Lillehammer kommune satser aktivt på sosial velferdsteknologi – tar i bruk tre løsninger fra VilMer

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

Lillehammer kommune har gjennomført en behovskartlegging i omsorgstjenesten. Funnene er noe av bakgrunnen for samarbeidet med VilMer. Målet er å oppnå mer personsentrert aktivitet for beboere på sykehjem og andre omsorgstjenester i kommunen.

Vil øke engasjementet i lokalsamfunnet

Lillehammer kommune skal de neste månedene komme i gang med verktøyene VilMer Opplevelser, MinMemoria og Televindu.  

Ruth Elisabeth Engøy, tjenesteområdeleder på Meierigården, tror og håper VilMer Opplevelser vil bidra til å skape større engasjement for å bidra med frivillighet rettet mot eldre mennesker ved omsorgstjenestene.

— Det vil skape flere gode møter på kryss av generasjoner, og øke antall aktiviteter og opplevelser på sykehjemmet og i bokollektivene. Etter hvert utvider vi også bruken til bo- og service-senterne, forteller hun.

MinMemoria setter fokus på livshistorien og gjør det enklere for de ansatte å jobbe personsentrert.  

— Ved å bruke MinMemoria kan vi alle, som pårørende, venner og ansatte, enklere skape aktiviteter som er tilpasset den enkelte beboeren, gjennom VilMer Opplevelser og videoplattformen Televindu, sier Engøy.

Hun mener at dette på sikt vil styrke eldreomsorgen og det kommunale tilbudet til beboere og brukere, i tillegg til å engasjere oss alle som enkeltindivider.

portrett smilende kvinne
Ruth Elisabeth Engøy, tjenesteområdeleder på Meierigården i Lillehammer.

Har vurdert flere løsninger

Engøy forteller at Lillehammer kommune lenge har sett på flere digitale løsninger. Da de i fjor høst ble tildelt midler fra Statsforvalteren, ble flere aktører invitert til å presentere hva de kan tilby kommunen.  

— I november arrangerte vi blant annet et møte for de ansatte i eldreomsorgen. Der fikk vi demonstrasjoner av forskjellige løsninger. Løsningene vurderte vi ut fra hva slags behov vi har i arbeidshverdagen, forteller Engøy.

Løsningene fra VilMer har gode synergieffekter som hun mener vil gi helse og velferd et digitalt løft.  

— Dette henger også godt sammen med prosessene vi har for å samordne forebyggende og aktiviserende tjenester og muligheter for eldre i Lillehammer-samfunnet. Når det henger så godt sammen, behøver vi ikke mange parallelle, tidkrevende prosesser. Jeg tror det blir et viktig skritt videre med tanke på satsning for årene fremover, sier hun.  

“Leve hele livet” og livshistorien i fokus

Med livshistorien lett tilgjengelig blir helsepersonell bedre kjent med brukerne sine, og de kan bygge en trygg relasjon som bidrar til glede og trivsel. MinMemoria legger også til rette for lavterskel kommunikasjon med pårørende, som bidrar til et godt samarbeid og økt engasjement. Det er dagsenteret Meierigården og hukommelsesteamet som først skal i gang med MinMemoria, og kontaktperson er Lene Brendløkken.  

— Vi gleder oss til å komme i gang og jobbe med MinMemoria. Det blir spennende å arbeide mer personsentrert, og ha livshistorien til hver enkelt mer tilgjengelig i hverdagen, forteller Brendløkken.

portrett smilende kvinne
Lene Brendløkken, miljøkoordinator i Lillehammer kommune og kontaktperson for MinMemoria.

Stort engasjement blant ansatte i kommunen

Nina Solbakken fra VilMer berømmer innsatsen som Ragnhild Bakken, assisterende kommunalsjef, og Ruth Elisabeth Engøy har lagt i prosessen så langt.  

— Og ikke minst hvordan de har jobbet sammen med de andre for å ta denne avgjørelsen. Det er flott å møte så mange engasjerte ansatte, og jeg ser virkelig frem til at vi sammen skal skape flere gode øyeblikk for de som trenger det mest i Lillehammer. Samarbeidet er et godt bevis på at Lillehammer kommune nå har fokus på å jobbe for å bli en aldersvennlig og forebyggende kommune, forteller Solbakken.

Hun er sikker på at dette vil være et motiverende tiltak og et løft for eldreomsorgen i kommunen.

Fra venstre: Lene Brendløkken som er Lillehammer kommunes kontaktperson for MinMemoria, Nina Solbakken fra VilMer, Ruth Elisabeth Engøy som er tjenesteområdeleder for Meierigården og hovedkontaktperson for prosjektet med VilMer, og Øyvind Granaasen Fougner som er leder for Aktiv omsorg Lillehammer og kommunens kontaktperson for VilMer Opplevelser.