Ringsaker Blad: Ringsaker-selskap får med seg Dag Otto på laget

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Den kjente TV-personligheten og tidligere profesjonelle syklisten har sluttet seg til VilMer, et norsk velferdsteknologiselskap, for å fremme viktigheten av aktivitet og sosialisering blant eldre. Gjennom sitt engasjement som ambassadør og motivator ønsker Lauritzen å inspirere til en sunnere og mer aktiv alderdom, skriver Ringsaker Blad.

– Aktivitet kan erstatte mange piller. Ensomhet og inaktivitet blant eldre er et stort og økende samfunnsproblem, påpeker Dag Otto Lauritzen, og han fortsetter:  

–  En av mine store drivkrefter har alltid vært å inspirere og motivere mennesker til å ta vare på helsen gjennom fysisk trening og mosjon. VilMer sørger gjennom sine løsninger for å skape mange gode øyeblikk for eldre og personer med demens, deler han.

Lauritzen, som selv har erfaring med demens og ensomhet gjennom nære familiemedlemmer, ble raskt overbevist da han ble spurt om å delta i prosjektet.  

– De siste årene har jeg opplevd sorgen og håpløsheten tett på kroppen gjennom demens og ensomhet i nær familie, samtidig som jeg har sett hvor mye gnist og glede som kan mobiliseres med gode, enkle hjelpemidler og litt bedre tid til hver enkelt av de eldre og pleietrengende, forteller han.

Øystein Landgraff i VilMer sier de er stolte av å ha fått med seg Lauritzen som ny frontfigur.

Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer.

– Det tok veldig kort tid før vi skjønte at Dag Otto virkelig brenner for vår visjon om å skape flere gode øyeblikk for eldre. Vi er sikre på at han kan bidra til enda mer fokus på viktigheten av gode sosiale stunder og mer hverdagsaktivitet for eldre, sier Landgraff.

Artikkelen ble også publisert i Sosialnytt.

– Aktivitet kan erstatte mange piller. Ensomhet og inaktivitet blant eldre er et stort og økende samfunnsproblem, påpeker Dag Otto Lauritzen.