Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert

16
August
2021
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
St. Hanshaugen
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
Trondheim Østbyen
Farsund

Det var 37 deltakere med i undersøkelsen fra 10 ulike sykehjem fordelt rundt i landet. Deltakerne har brukt MinMemoria i ulike tidsperioder, hvor noen har hatt det i flere år mens andre nylig har begynt å bruke det. Deltakerne som har besvart undersøkelsen er sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, vernepleiere og aktivitører med variert stillingsprosent.

Effekter for ansatte

Ansatte opplever god effekt ved å bruke MinMemoria som verktøy for personsentrert omsorg. De rapporterer at de jobber mer aktivt med livshistorie etter at de begynte å bruke løsningen, og at det gir effekter som bedre kjennskap til beboerne og økt forståelse for deres behov. Et stort flertall i undersøkelsen sier at MinMemoria hjelper dem å gjøre en bedre jobb med beboerne.

76% jobber mer aktivt med livshistorie enn før. 84% mener MinMemoria gjør det lettere å bygge en god relasjon. 81% mener MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert. 84% sier det hjelper meg å gjøre en bedre jobb med beboerne. 73% sier det hjelper meg å forstå beboernes behov.

Det kommer også frem at deltakerne mener at MinMemoria er med på å øke livskvaliteten til beboerne. Over halvparten mener at bedre kjennskap til beboernes livshistorie bidrar til at de føler seg tryggere i møte med dem.  

81% sier: å vise min innsats til pårørende gjennom bilder og meldinger gir meg god selvfølelse i jobben

Ansatte opplever også at det å få vist frem og anerkjent arbeidet de gjør, gir dem bedre selvfølelse i jobben. Dette viser viktigheten av at ansatte og pårørende har god kommunikasjon også om det sosiale som skjer i hverdagen på sykehjemmet.  

Bruksområder  

Informasjonen i MinMemoria brukes på flere ulike måter, og er et nyttig verktøy for gode samtaler, forebygging av uro og inspirasjon til aktivitet.  

86% mener MinMemoria er et nyttig verktøy for relasjonsbygging. 86% mener det er et nyttig verktøy for skape gode samtaler. 73% mener det er et nyttig hjelpemiddel under urolige stunder. 57% mener det gir et godt utgangspunkt for samtaler under andre daglige arbeidsoppgaver.

Kjennskap til beboernes interesser inspirerer ansatte til å aktivisere beboerne. De færreste bruker appen sammen med flere beboere, men de finner mye inspirasjon til å gjennomføre andre aktiviteter.

76% mener informasjonen i MinMemoria inspirerer til å aktivisere beboerne. 70% mener informasjonen fir inspirasjon til aktivitet.

Kjennskap til beboernes livshistorie og hva som er viktig for den enkelte er grunnmuren i personsentrert omsorg. VilMer AS leverer også flere andre løsninger som sammen med MinMemoria bidrar til økt personsentrert praksis. Her finner du flere andre løsninger for å skape mer aktivitet og opplevelser: www.vilmer.no/produkter  

MinMemoria og pårørende

Pårørende er en viktig gruppe for å få MinMemoria til å fungere. Det er pårørende, ofte sammen med beboer, som i hovedsak står ansvarlig for å legge inn informasjon om livshistorien.  

78% mener MinMemoria setter mer fokus på involvering av pårørende. 62% mener pårørende legger inn nyttig informasjon i MinMemoria. 65% sier de kommuniserer mer med pårørende i hverdagen med MinMemoria. 65% mener MinMemoria skaper et god samarbeid mellom oss og pårørende.

Ansatte opplever flere positive effekter knyttet til samarbeid med pårørende. MinMemoria gir bedre kommunikasjon og involvering. I undersøkelsen forteller i underkant av 50% at de opplever økt involvering av pårørende som bor utenbys etter at de begynte med MinMemoria.

73% mener MinMemoria gir de mer fornøyde pårørende.

Ansatte mener også at MinMemoria gir dem mer fornøyde pårørende, og at det er fint å oppdatere dem med gode øyeblikk fra hverdagen. Slik dialog og involvering gir ansatte bedre selvfølelse og pårørende økt trygghet. Dette kan også tyde på at MinMemoria bidrar positivt til å skape et godt renomme for sykehjemmet.  

Utfordringer ved bruk

Deltakerne rapporterer om få utfordringer med å bruke MinMemoria. Noen opplever at engasjementet og interessen fra pårørende og ansatte kunne vært større. Dette innebærer å få flere ansatte til å bruke løsningen, og at pårørende legger inn mer informasjon i profilen. Noen opplever også at MinMemoria er utfordrende å bruke sammen med enkelte beboere som har et langtkommet sykdomsforløp.

Vi ser at sykehjem som har brukt god tid på implementering av løsningen har størst nytteverdi av å bruke MinMemoria. Disse sykehjemmene har ofte laget gode rutiner for bruk og opplæring av både ansatte og pårørende.  

