Oksenøya skal bli Norges beste sykehjem med VilMer på laget

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Med allsang, dans og gamle slagere fremført av Ottar «Big Hand» Johansen, gikk startskuddet for VilMer Opplevelser på Oksenøya sykehjem.

I vår åpnet Norlandia eldreomsorg det nye sykehjemmet i Bærum. Sykehjemmet står side om side med Oksenøya barnehage og –barneskole i en ansamling av bygninger kalt Treklang. Her har de tilgang til et rikt aktivitets- og tjenestetilbud, og et aktivt felleskap mellom barn, unge, voksne og eldre. Med andre ord, et godt utgangspunkt for å nå målet om å bli Norges beste sykehjem, og sette standarden for eldreomsorgen i Norge.

Skal nå ambisiøse mål med VilMer

Med så ambisiøse mål kan vi ikke si noe annet enn at det er utrolig moro å få være med på reisen sammen med Norlandia. Oksenøya sykehjem har nemlig med seg VilMer Opplevelser, MinMemoria og VilMer VR i verktøykassa når de skal gjøre jobben for å nå målet.  

Daglig leder ved Oksenøya sykehjem, Mia Solberg, sier at det oppleves som stort å endelig kunne åpne dørene til de første 40 beboerne. Til sammen skal 150 eldre kalle Oksenøya sitt nye hjem.  

–  Dette har vi gledet oss til, og vi skal jobbe aktivt for at våre beboere skal oppleve gode dager hver dag, at pårørende fortsatt skal være deltagende i livet til sine nære, og at alle som kommer på Oksenøya sykehjem skal oppleve gjestfrihet og å bli sett, sier hun motivert.  

Daglig leder ved Oksenøya sykehjem, Mia Solberg.

Solberg håper at de vil kunne sikre et mer bærekraftig system for ivaretakelse av personsentrert omsorg ved å ta i bruk VilMer, slik at de kan skape gode dager hver dag, uavhengig av hvem som er på jobb.

– Løsningene fra VilMer vil bidra til felleskap, opplevd mestring, økt konkurranseinstinkt, og av den grunn økt motivasjon til deltagelse. Det vil også tilrettelegge for flere aktiviteter som er tilpasset både den enkelte, og mindre- og større grupper, forteller hun.  

Sykehjemmet har også fått muligheten til å prøve Yetitablet fra VilMer. Solberg forklarer at det ikke alltid er lett å kommunisere med en beboer som har kognitiv svikt eller demens, men denne aktivitetsskjermen åpner dørene for en ny form for kommunikasjon.  

– Med Yetitablet har pårørende kunnet spille og konkurrere med sine nære. Yetitablet har også bidratt til at barn, beboere og ansatte har blitt bedre kjent med hverandre, smiler hun.

Hun ser frem til å fortsette å bruke Yetitablet i samarbeid med skolen og barnehagen for at de skal bli enda mer inkludert i beboerne sin hverdag på sykehjemmet.  

Camilla Belsvik, ansvarlig for aktivitet og kultur ved Oksenøya sykehjem, spiller hangman på Yetitablet med beboerne.

Løsningene vil bringe flere gevinster

Solberg forteller at VilMer-løsningene vil hjelpe dem med å ivareta personsentrert omsorg, brukermedvirkning, verdighetsgaranti, “Leve hele livet”-reformen, St.meld. 19 og –39, og ikke minst med å skape flere gode øyeblikk. Sykehjemslederen ramser opp gevinstene hun ser frem til:

– Ved å ta i bruk MinMemoria vil både beboere selv, pårørende og ansatte få mulighet til å bidra til at livshistorien til beboerne lever så lenge de lever. Pårørende vil få mulighet til å dele hverdagen sin med familiemedlemmene på sykehjemmet, og motsatt - noe som vil bidra til bedre kommunikasjon, økt deltagelse og økt brukermedvirkning, forteller Solberg engasjert.  

Med VilMer Opplevelser ser de frem til å rekruttere flere frivillige til å bidra med flere aktiviteter i hverdagen.  

– På denne måten vil vi klare å legge til rette for at flere av beboerne våre opplever å være en del av lokalsamfunnet. De vil oppleve generasjonsmøter, kontakt med dyr, og kanskje til og med få en ny venn, sier hun.

Solberg mener VilMer Opplevelser og VilMer VR vil bidra til ivaretakelse av individuelle ønsker og behov i stor grad.  

– Med VilMer VR kan beboerne “reise» til steder de har vært tidligere i livet, som de kanskje har gode minner fra, eller kjenner seg igjen. Jeg ser frem til å se hvordan beboerne våre opplever VR-løsningen, forteller hun forventningsfullt.

Hun er ikke i tvil om at dette er veien å gå - både for sykehjemmet og lokalsamfunnet som helhet.  

– Vi ser at VilMer vil bidra til en bedre folkehelse på lang sikt. Sammenkomster, i nkludering, aktiviteter, deltagelse, personsentrert omsorg, mestring og så videre - alt dette vil virke helsefremmede og forebyggende, sier hun.

Mia Solberg viser frem robotkatten Bella til beboerne.

Frivillige er gull verdt

Solbergs kollega Camilla Belsvik, ansvarlig for aktivitet og kultur, gleder seg til å benytte de nye løsningene. Det er spesielt VilMer Opplevelser og Yetitablet hun skal bli godt kjent med.  

