Møt hverdagsvennen Aud Gylland

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Synne er ikke personens egentlige navn. Av hensyn til personvern er personen anonymisert.

Aud Gylland er ei hyggelig og positiv kvinne fra Stjørdal. Hun er hverdagsvenn for Synne, en 92 år gammel kvinne som bor i omsorgsbolig. Aud bestemte seg for å bli hverdagsvenn fordi hun synes det er hyggelig å være der for de som trenger det.

–  Jeg synes det er trivelig å være der når noen trenger en å være sammen med i hverdagen, forteller Aud.

Meningsfulle aktiviteter

Som hverdagsvenn bidrar man med blant annet helsefremmende aktiviteter, gode samtaler og samvær, og enkel praktisk hjelp til eldre som bor hjemme. VilMer kartlegger den enkeltes behov og ønsker for å lage en aktivitetsplan. Slik sørger VilMer for at besøkene er både helsefremmede og tilpasset den eldre.

Når Aud er på besøk, gjør de hyggelige ting sammen som skaper en bedre hverdag for Synne. Mer sosialisering og gåturer til butikken for å kjøpe Flax-lodd står høyt på ønskelisten.

– Det er veldig trivelig å være på besøk. Vi spiller kort, går turer til butikken, og snakker om det hun har på hjertet, forteller Aud.  

Aktiviteter som man kanskje selv tar for gitt i hverdagen, men som kan bli et stort savn og vanskeligere å gjennomføre når man er eldre.  

Illustrasjonsbilde. Når Aud er på besøk, spiller de blant annet kort og har det hyggelig sammen.

En hyggelig stund for begge

Aud har sett hvor mye det betyr for eldre at de får besøk - spesielt de som ofte er mye alene.

– Jeg opplever at Synne viser stor glede når jeg er på besøk. Hun har et stort behov for å prate og drøfte ting. Det blir en sosial og fin stund, forteller Aud.

For Aud gir det også mye tilbake å være på besøk.

–Jeg synes det er en veldig positiv opplevelse å være hverdagsvenn. Man lærer masse av de eldre, og det gir meg energi å være på besøk, forteller hun, og legger til:

–  Flere burde absolutt bli hverdagsvenn.

Kommunikasjon med pårørende i MinMemoria

Etter hvert besøk hos Synne forteller Aud om den fine stunden i MinMemoria. MinMemoria er en digital løsning fra VilMer for å blant annet kartlegge livshistorien og for å holde kontakt med pårørende. Aud skriver litt om dagen de har hatt sammen, og legger ofte ved et bilde som forteller hva de har gjort. Slik kan familien følge med og føle seg trygge på at Synne får det hun har behov for med sin hverdagsvenn.

Dette er et fiktivt eksempel på hvordan MinMemoria brukes som en del av alle besøk med VilMer Hverdagsvenn.

Hva er en hverdagsvenn?

VilMer Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste som sikrer en mer aktiv og sosial hverdag for eldre som bor hjemme. En «hverdagsvenn» forplikter seg til å besøke en eldre person på faste tidspunkter én eller flere ganger hver uke. De er blant annet studenter som ønsker å gjøre noe meningsfullt og få god arbeidserfaring – eller pensjonister og andre med tid til overs, som vil glede andre og samtidig få litt igjen.

Dette er et nytt tilbud fra VilMer rettet mot eldre som bor hjemme, og det er noe annet enn dagens løsninger for frivillighet på sykehjem og dagtilbud. Hverdagsvenner skal bidra med helsefremmende og forebyggende aktivitet, både fysisk og sosialt. VilMers lange erfaring med å skape gode øyeblikk og meningsfulle aktiviteter står sentralt.  

Hverdagsvenner fungerer ofte som et supplement til hjemmetjenesten, og bidrar blant annet med:  

  • gode samtaler og hyggelig samvær.  
  • fysisk aktivitet, gåturer og lett trening.
  • følge til lokale aktivitetstilbud, café eller museum.
  • enkel hjelp med en kronglete TV, PC eller mobil.
  • følge til lege, frisør og andre ærender.  
  • å skape gode øyeblikk med hjelp av VilMers digitale løsninger.

VilMer følger tett opp hverdagsvennene og de eldre som besøk, og samarbeider tett med hverdagsvennene om å lage aktivitetsplaner som er tilpasset unike behov og interesser. Det foretas grundige intervjuer og opplæring av de hyggelige og pålitelige Hverdagsvennene.

Ønsker du å være hverdagsvenn? Les mer om hva det innebærer og send inn søknad her.

Aud synes det er veldig givende å være hverdagsvenn.