Bruk av MinMemoria under Covid-19

I undersøkelsen ønsket vi også å se om bruken av MinMemoria har endret seg under pandemien. Svarene viser at dette varierer. Noen bruker det like ofte som tidligere, mens andre har brukt det mer for å oppdatere og holde kontakt med pårørende.  

 • Da beboere og pårørende ikke lenger kan dele like mange opplevelser gjennom fysisk nærvær, er det godt at de kan dele opplevelser digitalt.

I overkant av 25% av deltakerne i undersøkelsen er nye kunder av MinMemoria. Disse har derfor ikke noe grunnlag for å vurdere endringer i bruk før og under pandemien. Noen få forteller at de har brukt verktøyet mindre under pandemien.  

Hvorfor bør andre helse- og omsorgstjenester bruke MinMemoria?

Deltakerne i undersøkelsen forteller at MinMemoria er et godt verktøy for å jobbe personsentrert og holde kontakten med pårørende. Nytteverdien er gjerne størst når man har gjennomført en god implementering der man får engasjert pårørende og ansatte til å dele informasjon.

 • Du blir kjent med beboerne på en helt annen måte og får masse inspirasjon til ting å prate om, og du kan bruke det for å forhindre uro og skape gode øyeblikk.
 • Hvis pårørende legger ut god informasjon, er det en utmerket måte å få gode historier om hvem beboeren er og hva vedkommende har opplevd. Det er også koselig å sende og motta bilder, og kommentarer som beboeren kan se.

73% anbefaler andre sykehjem til å begynne å bruke MinMemoria

 • Det er en fin måte å vise fram hva dagene fylles med, og det er enkelt å holde kontakten med de nærmeste, på tross av avstanden.
 • Veldig kjekt verktøy som er enkelt å bruke, og det har en inkluderende effekt. Det bidrar til glede, samhørighet og gode øyeblikk som er kjempeviktig å ta vare på.

Vil du ha mer informasjon om MinMemoria - ta kontakt for å få en presentasjon eller et pristilbud

Helsepersonell ser at MinMemoria gir gode effekter i egen arbeidshverdag, for brukere og pårørende.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Se flere aktiviteter

Kommer mer snart.
Se flere fra LøtenSe flere fra Vestre TotenSe flere fra ElverumSe flere fra Søndre LandSe flere fra RingebuSe flere fra RingsakerSe flere fra Gjøvik

Rapport fra brukerundersøkelse med ansatte 2021 - MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert

MinMemoria gjør det enklere å arbeide personsentrert og involvere pårørende, forteller helsepersonell i en brukerundersøkelse, våren 2021.
Helsepersonell ser at MinMemoria gir gode effekter i egen arbeidshverdag, for brukere og pårørende.
16
August
2021
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
|
6 minutter lesetid

Det var 37 deltakere med i undersøkelsen fra 10 ulike sykehjem fordelt rundt i landet. Deltakerne har brukt MinMemoria i ulike tidsperioder, hvor noen har hatt det i flere år mens andre nylig har begynt å bruke det. Deltakerne som har besvart undersøkelsen er sykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, vernepleiere og aktivitører med variert stillingsprosent.

Effekter for ansatte

Ansatte opplever god effekt ved å bruke MinMemoria som verktøy for personsentrert omsorg. De rapporterer at de jobber mer aktivt med livshistorie etter at de begynte å bruke løsningen, og at det gir effekter som bedre kjennskap til beboerne og økt forståelse for deres behov. Et stort flertall i undersøkelsen sier at MinMemoria hjelper dem å gjøre en bedre jobb med beboerne.

76% jobber mer aktivt med livshistorie enn før. 84% mener MinMemoria gjør det lettere å bygge en god relasjon. 81% mener MinMemoria gjør det lettere å jobbe personsentrert. 84% sier det hjelper meg å gjøre en bedre jobb med beboerne. 73% sier det hjelper meg å forstå beboernes behov.

Det kommer også frem at deltakerne mener at MinMemoria er med på å øke livskvaliteten til beboerne. Over halvparten mener at bedre kjennskap til beboernes livshistorie bidrar til at de føler seg tryggere i møte med dem.  

81% sier: å vise min innsats til pårørende gjennom bilder og meldinger gir meg god selvfølelse i jobben

Ansatte opplever også at det å få vist frem og anerkjent arbeidet de gjør, gir dem bedre selvfølelse i jobben. Dette viser viktigheten av at ansatte og pårørende har god kommunikasjon også om det sosiale som skjer i hverdagen på sykehjemmet.  

Bruksområder  

Informasjonen i MinMemoria brukes på flere ulike måter, og er et nyttig verktøy for gode samtaler, forebygging av uro og inspirasjon til aktivitet.  