– Frivillige er gull verdt. For beboerne er det fint å se andre mennesker i hverdagen, få noen utenfra å prate med, eller å gå tur med og dele opplevelser sammen med. Jeg ser frem til å kunne bruke frivillige mer aktivt, og få satt frivilligheten i et godt system, sier hun.

Camilla Belsvik, ansvarlig for aktivitet og kultur.

Belsvik har også latt seg engasjere av aktivitetsskjermen Yetitablet. Særlig fysiske aktiviteter som bowling og pilkasting gir beboere med svekket fysisk form eller funksjonsevne en mulighet til å leke seg med aktiviteter de gjerne har drevet med for mange år siden.  

– At skjermen kan heves og senkes gjør den tilpasningsdyktig, og jeg opplever at beboerne synes det er morsomt å bruke den. Aktiviteter hvor man må bruke hodet faller også i smak, opplever hun.

Belsvik mener at aktivitetsskjermen gir henne flere muligheter når hun skal planlegge aktiviteter for beboerne.  

– Det har vært gøy å se at barna som kommer på besøk bruke Yeti-løsningen sammen med de eldre. Her får man fine generasjonsmøter. Jeg gleder meg til å ta i bruk flere av funksjonene på Yetitablet - jeg har ennå litt å utforske, forteller hun optimistisk.  

Pangstart med Ottar “Big Hand”

For å lage litt blest rundt oppstarten av VilMer Opplevelser på Oksenøya, kom countryartisten Ottar “Big Hand” Johansen for å holde konsert for beboere, ansatte og pårørende.  

– Det var mange beboere som gledet seg stort til konserten, og det ble god deltagelse, sier Solberg.  

Hun forteller at det var ordentlig stas med dans til kjent musikk i fellesområdet. Både for de som danset og for de som så på.  

– En av beboerne med demenssykdom kan spørre meg flere ganger i løpet av noen få minutter hva jeg heter. Men når han ser på meg, kan han finne på å si: «Det er jo deg jeg danset med». En annen beboer opplevde for første gang i sitt liv å danse i rullestolen. Det var stort. Hun fortalte dette til pårørende og gleder seg til neste gang, forteller hun rørt av opplevelsen.

Gjennom VilMer Opplevelser ønsker de fremover å få flere frivillige til å bidra med alt fra kaffeprat, gåturer og besøk med dyr til spill, sang, underholdning og mye mer.

Denne type aktiviteter fikk de en smakebit på da bedriften BDO “ga tilbake”, ved å gi sine ansatte arbeidstimer til å bidra frivillig i vår.

På Oksenøya står dørene alltid åpne, og et godt samspill og gode opplevelser med lokalbefolkningen står øverst på ønskelista.  

Kunne du tenke deg å bli frivillig for eldre? Les mer her.

Mia Solberg og Camilla Belsvik gleder seg til å bruke løsningene fra VilMer i hverdagen.

Hvordan oppnå tittelen Norges beste?

Til tross for høye ambisjoner har Solberg en ydmyk tilnærming til målet om å bli Norges beste sykehjem.  

– Det er mange sykehjem i Norge som leverer høy standard og en god eldreomsorg, men på Treklang, som Oksenøya sykehjem er en del av, er det lagt så godt til rette for fremtidens eldreomsorg. Her kan generasjonene møtes, og det er kun generasjonsgaten som er mellom oss, og som binder oss sammen. Det vil ta tid til vi klarer å bygge kjennskap og trygghet hos barn og eldre, men når avstanden er så kort, vil dette falle naturlig etter hvert. Vi ønsker å sette standarden for fremtidens eldreomsorg, og være et godt forbilde for flere, forteller Solberg engasjert.  

Hun mener mye er gjort når man har med seg gode folk på veien, med hjerte for eldreomsorg. Trives de ansatte, vil det også smitte beboere.  

– For å kalle seg Norges beste sykehjem, er det nok en lang vei å gå, men jeg har sterk tro på at vi en dag kommer dit. Vi vil som alle andre oppleve oppturer og nedturer. For å komme i forkant til uønskede hendelser, er vi nødt til å bygge en kultur der vi snakker sammen daglig og reflekterer over praksisen vår. Vi må ha en kultur der vi deler hendelser, erfaringer og kunnskap med hverandre, og vi må være et lag hvor vi spiller hverandre gode. Trivsel på arbeidsplassen er viktig.  

– Vi er veldig glade for at Norlandia valgte å investere i VilMer-løsningene, og vi ser frem til å ta alle i bruk i mye større grad, understreker hun.  

Anne Katrine Sveen Topp, leder for kundepleie og drift i VilMer.

Leder for kundepleie og drift i VilMer, Anne Katrine Sveen Topp, legger ikke skjul på at hun synes dette er et spennende samarbeid.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen med Norlandia og Oksenøya. Med en ledelse som er så fremoverlent, og som har så stort fokus på personsentrert omsorg, så ser vi veldig mange muligheter med løsningene våre, kommenterer hun.  

Oksenøya sykehjem har tilgang til et rikt aktivitets- og tjenestetilbud, og jobber for et aktivt felleskap mellom barn, unge, voksne og eldre. Dette er uten tvil stas for VilMer å ta del i.