VilMer bidrar til "Leve hele livet" - hyggelige ord fra Fylkesmannen

22
August
2019
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter

Samarbeidet mellom Elverum kommune og VilMer er et godt eksempel på tiltak i Regjeringens satsing på «Leve hele livet», sa Knut Storberget i forbindelse med at han sporty stilte opp som elsyklist på Jotunhaugen bo- og omsorgssenter på torsdag. Reformen "Leve hele livet" skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Du kan lese mer om "Leve hele livet" her.

Du kan også lese mer om Storbergets besøk på Jotuntoppen her.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.