MinMemoria fremhevet i Nasjonalt Velferds-teknologiprogram som eksempel på løsning som gir gode gevinster

15
November
2021
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
St. Hanshaugen
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
Trondheim Østbyen
Farsund

Bakgrunn: Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Målet er å bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi som kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere, pårørende og ansatte i kommuner og helsetjenester.

Om lag 340 kommuner deltar i prosjektet som har pågått siden 2014. Dokumenterte resultater viser at mange av kommunene har oppnådd økt omsorgskapasitet som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidsutfordringene. Mange brukere opplever økt livskvalitet etter at de tok i bruk velferdsteknologi. I tillegg kan mange kommuner vise til økonomiske gevinster på aggregert nivå.  

Viser til gode resultater med MinMemoria

Gevinstrealiseringsrapporten inkluderer et anonymisert brukercase fra Bjørnafjorden kommune, som er en aktiv bruker av livshistorieverktøyet MinMemoria. Eksempelet illustrerer flere av gevinstene som kommunen realiserer for brukere av verktøyet.

Hvordan “Trygve” bruker MinMemoria

“Trygve” på 78 år har en demensdiagnose. Brukercaset beskriver hvordan Trygve og de rundt han har opplevd å bruke MinMemoria i hverdagen.  

I MinMemoria er Trygves livshistorie dokumentert. Dermed kan helsepersonell bli bedre kjent med Trygve. De deler også hverdagshistorier og –bilder med Trygves kone og andre pårørende.  

Gevinstene MinMemoria gir “Trygve”

Trygve, kona og helsepersonell opplever flere positive gevinster ved bruk av MinMemoria.  

"I situasjoner hvor Trygve ikke skjønner hvor han er og hva som skjer, bruker de MinMemoria. Dette gjør at panikken forsvinner, og han blir mye roligere enn hva han ellers ville vært,” rapporteres det.

MinMemoria brukes også til å vise frem ting som Trygve er stolt av, og kona kan følge med på hva han gjør på dagsenteret. Ansatte, vikarer og studenter blir bedre og raskere kjent med Trygve og viktige hendelser fra livet hans.

Når det publiseres bilder og historier i løsningen, kan pårørende følge med på at Trygve har det fint i hverdagen, og flere fremhever at dette gir dem bedre samvittighet. "I kombinasjon med andre tjenester som leveres av kommunen bidrar MinMemoria til at Trygve kan bo hjemme lengst mulig sammen med kona."

Les hele eksemplet med MinMemoria på side 16 i Gevinstrealiseringsrapporten.

MinMemoria brukes til å vise frem ting som "Trygve" er stolt av, og kona kan følge med på hva han gjør på dagsenteret

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Se flere aktiviteter

Kommer mer snart.
Se flere fra LøtenSe flere fra Vestre TotenSe flere fra ElverumSe flere fra Søndre LandSe flere fra RingebuSe flere fra RingsakerSe flere fra Gjøvik

MinMemoria fremhevet i Nasjonalt Velferds-teknologiprogram som eksempel på løsning som gir gode gevinster

Gevinstrealiseringsrapporten fra Helsedirektoratet ble publisert i oktober 2021. MinMemoria blir trukket frem som et av eksemplene på løsninger med gode resultater for både brukere, pårørende og helsepersonell.
MinMemoria brukes til å vise frem ting som "Trygve" er stolt av, og kona kan følge med på hva han gjør på dagsenteret
15
November
2021
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
|
2 minutter lesetid

Bakgrunn: Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Målet er å bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi som kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere, pårørende og ansatte i kommuner og helsetjenester.

Om lag 340 kommuner deltar i prosjektet som har pågått siden 2014. Dokumenterte resultater viser at mange av kommunene har oppnådd økt omsorgskapasitet som gjør dem bedre rustet til å møte fremtidsutfordringene. Mange brukere opplever økt livskvalitet etter at de tok i bruk velferdsteknologi. I tillegg kan mange kommuner vise til økonomiske gevinster på aggregert nivå.  

Viser til gode resultater med MinMemoria

Gevinstrealiseringsrapporten inkluderer et anonymisert brukercase fra Bjørnafjorden kommune, som er en aktiv bruker av livshistorieverktøyet MinMemoria. Eksempelet illustrerer flere av gevinstene som kommunen realiserer for brukere av verktøyet.

Hvordan “Trygve” bruker MinMemoria

“Trygve” på 78 år har en demensdiagnose. Brukercaset beskriver hvordan Trygve og de rundt han har opplevd å bruke MinMemoria i hverdagen.  

I MinMemoria er Trygves livshistorie dokumentert. Dermed kan helsepersonell bli bedre kjent med Trygve. De deler også hverdagshistorier og –bilder med Trygves kone og andre pårørende.  

Gevinstene MinMemoria gir “Trygve”

Trygve, kona og helsepersonell opplever flere positive gevinster ved bruk av MinMemoria.  

"I situasjoner hvor Trygve ikke skjønner hvor han er og hva som skjer, bruker de MinMemoria. Dette gjør at panikken forsvinner, og han blir mye roligere enn hva han ellers ville vært,” rapporteres det.

MinMemoria brukes også til å vise frem ting som Trygve er stolt av, og kona kan følge med på hva han gjør på dagsenteret. Ansatte, vikarer og studenter blir bedre og raskere kjent med Trygve og viktige hendelser fra livet hans.

Når det publiseres bilder og historier i løsningen, kan pårørende følge med på at Trygve har det fint i hverdagen, og flere fremhever at dette gir dem bedre samvittighet. "I kombinasjon med andre tjenester som leveres av kommunen bidrar MinMemoria til at Trygve kan bo hjemme lengst mulig sammen med kona."

Les hele eksemplet med MinMemoria på side 16 i Gevinstrealiseringsrapporten.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like