et bedre grunnlag for å få dem i tale om temaer som interesserer dem.

Informasjonen i MinMemoria gjør at vi kan gi beboerne bedre innhold i hverdagen.

MinMemoria-kontakt

Hvorfor er det viktig at pårørende tar del i dette?

Pårørende er en viktig del av beboerens liv og historie. Det blir nyttig at flere i familien kan legge inn bilder og historier, slik at vi får vite mer om hva som er viktig for beboeren. Memoria gir oss i tillegg mulighet til å involvere hele familien i det som skjer i dag. Vi kan vise pårørende de fine hverdagsøyeblikkene som oppstår når de ikke er på besøk.


Det kan bli lettere å involvere pårørende som en ressurs.

MinMemoria-kontakt

Ullensvang kommune ligger nydelig til i Hardangerfjorden. Prosjektleder Midnes tok Marthe Tverbakk Tjærandsen fra MinMemoria med på litt sightseeing i området. Foto: MinMemoria AS

Hvordan skal dere sikre en god implementering?

Vi skal være “på” og jobbe aktivt med MinMemoria. Ledelse og superbrukere har ansvar for å sikre at MinMemoria blir brukt og at alle har fått tilstrekkelig opplæring. Et av tiltakene som skal sikre god implementering er at vi legger Memoria inn i de ansattes arbeidsplan, slik at det blir aktivt brukt både sammen med beboer og som kommunikasjonsverktøy med pårørende.

Ullensvang kommune er nå i gang med kommunesammenslåing. Hva er planen videre for MinMemoria i forbindelse med dette?

Nå skal vi gjøre oss erfaringer og få satt det i system. Vi skal involvere de som jobber med velferdsteknologi i de andre kommunene, og dele våre erfaringer. Hvis det fungerer godt så er planen at det skal videreføres i hele den nye kommunen.

Jeg har undersøkt mye i forbindelse med demensplan 2020, og da er MinMemoria et av verktøyene jeg landet på som dekker mange av våre behov, avslutter Midnes.

Prosjektleder Midnes har sauer på gården sin, og Marthe var så heldig at hun fikk bo her under besøket i Ullensvang. Foto: MinMemoria AS


Ullensvang kommune er først ute med MinMemoria i Hordaland
Ullensvang kommune er først ute med MinMemoria i Hordaland
Ullensvang kommune er først ute med MinMemoria i Hordaland
Ullensvang kommune er først ute med MinMemoria i Hordaland
Ullensvang kommune er først ute med MinMemoria i Hordaland
Ullensvang kommune er først ute med MinMemoria i Hordaland
Memoriakontakt Ingvill Kalvik, avdelingsleder Gerd Ingrid Hauso, områdeleder vest Kari Skare Storhei og Memoriakontakt Tina Beniga fra Utneheimen. Til høyre står prosjektleder og initiativtaker Helga Midnes. Foto: VilMer AS
Memoriakontakt Ingvill Kalvik, avdelingsleder Gerd Ingrid Hauso, områdeleder vest Kari Skare Storhei og Memoriakontakt Tina Beniga fra Utneheimen. Til høyre står prosjektleder og initiativtaker Helga Midnes. Foto: VilMer AS