VilMer-portrett: Erfaringsdeling med Jennifer

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Jennifer Espanola jobber som sykepleier på Moen sykehjem i Elverum. Der bruker de VilMer-løsningene Opplevelser og Digitale opplevelser, med stor suksess ifølge både de ansatte og beboerne.  

Skaper ro og gode samtaler

Sykepleieren opplever Digitale opplevelser som et berikende verktøy for ulike pasientgrupper. De bruker løsningen blant annet til underholdning på de ulike avdelingene. Da koser beboerne seg med spesialtilpassede filmer med dyr, natur, reiser til ulike destinasjoner, musikk og mange andre utvalgte kategorier.  

— Det er ofte på kvelden når det er færre på jobb at Digitale opplevelser er mest i bruk. Vandring og angst som ofte er sterkest på kvelden, kan roes ned ved å se på Digitale opplevelser. Men det er ikke bare når pasientene er urolige vi bruker løsningen. Den åpner også opp for samtaler mellom beboerne og ansatte, forteller Jennifer engasjert.

portrett av smilende, kvinnelig sykepleier
Jennifer Espanola bruker VilMer Opplevelser og Digitale opplevelser i sin arbeidshverdag som sykepleier på Moen sykehjem i Elverum.

En mer givende arbeidsplass

Ifølge Jennifer har arbeidsplassen blitt mer inkluderende, positiv, og hun opplever mer aktiv deltakelse ved bruk av VilMers løsninger. Hun merker blant annet at de ansatte synes det er gøy å avtale aktiviteter gjennom VilMer Opplevelser.  

— De ansatte har blitt mer delaktige i aktivitetene. Det er mange som er inspirert til å tenke på hvilke aktiviteter vi kan finne på eller om det er noe vi kan avtale med frivillige gjennom VilMer Opplevelser, sier hun.

Enkelt og lite tidkrevende

VilMer sine løsninger enkle å bruke, og det krever ikke mye tid av de ansatte. Jennifer nevner at det kun tar 5-10 minutter av hennes arbeidsdag.

— Jeg synes ikke at løsningene er tidkrevende. Å avtale opplevelser med frivillige kan gjøres innimellom når man har tid. Jeg pleier å sjekke tilgjengelighet av frivillige på kvelden når pasientene har lagt seg, forklarer hun.

kvinnelig sykepleier og beboer går glade nedover en korridor
Sykepleier Jennifer Espanola synes det er givende å legge til rette for morsomme aktiviteter med beboerene.

Skaper et hjem hvor beboerne kan kose seg

Hunder, katter og andre frivillige blir satt stor pris på av både beboerne og de ansatte.

— Vi ser at beboerne gleder seg når vi forteller dem at vi skal få besøk eller har planlagt underholdning. Det gir dem ikke bare gode øyeblikk, men også håp. Her på sykehjemmet er det ikke bare stell, mat og medisin, men det er faktisk et hjem hvor de skal kose seg, og det er sørget for personsentrert omsorg og miljøbehandling, understreker Jennifer med et smil.

Sykepleier Jennifer Espanola bidrar til at sykehjemmet ikke bare er et sted for pleie, men et hjem hvor beboerne skal kose seg og glede seg over hverdagen.