SVT: Nye digitale tjenester bidrar til å ta vare på personer med demens

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Oppdatert: Televindu har nå endret navn til Digitale Opplevelser.

Med MinMemoria blir personalet bedre kjent med beboerne. Dermed kan hverdagene til beboerne i større grad tilrettelegges og tilpasses personlige behov og ønsker. MinMemoria gjør det også enklere å holde kontakten med pårørende, slik at de kan ta større del i hverdagen til sine kjære.  

Livshistorien til beboerne blir kartlagt gjennom tekster og bilder i MinMemoria. Slik kan helsepersonell bli kjent med alt fra beboerens favorittmat og interesser til yrkesbakgrunn, relasjoner og yndlingsmusikk.  

— Vi vet hvor viktig det er å ha tilgang til livshistorien. Uten den er det vanskelig for oss å kommunisere med en person med demens, sier Jne Lindell-Ljunggren, leder for Hattstugan.  

Tilpasset film som aktivitet

Hattstugan tester også ut videotjenesten Televindu, som er tilpasset eldre og personer med kognitiv svikt.

— Det er som Youtube for eldre, men det er lettere for personalet og man slipper reklame og andre forstyrrende elementer, sier Fredrik Westergaard, rådgiver i velferdsteknologi.  

Han forteller til SVT at mye av innholdet er såkalt «sakte-tv», med filmer av dyr, håndverk og andre temaer som kan vekke lysten til å snakke.

Se TV-innslaget i linken nedenfor. Det er givende å se hvordan Kjell bruker MinMemoria sammen med sin kone som har demens. Slik vekkes gode minner.

SVT: Nye digitale tjenester bidrar til å ta vare på personer med demens
SVT: Nye digitale tjenester bidrar til å ta vare på personer med demens
SVT: Nye digitale tjenester bidrar til å ta vare på personer med demens
SVT: Nye digitale tjenester bidrar til å ta vare på personer med demens
SVT: Nye digitale tjenester bidrar til å ta vare på personer med demens
SVT: Nye digitale tjenester bidrar til å ta vare på personer med demens
Kjell bruker MinMemoria sammen med sin kone som har demens.
Kjell bruker MinMemoria sammen med sin kone som har demens.