Ferievikarer på sykehjem har svært god nytte av MinMemoria

10
June
2021
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
St. Hanshaugen
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
Trondheim Østbyen
Farsund

Arbeidshverdagen til ferievikarer på sykehjem innebærer å forholde seg til mange nye mennesker. Flere av disse kan ha utfordringer med å uttrykke hvem de er, og hva de ønsker. I slike situasjoner kan moderne teknologiløsninger som MinMemoria bidra til raskere forståelse av beboernes behov.

 

I 2019 ble det gjennomført en undersøkelse der ferievikarer på sykehjem ble spurt hvordan de opplevde å bruke MinMemoria i arbeidshverdagen. Resultatene viser at en overvekt av vikarene mente at appen hjalp dem med å bli bedre kjent med beboerne og forhindre uro i avdelingen.

 

Fremmer samhandling og sosial kontakt mellom beboere, pårørende og avdelinger  

Med MinMemoria kan sykehjem få opprettet profiler som gir innblikk i beboernes livshistorie og interesser, gjerne understøttet av bilder og korte tekster som gir innsikt i viktige hendelser og minner fra et levd liv. Dette gjør at ansatte kan bli bedre kjent med beboerne sine og at pårørende enklere kan finne samtaleemner når de er på besøk.  

 

MinMemoria gjør det også mulig for ferievikarer å ha dialog med beboernes nærstående rundt små og store opplevelser i hverdagen. Av de spurte i denne undersøkelsen hadde 57.1% brukt MinMemoria til å kommunisere med pårørende, hvorav 71.4% opplevde at MinMemoria hjalp dem å bygge en god relasjon med pårørende.

En god kombinasjon med VilMers andre verktøy

80% opplevde appen som nyttig ved planlegging av individuell aktivitet eller gruppeaktivitet. For ferievikarer som ikke kjenner beboerne fra før, kan dette gjøre det enklere å avtale givende aktiviteter gjennom VilMer Opplevelser, finne fram passende underholdning i Televindu eller berikende reisemål med VilMer VR.  

 

Gode resultater fra brukerundersøkelsen i 2019

Etter ferieavviklingen i 2019 ble en rekke vikarer spurt om hvordan de opplevde å bruke MinMemoria som verktøy i arbeidshverdagen. Over 80% var helt enige i at MinMemoria var nyttig for å bli bedre kjent med hver enkelt beboer og at verktøyet ga dem økt innsikt i beboernes behov og ønsker. Ca. 80% syntes det ble enklere å gi beboerne god omsorg. I tillegg opplevde 100% at det ble enklere å trygge beboere som var urolige og at verktøyet bidro til enklere dialog og samhandling.    

 

Lett og nyttig å bruke

Vikarene kommenterte at bruken av MinMemoria hadde vært en “god opplevelse”, at de trengte liten tid til opplæring og at verktøyet var lett å bruke. Vi håper at denne sommerens ferievikarer vil gi like gode tilbakemeldinger om at MinMemoria bidrar til bedre omsorg.  

MinMemoria gjør det enklere for ferievikarer og nye ansatte å bli raskere og bedre kjent med brukere og beboere.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Se flere aktiviteter

Kommer mer snart.
Se flere fra LøtenSe flere fra Vestre TotenSe flere fra ElverumSe flere fra Søndre LandSe flere fra RingebuSe flere fra RingsakerSe flere fra Gjøvik

Ferievikarer på sykehjem har svært god nytte av MinMemoria

Velferdsverktøyet MinMemoria gjør at ferievikarer yter bedre og mer personsentrert omsorg i hverdagen på sykehjem.
MinMemoria gjør det enklere for ferievikarer og nye ansatte å bli raskere og bedre kjent med brukere og beboere.
10
June
2021
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
|
3 minutter lesetid

Arbeidshverdagen til ferievikarer på sykehjem innebærer å forholde seg til mange nye mennesker. Flere av disse kan ha utfordringer med å uttrykke hvem de er, og hva de ønsker. I slike situasjoner kan moderne teknologiløsninger som MinMemoria bidra til raskere forståelse av beboernes behov.

 

I 2019 ble det gjennomført en undersøkelse der ferievikarer på sykehjem ble spurt hvordan de opplevde å bruke MinMemoria i arbeidshverdagen. Resultatene viser at en overvekt av vikarene mente at appen hjalp dem med å bli bedre kjent med beboerne og forhindre uro i avdelingen.

 

Fremmer samhandling og sosial kontakt mellom beboere, pårørende og avdelinger  

Med MinMemoria kan sykehjem få opprettet profiler som gir innblikk i beboernes livshistorie og interesser, gjerne understøttet av bilder og korte tekster som gir innsikt i viktige hendelser og minner fra et levd liv. Dette gjør at ansatte kan bli bedre kjent med beboerne sine og at pårørende enklere kan finne samtaleemner når de er på besøk.  

 

MinMemoria gjør det også mulig for ferievikarer å ha dialog med beboernes nærstående rundt små og store opplevelser i hverdagen. Av de spurte i denne undersøkelsen hadde 57.1% brukt MinMemoria til å kommunisere med pårørende, hvorav 71.4% opplevde at MinMemoria hjalp dem å bygge en god relasjon med pårørende.

En god kombinasjon med VilMers andre verktøy

80% opplevde appen som nyttig ved planlegging av individuell aktivitet eller gruppeaktivitet. For ferievikarer som ikke kjenner beboerne fra før, kan dette gjøre det enklere å avtale givende aktiviteter gjennom VilMer Opplevelser, finne fram passende underholdning i Televindu eller berikende reisemål med VilMer VR.  

 

Gode resultater fra brukerundersøkelsen i 2019

Etter ferieavviklingen i 2019 ble en rekke vikarer spurt om hvordan de opplevde å bruke MinMemoria som verktøy i arbeidshverdagen. Over 80% var helt enige i at MinMemoria var nyttig for å bli bedre kjent med hver enkelt beboer og at verktøyet ga dem økt innsikt i beboernes behov og ønsker. Ca. 80% syntes det ble enklere å gi beboerne god omsorg. I tillegg opplevde 100% at det ble enklere å trygge beboere som var urolige og at verktøyet bidro til enklere dialog og samhandling.    

 

Lett og nyttig å bruke

Vikarene kommenterte at bruken av MinMemoria hadde vært en “god opplevelse”, at de trengte liten tid til opplæring og at verktøyet var lett å bruke. Vi håper at denne sommerens ferievikarer vil gi like gode tilbakemeldinger om at MinMemoria bidrar til bedre omsorg.  

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like