Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Det var 37 deltakere med i undersøkelsen fra 10 ulike sykehjem fordelt rundt i landet. Deltakerne har brukt MinMemoria i ulike tidsperioder, hvor noen har hatt det i flere år mens andre nylig har begynt å bruke det. Deltakerne som har besvart undersøkelsen er sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, vernepleiere og aktivitører med variert stillingsprosent.

Effekter for ansatte

Ansatte opplever god effekt ved å bruke MinMemoria som verktøy for personsentrert omsorg. De rapporterer at de jobber mer aktivt med livshistorie etter at de begynte å bruke løsningen, og at det gir effekter som bedre kjennskap til beboerne og økt forståelse for deres behov. Et stort flertall i undersøkelsen sier at MinMemoria hjelper dem å gjøre en bedre jobb med beboerne.

76% jobber mer aktivt med livshistorie enn før. 84% mener MinMemoria gjør det lettere å bygge en god relasjon. 81% mener MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert. 84% sier det hjelper meg å gjøre en bedre jobb med beboerne. 73% sier det hjelper meg å forstå beboernes behov.

Det kommer også frem at deltakerne mener at MinMemoria er med på å øke livskvaliteten til beboerne. Over halvparten mener at bedre kjennskap til beboernes livshistorie bidrar til at de føler seg tryggere i møte med dem.  

81% sier: å vise min innsats til pårørende gjennom bilder og meldinger gir meg god selvfølelse i jobben

Ansatte opplever også at det å få vist frem og anerkjent arbeidet de gjør, gir dem bedre selvfølelse i jobben. Dette viser viktigheten av at ansatte og pårørende har god kommunikasjon også om det sosiale som skjer i hverdagen på sykehjemmet.  

Bruksområder  

Informasjonen i MinMemoria brukes på flere ulike måter, og er et nyttig verktøy for gode samtaler, forebygging av uro og inspirasjon til aktivitet.  

86% mener MinMemoria er et nyttig verktøy for relasjonsbygging. 86% mener det er et nyttig verktøy for  skape gode samtaler. 73% mener det er et nyttig hjelpemiddel under urolige stunder. 57% mener det gir et godt utgangspunkt for samtaler under andre daglige arbeidsoppgaver.

Kjennskap til beboernes interesser inspirerer ansatte til å aktivisere beboerne. De færreste bruker appen sammen med flere beboere, men de finner mye inspirasjon til å gjennomføre andre aktiviteter.

76% mener informasjonen i MinMemoria inspirerer til å aktivisere beboerne. 70% mener informasjonen fir inspirasjon til aktivitet.

Kjennskap til beboernes livshistorie og hva som er viktig for den enkelte er grunnmuren i personsentrert omsorg. VilMer AS leverer også flere andre løsninger som sammen med MinMemoria bidrar til økt personsentrert praksis. Her finner du flere andre løsninger for å skape mer aktivitet og opplevelser: www.vilmer.no/produkter  

MinMemoria og pårørende

Pårørende er en viktig gruppe for å få MinMemoria til å fungere. Det er pårørende, ofte sammen med beboer, som i hovedsak står ansvarlig for å legge inn informasjon om livshistorien.  

78% mener MinMemoria setter mer fokus på involvering av pårørende. 62% mener pårørende legger inn nyttig informasjon i MinMemoria. 65% sier de kommuniserer mer med pårørende i hverdagen med MinMemoria. 65% mener MinMemoria skaper et god samarbeid mellom oss og pårørende.

Ansatte opplever flere positive effekter knyttet til samarbeid med pårørende. MinMemoria gir bedre kommunikasjon og involvering. I undersøkelsen forteller i underkant av 50% at de opplever økt involvering av pårørende som bor utenbys etter at de begynte med MinMemoria.

73% mener MinMemoria gir de mer fornøyde pårørende.

Ansatte mener også at MinMemoria gir dem mer fornøyde pårørende, og at det er fint å oppdatere dem med gode øyeblikk fra hverdagen. Slik dialog og involvering gir ansatte bedre selvfølelse og pårørende økt trygghet. Dette kan også tyde på at MinMemoria bidrar positivt til å skape et godt renomme for sykehjemmet.  

Utfordringer ved bruk

Deltakerne rapporterer om få utfordringer med å bruke MinMemoria. Noen opplever at engasjementet og interessen fra pårørende og ansatte kunne vært større. Dette innebærer å få flere ansatte til å bruke løsningen, og at pårørende legger inn mer informasjon i profilen. Noen opplever også at MinMemoria er utfordrende å bruke sammen med enkelte beboere som har et langtkommet sykdomsforløp.

Vi ser at sykehjem som har brukt god tid på implementering av løsningen har størst nytteverdi av å bruke MinMemoria. Disse sykehjemmene har ofte laget gode rutiner for bruk og opplæring av både ansatte og pårørende.  

Bruk av MinMemoria under Covid-19

I undersøkelsen ønsket vi også å se om bruken av MinMemoria har endret seg under pandemien. Svarene viser at dette varierer. Noen bruker det like ofte som tidligere, mens andre har brukt det mer for å oppdatere og holde kontakt med pårørende.  

  • Da beboere og pårørende ikke lenger kan dele like mange opplevelser gjennom fysisk nærvær, er det godt at de kan dele opplevelser digitalt.

I overkant av 25% av deltakerne i undersøkelsen er nye kunder av MinMemoria. Disse har derfor ikke noe grunnlag for å vurdere endringer i bruk før og under pandemien. Noen få forteller at de har brukt verktøyet mindre under pandemien.  

Hvorfor bør andre helse- og omsorgstjenester bruke MinMemoria?

Deltakerne i undersøkelsen forteller at MinMemoria er et godt verktøy for å jobbe personsentrert og holde kontakten med pårørende. Nytteverdien er gjerne størst når man har gjennomført en god implementering der man får engasjert pårørende og ansatte til å dele informasjon.

  • Du blir kjent med beboerne på en helt annen måte og får masse inspirasjon til ting å prate om, og du kan bruke det for å forhindre uro og skape gode øyeblikk.
  • Hvis pårørende legger ut god informasjon, er det en utmerket måte å få gode historier om hvem beboeren er og hva vedkommende har opplevd. Det er også koselig å sende og motta bilder, og kommentarer som beboeren kan se.
73% anbefaler andre sykehjem til å begynne å bruke MinMemoria
  • Det er en fin måte å vise fram hva dagene fylles med, og det er enkelt å holde kontakten med de nærmeste, på tross av avstanden.
  • Veldig kjekt verktøy som er enkelt å bruke, og det har en inkluderende effekt. Det bidrar til glede, samhørighet og gode øyeblikk som er kjempeviktig å ta vare på.

Vil du ha mer informasjon om MinMemoria - ta kontakt for å få en presentasjon eller et pristilbud

Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert
Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert
Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert
Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert
Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert
Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert
Helsepersonell ser at MinMemoria gir gode effekter i egen arbeidshverdag, for brukere og pårørende.
Helsepersonell ser at MinMemoria gir gode effekter i egen arbeidshverdag, for brukere og pårørende.