Eldre dame smiler med en hund på fangetEldre mann og kvinne hygger seg sammen på båttur

VilMer har avtale med 100 kommuner

VilMer har lang erfaring med å skape  gode øyeblikk og økt aktivitet

VilMer har siden 2017 jobbet for å skape flere gode øyeblikk for beboere og brukere i omsorgstjenesten. Vi har i dag 100 kommuner som kunder, og vi skaper nærmere 100.000 gode øyeblikk for seniorer hvert år.

Det startet med den digitale plattformen som kobler frivillige med sykehjem - VilMer Opplevelser – til vi i dag utvikler og tilbyr en flere ulike løsninger for personsentrert aktivitet og omsorg.

Eldre dame smiler med en hund på fangetEldre mann og kvinne hygger seg sammen på båttur

Hverdagsvenn - aktivitetstjenesten fra VilMer

Med ønske om å skape flere gode øyeblikk, også for eldre hjemmeboende

VilMer tar nå med erfaringen fra samarbeidet med kommuner, hjem til deg. VilMer Hverdagsvenn er en aktivitetstjeneste med mål om å øke fysisk og sosial aktivitet for hjemmeboende seniorer. Dette gjør vi ved hjelp fra engasjerte, hyggelige og pålitelige medmennesker fra lokalsamfunnet. Våre Hverdagsvenner er studenter, pensjonister og andre helt vanlige mennesker.

Vi vet at mange pensjonister kjenner på et ønske om mer aktivitet. For noen er det ønskelig med mer fysisk bevegelse – det kan være turfølge eller hjelp til å komme i gang med litt mer variert og spennende aktivitet. Mange pensjonister kjenner også på et ønske om mer sosial kontakt. Det kan være at ektefellen har gått bort, familien bor langt unna, eller helt andre årsaker. De ønsker å være mer aktive i hverdagen, delta på flere aktiviteter de interesserer seg for, eller bare snakke litt med en likesinnet.

Vi i VilMer har jobbet med å skape positiv aktivitet og flere gode opplevelser for seniorer i mange år, og vi vet hva som skaper en sunn og god hverdag. Vi har skapt titusenvis av gode øyeblikk for seniorer i de 100 kommunene vi samarbeider med i Skandinavia. I tillegg har våre fysio- og ergoterapeuter kunnskapen om hvordan fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag. Med VilMer Hverdagsvenn tar vi med oss denne kunnskapen og erfaringen hjem til eldre.

Hverdagsvennene drar nytte av erfaringen og teknologiplattformen til VilMer. I tillegg får eldre hjemmeboende tilgang til VilMers ulike digitale løsninger.