Et mangfold av opplevelser og aktiviteter med bidragsytere fra hele lokalsamfunnet

Les mer

Spennende turer i virtuelle omgivelser

Les mer
Digitale opplevelser i bruk på sykehjem

Et bibliotek av digitalt innhold tilrettelagt for eldre

Les mer

Et verktøy for personsentrert omsorg og kommunikasjon

Les mer

Appen for aktiviteter og samtaler på tvers av generasjoner

Les mer

Kom i gang med VilMer

Få en demo

Verdien av VilMers tilbud

Ved målrettet bruk av våre løsninger vil dere øke aktiviteten og styrke fellesskapet i omsorgstjenesten. Det gir flere gode øyeblikk og skaper verdi ikke bare for de eldre, men for alle i kommunen.
Trivelig møte mellom generasjoner på sykehjem

For lokalsamfunnet og kommunen:

 • Større variasjon og mangedobling av antall aktiviteter for eldre.
 • Mangedobling av antall bidragsytere.
 • Økt innbyggerinvolvering og fellesskapsfølelse i lokalsamfunnet.
 • Realisere målene i Leve hele livet og Nasjonal strategi for frivillighet.
MinMemoria brukes til å skape en hyggelig stund på sykehjem

For familie og pårørende:

 • Mer fornøyde pårørende – bedre og mer hyppig kontakt med nære og kjære.
 • Positiv samhandling og tettere dialog med omsorgssenteret.
 • Aktive og minnerike besøk hos nære og kjære.
To smilende damer, en fin stund på sykehjem

For beboere og andre grupper:

 • Økt livskvalitet for sårbare grupper og flere møter mellom mennesker.
 • Mer sosial kontakt - bedre helse.
 • Flere tilpassede aktiviteter – for både hjerte, hode og kropp.
Helsepersonell og beboer har en fin stund

For ansatte:

 • Flere verktøy for persontilpasset omsorg.
 • Faglig inspirasjon.
 • Mer tilfredse beboere.
 • Avlastning gjennom at frivillige bidrar.
 • Morsommere på jobb; flere besøk og mer aktivitet.
Jeg vil ha mer av VilMer! Vi vet jo at gapet mellom forventningene folk har til eldreomsorgen, og det kommunene greier å bidra med kommer til å øke. Derfor er framtida at flere bidrar for å skape innhold i hverdagen på institusjonen, enten det er å lese avisen, sykle en tur, spille Yatzy, komme med kjæledyr, eller at yngres avdeling spiller en fotballkamp utenfor institusjonen.
Statsforvalter Innlandet Knut Storberget, om VilMer Opplevelser
Knut Storberget
Foto: stortinget.no
Jeg vil ha mer av VilMer! Vi vet jo at gapet mellom forventningene folk har til eldreomsorgen, og det kommunene greier å bidra med kommer til å øke. Derfor er framtida at flere bidrar for å skape innhold i hverdagen på institusjonen, enten det er å lese avisen, sykle en tur, spille Yatzy, komme med kjæledyr, eller at yngres avdeling spiller en fotballkamp utenfor institusjonen.
Statsforvalter Innlandet Knut Storberget, om VilMer Opplevelser
Knut Storberget
Foto: stortinget.no

Oppstart, opplæring og brukerstøtte

Vi støtter dere fra oppstart via opplæring til drift. Vi har velprøvde aktiviteter i oppstarten og tilpassede opplæringsløp for alle målgruppene. Slik skaper vi flere gode øyeblikk - sammen.

Oppstart

 • Dialog med relevante ressurspersoner i kommunen
 • Forankring hos involverte målgrupper
 • Systemtilganger (avhengig av løsning)
 • Rekruttering av tilbydere

Opplæring

 • Tilpasset opplæring for ansatte, pårørende og andre
 • Digitale og/eller fysiske kurs og samlinger

Brukerstøtte

 • Digitale støtteressurser alltid tilgjengelig på vilmer.no
 • Chat-funksjon med rask respons

Oppfølging

 • Ressurspersoner følges opp jevnlig
 • Tips og anbefalinger via epost
 • Egen kontaktperson per kommune
For en god ide! Familien kan bruke appen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."
Helse- og omsorgsminister Bent Høie om MinMemoria
Bent Høie
Foto: Borgos Foto AS, regjeringen.no
For en god ide! Familien kan bruke appen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."
Helse- og omsorgsminister Bent Høie om MinMemoria
Bent Høie
Foto: Borgos Foto AS, regjeringen.no

Inngår i alle abonnementer

 • Kommunetilpasset versjon
 • Opplæring av alle målgrupper
 • Jevnlig påfyll av nytt innhold og oppdateringer
 • Brukeroppfølging med nyhetsbrev, tips og anbefalinger
 • Chat-funksjon for alle brukere
 • Deling av aktiviteter og innlegg i sosiale medier
 • Drift, lagring og vedlikehold iht. avtale
 • Rapporter som viser bruk
 • Invitasjoner til brukerforum og VilMer-samlinger

Inngår i tillegg i VilMer Opplevelser:

 • Kobler de som vil oppleve og de som vil bidra med aktivitet
 • Rekruttering av tilbydere
 • Rekrutterings- og koordineringsverktøy
 • Drift av lokal VilMer Facebook-gruppe for engasjement og inspirasjon i lokalsamfunnet
 • Sertifikat/kvalifisering av bidragsytere
 • Søke jobb? Hent ut din VilMer-attest

Kom i gang med VilMer

Få en demo

Mange kommuner skaper gode øyeblikk med VilMer

Nærmere 40 norske kommuner bruker et eller flere av våre produkter. De opplever mer aktivitet, flere opplevelser og et tettere samhold mellom omsorgssektoren og lokalsamfunnet. Det skaper verdi ikke bare for de eldre, men også for ansatte, pårørende og andre.

Ringsaker

Ringsaker kommune

Elverum

Elverum kommune

Ringebu

Ringebu kommune

Løten

Løten kommune

Søndre Land

Søndre Land kommune

Gjøvik

Gjøvik kommune

Vestre Toten

Vestre Toten kommune

Trondheim

Trondheim kommune

Orkland

Orkland kommun

Kinn

Kinn kommune

Bjørnafjorden

Bjørnafjorden kommune

Farsund

Farsund kommune

Melhus

Melhus

Ullensvang

Ullensvang

Vadsø

Vadsø kommune

Rennebu

Rennebu kommune

Hol

Hol kommune

Beiarn

Beiarn kommune

Vestre Slidre

Vestre Slidre

Sola & Tananger

Sola og Tananger

Vefsn

Vefsn kommune

Rana

Rana kommune

Meløy

Meløy kommune

Indre Østfold

Indre Østfold kommune

Fitjar

Fitjar kommune

Gjesdal

Gjesdal kommune

Skien

Skien kommune

Tydal

Tydal kommune

Hjartdal

Hjartdal kommune

Moss

Moss kommune

Harstad

Harstad kommune

Fjaler

Fjaler kommune

Hemnes

Hemnes kommune

Jammerbugt

Jammerbugt kommune

LHL

LHL