86% mener MinMemoria er et nyttig verktøy for relasjonsbygging. 86% mener det er et nyttig verktøy for skape gode samtaler. 73% mener det er et nyttig hjelpemiddel under urolige stunder. 57% mener det gir et godt utgangspunkt for samtaler under andre daglige arbeidsoppgaver.

Kjennskap til beboernes interesser inspirerer ansatte til å aktivisere beboerne. De færreste bruker appen sammen med flere beboere, men de finner mye inspirasjon til å gjennomføre andre aktiviteter.

76% mener informasjonen i MinMemoria inspirerer til å aktivisere beboerne. 70% mener informasjonen fir inspirasjon til aktivitet.

Kjennskap til beboernes livshistorie og hva som er viktig for den enkelte er grunnmuren i personsentrert omsorg. VilMer AS leverer også flere andre løsninger som sammen med MinMemoria bidrar til økt personsentrert praksis. Her finner du flere andre løsninger for å skape mer aktivitet og opplevelser: www.vilmer.no/produkter  

MinMemoria og pårørende

Pårørende er en viktig gruppe for å få MinMemoria til å fungere. Det er pårørende, ofte sammen med beboer, som i hovedsak står ansvarlig for å legge inn informasjon om livshistorien.  

78% mener MinMemoria setter mer fokus på involvering av pårørende. 62% mener pårørende legger inn nyttig informasjon i MinMemoria. 65% sier de kommuniserer mer med pårørende i hverdagen med MinMemoria. 65% mener MinMemoria skaper et god samarbeid mellom oss og pårørende.

Ansatte opplever flere positive effekter knyttet til samarbeid med pårørende. MinMemoria gir bedre kommunikasjon og involvering. I undersøkelsen forteller i underkant av 50% at de opplever økt involvering av pårørende som bor utenbys etter at de begynte med MinMemoria.

73% mener MinMemoria gir de mer fornøyde pårørende.

Ansatte mener også at MinMemoria gir dem mer fornøyde pårørende, og at det er fint å oppdatere dem med gode øyeblikk fra hverdagen. Slik dialog og involvering gir ansatte bedre selvfølelse og pårørende økt trygghet. Dette kan også tyde på at MinMemoria bidrar positivt til å skape et godt renomme for sykehjemmet.  

Utfordringer ved bruk

Deltakerne rapporterer om få utfordringer med å bruke MinMemoria. Noen opplever at engasjementet og interessen fra pårørende og ansatte kunne vært større. Dette innebærer å få flere ansatte til å bruke løsningen, og at pårørende legger inn mer informasjon i profilen. Noen opplever også at MinMemoria er utfordrende å bruke sammen med enkelte beboere som har et langtkommet sykdomsforløp.

Vi ser at sykehjem som har brukt god tid på implementering av løsningen har størst nytteverdi av å bruke MinMemoria. Disse sykehjemmene har ofte laget gode rutiner for bruk og opplæring av både ansatte og pårørende.  

Bruk av MinMemoria under Covid-19

I undersøkelsen ønsket vi også å se om bruken av MinMemoria har endret seg under pandemien. Svarene viser at dette varierer. Noen bruker det like ofte som tidligere, mens andre har brukt det mer for å oppdatere og holde kontakt med pårørende.  

 • Da beboere og pårørende ikke lenger kan dele like mange opplevelser gjennom fysisk nærvær, er det godt at de kan dele opplevelser digitalt.

I overkant av 25% av deltakerne i undersøkelsen er nye kunder av MinMemoria. Disse har derfor ikke noe grunnlag for å vurdere endringer i bruk før og under pandemien. Noen få forteller at de har brukt verktøyet mindre under pandemien.  

Hvorfor bør andre helse- og omsorgstjenester bruke MinMemoria?

Deltakerne i undersøkelsen forteller at MinMemoria er et godt verktøy for å jobbe personsentrert og holde kontakten med pårørende. Nytteverdien er gjerne størst når man har gjennomført en god implementering der man får engasjert pårørende og ansatte til å dele informasjon.

 • Du blir kjent med beboerne på en helt annen måte og får masse inspirasjon til ting å prate om, og du kan bruke det for å forhindre uro og skape gode øyeblikk.
 • Hvis pårørende legger ut god informasjon, er det en utmerket måte å få gode historier om hvem beboeren er og hva vedkommende har opplevd. Det er også koselig å sende og motta bilder, og kommentarer som beboeren kan se.

73% anbefaler andre sykehjem til å begynne å bruke MinMemoria

 • Det er en fin måte å vise fram hva dagene fylles med, og det er enkelt å holde kontakten med de nærmeste, på tross av avstanden.
 • Veldig kjekt verktøy som er enkelt å bruke, og det har en inkluderende effekt. Det bidrar til glede, samhørighet og gode øyeblikk som er kjempeviktig å ta vare på.

Vil du ha mer informasjon om MinMemoria - ta kontakt for å få en presentasjon eller et pristilbud

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like