Flere omsorgstjenester i Bjørnafjorden får tilgang til MinMemoria

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Tidligere i høst startet Bjørnafjorden med MinMemoria for ti brukere i kommunen.

I dag er det tre dagsentre og et demensarbeidslag som bruker MinMemoria, og i løpet av desember utvides prosjektet slik at en sykehjemsavdeling blir den femte tjenesten.

Kommentar fra pårørende fikk sykehjemmet til å ta affære

— En av brukerne våre var nylig på sitt første avlastningsopphold. Ektefellen fikk da spørsmål om å oppgi livshistorien til brukeren. Vedkommende reagerte da på at informasjonen allerede ligger i MinMemoria, noe de ansatte ved sykehjemmet ikke hadde kjennskap til, forteller Sølvi Bjørnevoll Fagertveit, demenskoordinator og leder for prosjektet.

Denne reaksjonen ble dermed starten på sykehjemmets bruk av MinMemoria.

Skåner pårørende for å måtte gjenta informasjon

Med all nødvendig informasjon på én digital plattform, slipper pårørende å gjenfortelle livshistorien og den er lett tilgjengelig for helsepersonell.

Bjørnafjorden ser fordeler ved at MinMemoria blir brukt på tvers av omsorgstjenestene i kommunen. Det gjør det enklere for både brukerne og deres pårørende når de må forholde seg til flere tjenester og helsepersonell.

I tillegg opplever de at det kjekt for pårørende å se hva deres kjære gjør i løpet av en dag, for eksempel å gå tur eller å delta på en sosial tilstelning.

— Dette er informasjon som kan være vanskelig for personer med demens å gjenfortelle selv, sier Fagertveit.  

Bjørnafjorden er godt i gang med tilbud for hjemmeboende

Tidlig kartlegging av livshistorien gir brukeren mer eierskap til sin historie og mindre belastning på pårørende. Les mer om dette og om Bjørnafjordens erfaringer med å tilby MinMemoria til hjemmeboende så lang, på minmemoria.no.

I løpet av desember utvides MinMemoria-tilbudet i Bjørnafjorden.