Digitale opplevelser skaper livsglede på Vardafjell sykehjem i Haugesund

Facebook-ikon
Del med venner og familie

På Vardafjell sykehjem har de gode erfaringer med å bruke Digitale opplevelser for å gi beboerne ekstra glede i hverdagen. Helsefagarbeider Shawnim Alizada forteller at det har vært mange fine stunder med bruk av Digitale opplevelser som aktivitet på avdelingen.

— Beboerne har spesielt hatt mye glede av å se filmer om landsbyer og gårder. Vi har pasienter som selv har hatt gård tidligere i livet, og de kjenner seg godt igjen i det de ser. Vi har mange fine samtaler, og snakket om både sauer og kyr, og andre dyr på gården. Noen følte at de var der selv når de så filmene, forteller Shawnim.

helsepersonell og beboer bakfra ser traktor på TV
Sakte-TV som viser gårdsbruk fenger mange beboere som kjenner seg igjen i det de ser.

Digitale Opplevelser er en engasjerende plattform med blant annet sakte-TV og tilpassede filmer, samtaleleker, quiz, bildefortellinger og historier som er utviklet for eldre personer med kognitiv svikt.

helsepersonell stryker på beboer
Shawnim sier Digitale opplevelser bidrar til rolige stunder på avdelingen.

Et godt verktøy i hverdagen

De kan trygt skrive under på at teknologi kan være et godt supplement i tillegg til tradisjonelle aktiviteter på sykehjemmet.

—  Det har blitt skapt veldig mange gode øyeblikk med Digitale opplevelser. Helt siden begynnelsen har vi brukt det mye daglig. Pasientene har hatt veldig mye glede av det, forteller Shawnim.  

Hun forteller at de har som vane å bruke Digitale opplevelser på forskjellige tidspunkter i løpet av dagen for å skape en rolig atmosfære på avdelingen.

— Vi har brukt Digitale opplevelser både på dag- og kveldstid. Vi bruker det mest når det er rolig på avdelingen, som for eksempel fra klokken 11 til 13, etter at pasientene har spist frokost. Da setter vi på Digitale Opplevelser, kobler til TV-en og alle samles. Da blir det rolig, og alle får en ro i sjelen, både av rolig musikk og fine filmer. Det har fungert veldig bra, forklarer Shawnim fornøyd.

beboer og helsepersonell ser på nettbrett sammen, bilde tatt bakfra
Digitale opplevelser kan brukes på små og store skjermer.

Mener Digitale opplevelser skaper livsglede

I tillegg til å bruke Digitale opplevelser fra VilMer, er Vardafjell sykehjem også et Livsgledehjem, og bruker av Aktivitetsdosetten.  

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem er et systemverktøy for personsentrert omsorg, som driftes av aktøren Livsglede for eldre.

Gjennom Aktivitetsdosetten fra VilMer får de aktivitetsplaner som sørger for at hver enkelt beboer får et gitt antall aktiviteter i uka som er tilpasset deres ønsker og behov.  

helsepersonell holder opp nettbrett med hund på skjermen for beboer
De tilpassede videoene og aktivitetene kan brukes både i grupper, en-til-en og alene.

Shawnim forteller at de håper at Digitale opplevelser fra VilMer offisielt kan bli en del av deres arbeid med livsglede her på sykehjemmet.  

— Kanskje en av aktivitetene per beboer kan være å se på Digitale opplevelser og bruke det til å snakke sammen, så blir det kanskje en dag med tur, og neste dag blir det sang og musikk, foreslår hun forhåpningsfullt.  

portrett av ung mann
Produktsjef i VilMer, Vegar Samestad Hansen.

Produktsjef Vegar Samestad Hansen gir sykehjemmet skryt for rutinene de har laget rundt bruk av Digitale opplevelser.  

— De ansatte på Vardafjell har en daglig praksis som gjør at de får mest mulig ut av løsningen. Måten de bruker Digitale opplevelser i hverdagen bidrar både til mer ro, vekker minner og får i gang gode samtaler. Det er slike hverdagsrutiner som bidrar til flere gode øyeblikk, sier han.

Det er ingen tvil om at de har funnet en god balanse mellom fysiske og digitale opplevelser, som flere kan la seg inspirere av.  

Digitale opplevelser skaper livsglede på Vardafjell sykehjem i Haugesund
Digitale opplevelser skaper livsglede på Vardafjell sykehjem i Haugesund
Digitale opplevelser skaper livsglede på Vardafjell sykehjem i Haugesund
Digitale opplevelser skaper livsglede på Vardafjell sykehjem i Haugesund
Digitale opplevelser skaper livsglede på Vardafjell sykehjem i Haugesund
Digitale opplevelser skaper livsglede på Vardafjell sykehjem i Haugesund
Helsefagarbeider Shawnim Alizada forteller at det har blitt skapt mange gode øyeblikk med Digitale opplevelser på Vardafjell sykehjem.
Helsefagarbeider Shawnim Alizada forteller at det har blitt skapt mange gode øyeblikk med Digitale opplevelser på Vardafjell sykehjem.