Nå kan kommunene søke om tilskudd til VilMer og MinMemoria

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Tilskuddspakkene kommunen kan søke på:

Aktivitetstilbud og besøksvert (tiltakspakke sårbare eldre)

Målet for tiltakspakken er å stimulere til innovative tiltak for å opprettholde aktivitet og sosial kontakt. Slik skal flere personer i målgruppen få aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste.

Målet for besøksvert i sykehjem og omsorgsbolig er at kommuner legger til rette for eventuelle samarbeid med frivilligheten. De skal bistå slik at besøk blir gjennomført på en hyggelig, god og smittevernsikker måte.

Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Tekst hentet fra Helsedirektoratet, les mer her.

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet (tiltakspakke sårbare eldre)  

Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. For flere har de siste månedene vært en ensom tid med begrensninger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte møteplasser.  

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Målgruppen er seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig. Tekst hentet fra Helsedirektoratet, les mer her.

Lengre ned finner du søknadsskjema og frister for ditt fylke.

VilMer har flere tiltak som kan øke aktivitetstilbudet og motvirke ensomhet

MinMemoria legger grunnmuren - Grunnmuren for god omsorg er kommunikasjon. Ved å ha lett tilgang til livshistorien i MinMemoria, kan ansatte bli bedre kjent med sine brukere. Jo bedre kjennskap og relasjon, jo lettere er det å tilpasse omsorg og aktiviteter. I tillegg forenkles sosial kommunikasjon med pårørende i MinMemoria. Det gir bedre samhandling og kvalitet på tjenesten. I fjor var det flere kommuner som fikk tilskudd til MinMemoria, og disse er nå godt i gang med implementering.  

Les mer om MinMemoria her

 

VilMer - aktiviteter og tjenester med frivillige - Kjernevirksomheten til VilMer handler om at alle kan gjøre litt for å gjøre lokalsamfunnet bedre og mer inkluderende. I VilMer bidrar frivillige basert på tid, lyst og interesser. Dette gjør VilMer til kommunens aktivitetsverktøy som gjør det enkelt for omsorgstjenesten å avtale et stort mangfold av aktiviteter og gode opplevelser.

Les mer om å bruke VilMer fysiske opplevelser – for ansatte i helse og omsorg

 

VilMer - Digitale opplevelser- Tjenesten VilMer Digitale opplevelser er en blanding av en strømmetjeneste og videodelingsplattform, med nøye utvalgt innhold for eldre. Her kan brukere velge mellom en rekke programmer og filmer med blant annet kjente og kjære TV-personligheter, filmer fra lokalsamfunnet og spesialtilpassede videoer som senker uro for personer kognitiv svikt.  

Les mer om VilMer Digitale opplevelser  

 

VR-opplevelser – VR-briller er en populær og positiv aktivitet for eldre brukere av omsorgstjenester i en rekke kommuner. VR-opplevelser brukes både til underholdning, gode samtaler og til terapi for å dempe stress og angst. Filmbiblioteket vårt får løpende tilført nytt innhold og i dag finner du over 400 ulike opplevelser. Vår VR-løsning gjør det mulig å koble flere briller sammen slik at flere brukere kan se samme innhold samtidig, mens ansatte kan se og styre hva brukerne ser i VR-brillen.  

Les mer om VR-opplevelser

Her finner du tilskuddsordningene i ditt fylke:

Oslo og Viken søknadsfrist 31.mars.2021

Vestlandet søknadsfrist 31.mars.2021

Møre og Romsdal søknadsfrist 7.april.2021

Troms og Finnmark søknadsfrist 20.mars.2021

Innlandet søknadsfrist 31.mars.2021

Nordland søknadsfrist 31.mars.2021

Rogaland søknadsfrist 31.mars 2021

Vestfold og Telemark søknadsfrist 31.mars.2021

Agder søknadsfrist 31.mars. 2021

Trøndelag søknadsfrist 31.mars.2021

 

Ta kontakt så hjelper vi dere med søknaden og gir dere pristilbud.  

Nå kan kommuner søke om midler til VilMer og MinMemoria, for å styrke aktivitetstilbudene og motvirke ensomhet blant sårbare eldre.