Inspirerende diskusjoner rundt fremtidens løsninger for eldre

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Utfordringer knyttet til økt aldring i samfunnet får mye spalteplass. I dette møtet ønsket VilMer å heve blikket og diskutere hvilke løsninger vi sammen tror mest på. Hva er det som virkelig vil monne, og hvordan kan samfunnet gå fra ord til handling? Vi hadde ekstra fokus på å adressere muligheter knyttet til sosial velferdsteknologi, og vi diskuterte hvordan lokalsamfunn og frivillighet kan være en del av løsningen.  

Møtet hadde følgende agenda:

  • Velkommen, og kort runde rundt bordet  
  • Status i VilMer og introduksjon til dagens tema (se overskrift) v/daglig leder Øystein Landgraff
  • Perspektiv på økende aldring i samfunnet v/Sigbjørn Johnsen  
  • Ensomhetsutfordringen - flere ensomme eldre enn noen gang før v/Venke Knutson
  • VR som underholdning og terapi for eldre – demo og utprøving v/salgsansvarlig i VilMer, Marthe Dyrud  
  • Bevertning og diskusjon – fasiliteres av styreleder i VilMer, Harald Odde

Det ble en engasjerende diskusjon der det ble fremmet løsningsmuligheter i et bredt spenn fra «ny» samfunnsplanlegging, økt fokus på forebygging og nye former for incentivering av omsorgstjenester - til nye boligkonsepter rettet mot eldre og flere muligheter under paraplyen sosial velferdsteknologi.  

Vi ønsker å rette en spesiell takk til Sigbjørn Johnsen og Skravlekopp ved Venke Knutson og Ingrid Remvik Leirvik for gode og tankevekkende presentasjoner. Og takk for gode råd og stort engasjement til Tone K. Bye, Bjørn A. Ingier, Lisa Long, Thomas Bjørnstad, Gunnar Sellæg, Jostein Pettersen, Terje Berg-Utby, Terje Øfsdahl, Christian Schøyen, Øystein Samestad Hansen og Harald Odde.

Slike møter gir oss i VilMer ekstra motivasjon til å jobbe videre med å utvikle vår digitale plattform og våre ulike produkter og løsninger. Sammen skaper vi flere gode øyeblikk!

Venke Knutson og Ingrid Remvik Leirvik
Venke Knutson og Ingrid Remvik Leirvik fra Skravlekopp fortale om hvordan de jobber for mindre ensomhet.
Sigbjørn Johnsen
Sigbjørn Johnsen hadde viktige perspektiver rundt økende aldring i samfunnet.
møteforsamling
Gode samtaler rundt bordet under vårt første Advisory Board-møtet.
Daglig leder, Øystein Landgraff, under VilMer sitt første Advisory Board-møte.