Pensjonisten: Døråpneren Dag Otto Lauritzen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I siste utgave av magasinet Pensjonisten forteller Dag Otto Lauritzen om livets mange utfordringer, og hvordan de har bidratt til at han trives utenfor komfortsonen. Det er nemlig der nye dører åpnes, forteller han.  

De siste årene har Lauritzen dessverre blitt godt kjent med utfordringene demenssykdom byr på, gjennom flere tilfeller i nær familie.  

Dette har vekket et brennende engasjement for eldreomsorg i han, og bidratt til at han har tatt på seg rollen som ambassadør for VilMer.  

— Jeg har kjent på kroppen gjennom pappas sykdom hva demens fører til. Både for den som er syk og for de pårørende. Mange blir ensomme. Folk tror kanskje at de ikke trenger besøk, for de husker jo ikke at du har vært der, men gleden i øyeblikket betyr mye. Det er også viktig for alle å komme seg ut i frisk luft. De ansatte på sykehjemmene har ofte ikke nok tid. Så da kan jeg og andre ta folk med ut på tur, for eksempel på sykkel med tralle, sier Lauritzen til Pensjonisten.  

— Hvis jeg kan bidra litt ekstra fordi jeg har et kjent fjes, gjør jeg gjerne det. Jeg kan åpne noen dører, understreker han engasjert.

Flott artikkel om Dag Ottos brennende engasjement i Pensjonisten.