Slik tar dere imot bidragsyteren til avdelingen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

God planlegging, tilrettelegging og engasjement er ingrediensene for en givende hverdag for både brukere, beboere og ansatte ved hjem og institusjoner. Det er ikke så mye som skal til for å skape mye glede. Aktivitetene kan også være avlastende for de ansatte ved avdelingen. Nedenfor finner dere en enkel sjekkliste til hvordan dere kan få mest ut av den positive aktiviteten bidragsyterne bidrar med.

Før velkomst

 • Når dere avtaler en aktivitet må det være tydelig hva bidragsyter skal gjøre, hvem de skal kontakte, når de skal komme og hvem de møter..
 • Gi bidragsyter navnet til en kontaktperson som er tilgjengelig når aktiviteten skal gjennomføres.
 • Gi beskjed til andre på avdelingen at det skjer en aktivitet.
 • Vær klare til å møte bidragsyteren ved inngangen til avtalt tidspunkt.
 •        Vi forstår at arbeidshverdagen kan være travel, men så langt det lar seg gjøre, bør dere være klare til å ta imot bidragsyteren.  

Skap trygghet

 • Ønsk bidragsyteren velkommen og vis dem hvor de skal.
 • Gi bidragsyteren tilstrekkelig med informasjon angående beboere eller institusjonen.  
 •     Spesielt før det første besøket er det viktig at bidragsyteren får informasjonen de trenger til å føle seg informert og trygg. Hvis dere får besøk av de/den samme bidragsyteren flere ganger, finner dere sammen rutiner som passer dere best.  
 • Hvis bidragsyteren skal ta med seg en bruker ut av institusjonen, er det viktig at bidragsyteren har fått tilstrekkelig med informasjon om brukeren og kontaktinformasjon til avdelingen.  
 •     Dere må også forsikre dere på forhånd om at brukeren er forberedt og føler seg trygg.
 • Spør om bidragsyteren trenger noe, eller tilby for eksempel gjerne noe å drikke.
 • Avhengig av bidragsyter og aktivitet er det fint om en ansatt er til stede. Spør/avtal gjerne bidragsyteren om hva de er komfortabel med, hvis du er usikker. Hvis dere avtaler at bidragsyteren kan styre aktiviteten alene, er det viktig at de vet hvor eller hvordan de kan finne eller tilkalle en ansatt.

Avslutningsvis

Fordelen er at vi kan gi brukerne et tilbud, som vi selv ikke bestandig klarer i en hverdag.

– Sara Aschim, Brumunddal sykehjem

Bildet er fra et av Ellen Marie Gundersens besøk på Tømmerli med katten Pia Nøtt.