Lær om VilMer

Livsutfoldelse gjennom positiv aktivitet

Opplevelser og sosialt samvær har stor positiv innvirkning på livskvalitet. VilMer tilbyr løsninger på kvalitetsreformen "Leve hele livet", som er med på å skape et mer aldersvennlig Norge.
VilMer utvikler en digital plattform som forenkler koblingen mellom behov og ressurser. Vi samarbeider nært med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet. Vi er overbevist om at mange har mer å dele med andre enn de gjør i dag – enten det er praktiske oppgaver eller kunnskapsformidling. VilMer ser store muligheter knyttet til å anvende teknologi for å aktivere ressurser på nye måter.

Enkelt å bidra

På vilmer.no gjør vi det enkelt å bidra når det passer ut fra lyst, tid og interesser. Vi samler og tilgjengeliggjør aktivitetsprofiler fra blant annet enkeltpersoner, lag, foreninger, kommunal og offentlig virksomhet, barnehager, skoler og bedrifter.
Bli bidragsyter

Enkelt å avtale aktivitet

Gjennom VilMer kan du utforske et stort mangfold av aktiviteter og opplevelser for sykehjem og helsehus, dagtilbud og aktivitetssentre, bofellesskap og omsorgsboliger, og for hjemmeboende. Ta kontakt med de bidragsyterne som passer deres behov, og hold oversikt over avtaler her på vilmer.no.  
Utforsk og avtal aktivitet

Mer informasjon

MinMemoria integreres i VilMers plattform

MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus. Med livshistorien lett tilgjengelig blir helsepersonell bedre kjent med sine brukere, og kan bygge en trygg relasjon som bidrar til glede og trivsel. MinMemoria legger også til rette for lavterskelkommunikasjon mellom omsorgstjenesten og pårørende, som bidrar til et godt samarbeid og økt engasjement.
MinMemoria blir snart en integrert del av VilMers plattform. Det blir da mulig å tilpasse fysiske opplevelser, digitale opplevelser og VR-opplevelser bedre til brukerens behov og interesser. Samspillet mellom VilMer og MinMemoria gir også flere spennende muligheter for å skape bedre samhandling mellom ansatte, beboere og brukere, deres nærstående og hele lokalsamfunnet.

MinMemoria blir snart en integrert del av VilMers plattform. Det blir da mulig å tilpasse fysiske opplevelser, digitale opplevelser og VR-opplevelser bedre til brukerens behov og interesser. Samspillet mellom VilMer og MinMemoria gir også flere spennende muligheter for å skape bedre samhandling mellom ansatte, beboere og brukere, deres nærstående og hele lokalsamfunnet.

Les mer om MinMemoria her

Her finner dere VilMer og MinMemoria

"Vi minnes ikke dager, men øyeblikk." VilMer ble startet opp i Ringsaker i 2017 med en ambisjon om å aktivisere flere personer og aktører som bidrar til glede for andre og glede for seg selv. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. På kartet ser dere hvilke kommuner der VilMer og/eller MinMemoria er etablert. Vi er stadig i vekst, og vi motiveres av å skape flere gode opplevelser for de som trenger det mest – fysisk og digitalt.

"Vi minnes ikke dager, men øyeblikk." VilMer ble startet opp i Ringsaker i 2017 med en ambisjon om å aktivisere flere personer og aktører som bidrar til glede for andre og glede for seg selv. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. På kartet ser dere hvilke kommuner der VilMer og/eller MinMemoria er etablert. Vi er stadig i vekst, og vi motiveres av å skape flere gode opplevelser for de som trenger det mest – fysisk og digitalt.
2017
Oppstart i Ringsaker kommune.
2018
Suksessfull start med mangedobling av positiv aktivitet i Ringsaker.
2019
Oppstart i en rekke nye kommuner på Innlandet.
2020
Utrulling av VilMer i nye regioner, og innovasjonskontrakt med Trondheim kommune.
MinMemoria integreres i VilMers plattform.
Illustrasjon. Norgeskart med uthevet lokasjoner.

Kontakt oss

VilMer har kontorer i Brumunddal, Oslo, Trondheim, Bodø, Gjøvik og Fredrikstad.

Ikon. E-post
Send oss en e-post 
kontakt@vilmer.no
Ikon. Ring eller send SMS
Ring eller send SMS 
913 60 068
Ikon. Facebook
Lik oss på Facebook 
VilMerNorge
Ikon. Facebook
Følg oss på Instagram
VilMerNorge
Kontaktskjema
Vårt velferdssamfunn står overfor en formidabel utfordring. Vi må innrette oss slik at vi også i framtiden kan sikre at vi har et godt velferdstilbud i alle livets faser, fra barnehage og skole som ung til pleie og omsorg som gammel. Dette ansvaret er det jeg kaller generasjonskontrakten.
Sigbjørn Johnsen - referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann
Sigbjørn Johnsen - referansegruppe & tidligere finansminister og fylkesmann

Samarbeidspartnere VilMer og MinMemoria

VilMer har etablert en digital plattform som forenkler koblingen mellom ressurser og behov. Gjennom stadig videreutvikling av plattform og digitale løsninger samarbeider VilMer med et stort antall bidragsytere og tilbydere på den ene siden – og personer og aktører som bestiller / avtaler og organiserer aktiviteter og opplevelser på den andre siden. VilMer og MinMemoria samarbeider også tett med en lang rekke av dyktige partnere og leverandører. Nedenfor har vi listet opp noen av dem:

Kommuner og kunder

Ringsaker

Elverum

Ringebu

Løten

Søndre Land

Gjøvik

Vestre Toten

Trondheim

Orkland

Kinn

Bjørnafjorden

Farsund

Melhus

Ullensvang

Vadsø

Rennebu

Hol

Beiarn

Vestre Slidre

Sola & Tananger

Vefsn

Rana

Meløy

Indre Østfold

Fitjar

Gjesdal

Skien

LHL

Strategiske partnere og/eller partnere i daglig arbeid

Arktekk
Relevant Software
Making View

Innovasjonsmiljøer / inkubatorer / investorer

Innovasjon Norge
Investinor
first seed
Komm-in
Klosser Innovasjon
Helse INN