VilMer deltar i prosjekt for å redusere ensomhet

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Opplevelse av ensomhet og utenforskap er en av vår tids største samfunnsutfordringer. Situasjonen som koronapandemien har satt oss i, forsterker og tydeliggjør dette, skriver HelseINN ved Tor Sætrang i en pressemelding.  

Nærkontakt med venner og familie har blitt begrenset av korona-situasjonen, og mange av oss har blitt godt kjent med nye digitale verktøy som hjelper oss både i arbeidshverdagen og i privatlivet.  

Men det er ikke alle som sitter med kunnskap og verktøy til å kunne ta i bruk de nye digitale hjelpemidlene. Mange kjenner også på ensomhet og utenforskap til tross for digital kontakt.  

Samarbeid mellom kommuner og virksomheter på Innlandet

Folkehelseklyngen HelseINN har fått med seg Vilmer, Pensjonistforbundet, Dugnad.ai og No Isolation på et samarbeid med kommunene Hamar, Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer, Løten, Stange, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Trysil, Engerdal, Våler, Kongsvinger og Sør-Odal. De er nå i gang med samarbeidsprosjektet: "Felles innsats mot ensomhet og utenforskap blant eldre". Prosjektet er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet.

Forsker på livskvaliteten til de eldre

Med HelseINN i spissen gjennomføres en spørreundersøkelse for å kartlegge i hvor stor grad eldre personer opplever ensomhet og isolasjon. Det skal også undersøkes hvordan koronapandemien påvirker livskvalitet blant eldre.  

Kartleggingen vil vise i hvilken grad eldre har et sosialt nettverk rundt seg. Informasjonen skal bidra til å planlegge og sette inn målrettede og konkrete tiltak.

Økt digital kompetanse og bruk av frivillige

— Vi ønsker å bidra til at utsatte grupper kan få mer glede i hverdagen. Målet er å koble personer og frivillige som ønsker å bidra med de behovene som avdekkes. En viktig del av prosjektet er å øke den digitale kompetansen blant eldre, og å sørge for at personer som i dag ikke er komfortable med å benytte digitale verktøy, føler seg inkludert i fellesskapet, uttaler prosjektleder Tor Sætrang.

Målet med undersøkelsen og samarbeidet er å bidra til at dagene blir litt bedre for den enkelte, og styrke nettverket rundt dem. Prosjektet vil pågå første halvdel av 2021.

Roller i prosjektet

Ansvarlig søker: Elverum kommune

Prosjektledelse, administrasjon og fasilitering: HelseINN 
Prosjektleder: Tor Sætrang

Verktøy for administrasjon og orkestrering: Dugnad.ai AS

Verktøy for å melde inn behov og knytte disse sammen med bidragsytere, samt drive aktivt rekrutteringsarbeid: VilMer AS.

Enkle verktøy for kognitiv støtte og digital deltagelse: No Isolation AS

Kontaktnett, kunnskapsformidling og mobilisering: Pensjonistforbundet

Gjennomføring av lokale aktiviteter, kartlegging mm.: Kommunene (14)

Samarbeidsprosjekt: "Digivenn" i regi av Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal (6 kommuner)  

Studie på Innlandet skal finne ut hvordan eldre har det under koronapandemien, øke den digitale kompetansen blant eldre og koble forskjellige behov til frivillige ressurser.