Skaper gode øyeblikk i omsorgstjenesten

Våre løsninger setter mennesket i sentrum gjennom persontilpassede aktiviteter og opplevelser og bidrar til å realisere kvalitetsreformen Leve hele livet.
En eldre mann har besøkskatt på fanget

La lokalsamfunnet bidra

En digital plattform med et mangfold av opplevelser og aktiviteter med bidragsytere fra hele lokalsamfunnet.
Les mer
Helsepersonell og beboer på et sykehjem har en fin stund

Sett beboerens livshistorie i fokus

Et verktøy for personsentrert omsorg der livshistorien gjøres digitalt tilgjengelig slik at helsepersonellet kan bli bedre kjent med beboerne på en enkel måte.
Les mer
Eldre dame hygger seg med video på Televindu med tablet

Digitalt innhold tilrettelagt for eldre

Et unikt og tilrettelagt bibliotek med over 700 filmer og annet digitalt innhold som kan vekke minner og inspirere til gode samtaler for den eldre generasjonen.
Les mer
Med Aktivitetsdosettens metodikk gjøres en grundig kartlegging av personens interesser og behov for å lage en persontilpasset aktivitetsplan

Sett aktiviteter og personsentrert omsorg i system

En erfarings- og forskningsbasert metode som støtter helsepersonell i å gi beboerne en meningsfull og aktiv hverdag med persontilpassede aktiviteter og gjøremål.
Les mer
VR-opplevelser er spennende for mennesker i alle aldre - her med en eldre dame

Ta beboerne med på virtuelle opplevelser - rett fra godstolen

En VR-løsning med flere hundre VR-filmer tilpasset den eldre generasjonen. Nysgjerrighet, eventyrlyst og gode minner vekkes med spennende virtuelle reiser.
Les mer
Aktivitetsappen Triggo skaper glede og samvær

Få mer ut av tiden sammen - trim og samtaler på tvers av generasjoner

En app som gir beboeren en fin stund kombinert med fysisk og kognitiv trening ved å svare på spørsmål og lese morsomme fakta om ulike temaer som interesserer.
Les mer
To kvinner hygger seg sammen

Opplev verdien av løsningene

Med målrettet bruk av våre løsninger vil dere øke aktivitetsnivået og styrke fellesskapet i omsorgstjenestene. Det gir flere gode øyeblikk og skaper verdi, ikke bare for de eldre, men for de ansatte, pårørende og alle i kommunen.

Verdier for beboere og brukere
Se våre tips

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Økt livskvalitet for sårbare grupper.
 • Flere minnerike øyeblikk og gode opplevelser på tvers av generasjoner.
 • Økt sosial kontakt og mindre ensomhet.
 • Flere tilpassede aktiviteter – for både hjerte, hode og kropp.
 • Bedre kontakt med pårørende.
Verdier for lokalsamfunnet og kommunen
Se våre tips

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Realisere målene i kvalitetsreformen "Leve hele livet" og Nasjonal strategi for frivillighet.
 • Større variasjon og mangedobling av antall aktiviteter for eldre.
 • Bedre tilrettelegging for personsentrert omsorg og tilpasset aktivitetsnivå.
 • Bedre bruk av frivilligheten i lokalsamfunnet.
 • Tettere og enklere kommunikasjon med pårørende.
Verdier for helseansatte
Se våre tips

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Flere verktøy for persontilpasset omsorg.
 • Blir bedre kjent med beboerne og den enkeltes behov.
 • Økt trivsel for beboere og ansatte på avdelingen.
 • Avlastning gjennom involvering av frivillige.
 • Morsommere på jobb; flere besøk og mer aktivitet.
Verdier for familie og pårørende
Se våre tips

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Bedre og hyppigere kontakt med beboeren.
 • Positiv samhandling og tettere dialog med omsorgstjenesten.
 • Aktive og minnerike besøk på avdelingen.
 • Økt involvering som fører til bedre tillit og trygghet til omsorgstjenesten.

Vi støtter dere hele veien

Det er viktig for oss at dere lykkes med våre løsninger, så vi er her for dere fra opplæring til suksess. Med tilpassede opplæringsløp og tett oppfølging, legger vi grunnlaget for at dere kan skape en bedre hverdag for de eldre i kommunen. Sammen skaper vi flere gode øyeblikk.

Planleggingsfasen

Vi tilpasser startfasen til dere og til hvilke løsninger dere skal i gang med, men noen oppgaver er viktige uansett løsning.

