Nytt samarbeid: Dag Otto Lauritzen brenner for å aktivisere eldre

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I partnerskap med VilMer, har Lauritzen tatt på seg rollen som ambassadør og motivator. Målet er å spre budskapet om betydningen av økt mosjon, aktivitet og sosialisering i hverdagen til eldre. Lauritzen vil også engasjere flere til å bidra i dette arbeidet – enten som frivillige på sykehjem og sykehjem, eller som «Hverdagsvenner» som bidrar med sosial og fysisk aktivitet for eldre som bor hjemme.

– Dette er et fantastisk tilbud som flere burde få vite om. Hverdagsvenner kan gjøre hverdagen så mye mer gledelig og aktiv for de eldre, noe som har langsiktige helsegevinster. I tillegg kan de avlaste oss som pårørende – noe det er et enormt stort behov for, sier Dag Otto Lauritzen.

Inspirasjon til bevegelse

– Aktivitet kan erstatte mange piller. Ensomhet og inaktivitet blant eldre er et stort og økende samfunnsproblem, forteller Dag Otto.

Lauritzen, som alltid har vært lidenskapelig opptatt av å inspirere til fysisk trening og mosjon, brenner nå for å bekjempe ensomhet og inaktivitet blant eldre.  

– En av mine store drivkrefter har alltid vært å inspirere og motivere mennesker til å ta vare på helsen gjennom fysisk trening og mosjon. VilMer sørger gjennom sine løsninger for å skape mange gode øyeblikk for eldre og personer med demens, forteller han.

Personlig engasjement

Dag Otto Lauritzen brukte ikke lang tid på å takke ja da han ble spurt om å engasjere seg som en slags "influenser" for fysiske opplevelser og personsentrert eldreomsorg. Hans personlige forbindelse til temaet har blitt dypere de siste årene på grunn av nære familiemedlemmers opplevelse av demens og ensomhet.  

– De siste årene har jeg opplevd sorgen og håpløsheten tett på kroppen gjennom demens og ensomhet i nær familie, samtidig som jeg har sett hvor mye gnist og glede som kan mobiliseres med gode, enkle hjelpemidler og litt bedre tid til hver enkelt av de eldre og pleietrengende, deler Lauritzen.

Fortalte om egne erfaringer på Arendalsuka

Dag Ottos personlige erfaring og hans engasjement for eldreomsorg var temaene da han gjestet paneldebatten “Nye modeller for å sikre økt aktivitet, gode hverdager og bedre helse for eldre” på Arendalsuka i år. Debatten var arrangert av VilMer i samarbeid med EHiN, der blant annet leder av helse- og omsorgskomiteen, Tone W. Trøen, deltok. Dag Otto fortalte om de siste årene sammen sin demenssyke far, som noen uker tidligere hadde sovnet inn på sykehjemmet. Han vektla viktigheten av “hverdagstrimmen” for å holde seg i form både fysisk og mentalt, spesielt når man blir eldre.  

Tone W. Trøen og Dag Otto Lauritzen under paneldebatten på Arendalsuka.


Vil utgjøre en forskjell

Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer, er entusiastisk over samarbeidet med Dag Otto Lauritzen og som ny frontfigur for VilMer.

– Vi er usedvanlig stolte av å ha fått med oss Dag Otto Lauritzen som ny frontfigur på laget vårt. Det tok veldig kort tid før vi skjønte at Dag Otto virkelig brenner for vår visjon om å skape flere gode øyeblikk for eldre. Vi er sikre på at han kan bidra til enda mer fokus på viktigheten av gode sosiale stunder og mer hverdagsaktivitet for eldre, sier Øystein Landgraff.

Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer, er entusiastisk over samarbeidet med Dag Otto Lauritzen og som ny frontfigur for VilMer.

– Snart kan vi også tilby de eldre blant annet turer, enkle trimøvelser og andre digitale opplevelser, med Norges mest folkekjære TV-personlighet som guide og motivator. Jeg er helt sikker på at Dag Ottos brennende engasjement for å skape gode øyeblikk og økt aktivitet, vil være med og utgjøre en forskjell for mange eldre, deres pårørende og behandlende helsepersonell, sier Landgraff.

Dag Otto Lauritzen, flankert av Ola Them-Enger Anfinset (t.v) og Øystein Landgraff fra VilMer. Foto: Caroline Berntsen / VilMer