En aktiv og meningsfylt pensjonisttilværelse

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Utrolig mye går tapt hvis ikke vi ikke benytter oss av ressursene som motiverte pensjonister besitter. Flere opplever at det forventes mindre av dem som pensjonister, og at det legges til rette for en passiv hverdag for de eldre i samfunnet, til tross for at dette ikke passer alle.

Dessuten kommer antall mennesker over 80 år til å fordobles i løpet av de neste 20 årene, som et resultat av at folk holder seg friskere og lever lengre. Dette vil føre til at mange vil kunne leve en tredjedel av livet sitt i pensjonisttilværelse.  

Det kan ha både positive og negative konsekvenser, ifølge Helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Jeg er bekymret for en økning i antall mennesker som er ensomme og en aldrende befolkning som ikke får utnyttet ressursene sine. At de ikke gis mulighet til å opprettholde sine fysiske og mentale evner, sier han i en artikkel fra Senteret for et aldersvennlig Norge.

Pensjonister har mye å bidra med

Selv om man mister evner man tidligere har hatt, er det dermed sånn at man er ute av bildet som en nyttig samfunnsborger så fort man blir pensjonist?  

Snarere tvert imot! En av ideene bak VilMer Opplevelser handler nettopp om dette - å gi rom for å aktivisere eldre og pensjonister.  

Samfunnet vårt går glipp av mye hvis disse frivillige resursene ikke benyttes.

Er man motivert for å bidra med noe hyggelig eller nyttig, skal det ikke stå noe i veien for å gjøre det. Ikke bare det, men det burde tilrettelegges og heies fram.  

For frivillige bidrag fra pensjonister til for eksempel eldreomsorgen, vil ikke bare være gunstig for beboere på sykehjem. Pensjonistene selv kan også oppleve at frivillig arbeid bidrar “til en aktiv aldring som gir en bedre alderdom, bedre helse og trivsel og høyere livskvalitet. Det kan også beskytte mot ensomhet og gi de eldre større følelse av et meningsfullt liv,” ifølge forsker Thomas Hansen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA.  

På samme måte skal det også tilrettelegges for at de som ikke har helse eller kapasitet til å bidra, skal få muligheten til å motta bidrag som gjør hverdagen deres bedre.

Et givende lokalsamfunn for alle

I VilMer har vi skapt en plattform hvor man kan bidra med frivillighet baster på tid, lyst og interesser, uavhengig av om du er ung eller gammel. Frivillige hos oss er barn som synger for beboere på sykehjem, ungdommer som spiller yatzy med dem, voksne som tar de med på el-sykkeltur og pensjonister som kommer og holder lesestund, skravler, baker og går tur.  

Alle skal få plass, fordi det gir et lokalsamfunn med samhold og liv.  

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bidra gjennom VilMer Opplevelser? Les mer her og meld deg inn som bidragsyter.  

Vi tror du også vil like: Pensjonister som bidrar med frivillighet opplever helsefordeler.