Webinar: Digital livshistorie styrker sosial kontakt

Facebook-ikon
Del med venner og familie

VilMer ønsker velkommen til webinar torsdag 18. februar 2021 kl. 14:00 til 15:00.

Webinaret er gratis, men krever påmelding: klikk her for å melde deg på.

Agenda:

- Introduksjon MinMemoria og VilMer
- Hvorfor innhentes livshistorien og hvordan kan den brukes?
- MinMemoria - Digital livshistorie
- Implementering - Hvordan komme i gang?
- Erfaringsinnlegg fra Bjørnafjorden kommune v/ Sølvi Bjørnevoll Fagertveit prosjektansvarlig og demenskoordinator

Bekreftelse på påmelding vil bli sendt ut innen 24 timer og link til webinaret på Teams vil bli sendt ut dagen før.

Kort om MinMemoria

MinMemoria digitaliserer livshistorien til brukere av helse- og omsorgstjenestene og gjør den lett tilgjengelig. Helsepersonell får kjennskap til den enkeltes historie, bilder, viktige relasjoner og interesser. På denne måten er det enkelt å bruke livshistorien i det daglige arbeidet og ha kontinuerlig fokus på personsentrert omsorg. I MinMemoria forenkles også kontakten med familie og nære. Både pårørende og helsepersonell kan sende hilsninger og bilder fra aktiviteter og fine stunder sammen med brukeren. MinMemoria er dermed et bindeledd mellom bruker, tjeneste og pårørende. Dette gir bedre samhandling og økt kvalitet på tjenesten.

VilMer + MinMemoria = kommunenes totalleverandør av gode opplevelser

MinMemoria AS er blitt en del av VilMer AS. VilMer er en digital plattform som forenkler koblingen mellom behov og ressurser. Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. VilMer skaper flere gode opplevelser for beboere og brukere av helse- og omsorgstjenestene. Løsningene legger til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig kan leve aktive og meningsfulle liv, og hindre ensomhet og utenforskap.

Med MinMemoria integrert i VilMers plattform blir det enda enklere for ansatte i omsorgstjenesten å skreddersy personsentrerte aktiviteter for deres brukere. Dette er med på å skape en helsefremmende omsorgskultur.

Webinaret er gratis, men krever påmelding: klikk her for å melde deg på.

Du kan også vise din interesse og dele arrangementet på Facebook.


Vel møtt!