 • Snakke med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • Forankre mål og planer hos involverte ledere, ansatte og etater gjennom møter og tette dialoger.
 • Kartlegge behov og mål for bruk
 • Opprette systemtilganger og avklare roller (avhengig av løsning).
 • Rekruttere frivillige og andre tilbydere (avhengig av løsning).
 • Tilpasse informasjonsmateriell for kommunens informasjonskanaler.

Vi er i gang

Vi tilpasser startfasen til dere og til hvilke løsninger dere skal i gang med, men noen oppgaver er viktige uansett løsning.

 • Egen kontaktperson per kommune.
 • Tilpasset opplæring for ansatte, pårørende og andre.
 • Digitale og/eller fysiske kurs og samlinger.
 • Valg av superbrukere.
 • Planlegge rutiner og mål for bruk.

Vi er her for dere

Ingen spørsmål er for små, ingen for store. Vi er bare et tastetrykk unna.

 • Digitale støtteressurser alltid tilgjengelig på vilmer.no.
 • Chat-funksjon med rask respons.
 • Brukerstøtte på telefon, mandag-fredag mellom kl. 09 - 16.
Gå til kundeservice

Hvordan går det?

Vi følger opp alle kundene våre jevnlig gjennom direkte dialog og rutinemessige kontaktpunkt.

 • Ansatte og ressurspersoner følges opp jevnlig av kontaktpersonen i VilMer.
 • Oppfølging og vedlikehold av frivillighetsbasen (avhengig av løsning).
 • Oppfølging av ansatte og pårørende (avhengig av løsning).
 • Oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte.
 • Rapporter som viser bruk.
 • Jevnlig påfyll av nytt innhold og oppdateringer.
 • Deling av aktiviteter og innlegg i sosiale medier.
 • Tips, anbefalinger og nyhetsbrev via e-post.
 • Faglig inspirasjon og webinarer.
Oppstart
Planleggingsfasen
 • Dialog med relevante ressurspersoner i kommunen.
 • Forankring hos involverte ledere, ansatte og etater gjennom møter og tette dialoger.
 • Kartlegging av behov og mål for bruk.
 • Systemtilganger (avhengig av løsning).
 • Rekruttering av tilbydere (avhengig av løsning).
 • Tilpasset informasjonspakke for kommunens informasjonskanaler.
Opplæring
Vi er i gang
 • Egen kontaktperson per kommune.
 • Tilpasset opplæring for ansatte, pårørende og andre.
 • Digitale og/eller fysiske kurs og samlinger.
 • Valg av superbrukere.
 • Planlegge rutiner og mål for bruk.
Brukerstøtte
Vi er her for dere
 • Digitale støtteressurser alltid tilgjengelig på vilmer.no.
 • Chat-funksjon med rask respons.
 • Brukerstøtte på telefon, mandag-fredag mellom kl. 09 - 16.
Oppfølging
Hvordan går det?
 • Ansatte og ressurspersoner følges opp jevnlig av kontaktpersonen i VilMer.
 • Oppfølging og vedlikehold av frivillighetsbasen (avhengig av løsning).
 • Oppfølging av ansatte og pårørende (avhengig av løsning).
 • Oppfriskningskurs og opplæring for nye ansatte.
 • Rapporter som viser bruk.
 • Jevnlig påfyll av nytt innhold og oppdateringer.
 • Deling av aktiviteter og innlegg i sosiale medier.
 • Tips, anbefalinger og nyhetsbrev via e-post.
 • Faglig inspirasjon og webinarer.

Kom i gang med VilMer

For en god ide! Familien kan bruke appen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."
Bent Høie om MinMemoria
Tidligere helse- og omsorgsminister
Bent Høie
Foto: Borgos Foto AS, regjeringen.no
Jeg vil ha mer av VilMer! Vi vet jo at gapet mellom forventningene folk har til eldreomsorgen, og det kommunene greier å bidra med kommer til å øke. Derfor er framtida at flere bidrar for å skape innhold i hverdagen på institusjonen, enten det er å lese avisen, sykle en tur, spille Yatzy, komme med kjæledyr, eller at yngres avdeling spiller en fotballkamp utenfor institusjonen.
Knut Storberget om VilMer Opplevelser
Statsforvalter Innlandet
Knut Storberget
Foto: stortinget.no

Bli en av kommunene som skaper gode øyeblikk med VilMer

Over 100 skandinaviske kommuner bruker en eller flere av våre løsninger. De opplever mer aktivitet, flere opplevelser og et tettere samhold mellom omsorgssektoren og lokalsamfunnet. Det skaper verdi ikke bare for de eldre, men også for ansatte, pårørende og andre.

Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune

Aalborg (DK)

Asker

Asker kommunevåpen

Askøy

Askøy kommunevåpen

Aurskog Høland

Aurskog Høland kommunevåpen

Ballerup (DK)

Bamble

Bamble kommunevåpen

Beiarn

Beiarn kommunevåpen

Bergen

Bergen kommunevåpen

Bjørnafjorden

Bodø

Bodø kommunevåpen

Bærum

Bærum kommunevåpen

Bømlo

Bømlo kommunevåpen

Dovre

Dovre kommunevåpen

Eidskog

Eidskog kommunevåpen

Elverum

Elverum kommunevåpen

Farsund

Farsund kommunevåpen

Fitjar

Fitjar kommunevåpen

Fjaler

Fjaler kommunevåpen

Flakstad

Flakstad kommunevåpen

Færder

Færder kommunevåpen

Förenade Care Sverige

Gausdal

Gildeskål

Gildeskål kommunevåpen

Gjøvik

Gjøvik kommunevåpen

Grimstad

Grimstad kommunevåpen

Gulen

Gulen kommunevåpen

Göteborg (SE)

Halden

Halden kommunevåpen

Hamar

Hamar kommunevåpen

Hattstugan (SE)

Haugesund

Haugesund kommunevåpen

Hjartdal

Hjartdal kommunevåpen

Hol

Hol kommunevåpen

Holbæk (DK)

Hægebostad

Hægebostad kommunevåpen

Indre Østfold

Indre Østfold kommunevåpen

Jammerbugt (DK)

Jammerbugt kommunevåpen

Järfälla (SE)

Karmøy

Karmøy kommunevåpen

Kertemine (DK)

Kinn

Kinn kommunevåpen

Krødsherad

Krødsherad kommunevåpen

Kvinesdal

Kvinesdal kommunevåpen

Kvinnherad

Kvinnherad kommunevåpen

Kvænangen

Kvænangen kommunevåpen

Larvik

Larvik kommunevåpen

Lillehammer

Lillehammer kommunevåpen

Lillestrøm

Lillestrøm kommunevåpen

Lom

Lom kommunevåpen

Lovisenberg Omsorg

Lovisenberg omsorgs logo

Lyngdal

Lyngdal kommunevåpen

Løten

Løten kommunevåpen

Melhus

Melhus kommunevåpen

Molde

Molde kommunevåpen

Moss

Moss kommunevåpen

Nesodden

Nesodden kommunevåpen

NHC Group

NHC Group-logo

Nitor

Nitor - jobb med mening!-logo

Nord-Fron

Nord-fron kommunevåpen

Nordland fylkeskommune

Nordland fylkeskommune-logo

Orkland

Orkland kommunevåpen

Oslo

Oslo kommunevåpen

Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundets logo

Rakkestad

Rakkestad kommunevåpen

Randaberg

Randaberg kommunevåpen

Rauma

Rauma kommunevåpen

Ringsaker

Ringsaker kommunevåpen

Rudersdals (DK)

Selbu

Selbu kommunevåpen

Sigdal

Sigdal kommunevåpen

Siljan

Siljan kommunevåpen

Skien

Skien kommunevåpen

Skjåk

Skjåk kommunevåpen

Stavanger

Stavanger kommunevåpen

Strand

Strand kommunevåpen

Søndre Land

Søndre Land kommunevåpen

Tanum (SE)

Trondheim

Trondheim kommunevåpen

Trysil

Trysil kommevåpen

Tydal

Tydal kommunevåpen

Tønsberg

Tønsberg kommunevåpen

Ullensvang

Ullensvang kommunevåpen

Upplands Bro (SE)

Vadsø

Vadsø kommunevåpen

Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Vestre Slidre

Vestre Slidre kommunevåpen

Vestre Toten

Vestre Toten kommunevåpen

Viken fylkeskommune

Viken fylkesvåpen

Vågan

Vågan kommunevåpen

Vågå

Vågå kommune

Øyer og Tretten

Øyer-Tretten frivilligsentral-logo

Øygarden

Øygarden kommunevåpen

Gevinster for våre kunder

Våre løsninger hjelper kommunene med å levere på nasjonale reformer som Leve hele livet og gjør det lettere å ivareta lovpålagte krav. Våre kunder får en oversikt over hvilke gevinster de kan forvente. Sammen setter vi en konkret ambisjon og samarbeider strukturert for å realisere den.
To smilende helsearbeidere To kvinner hygger seg sammen