Avisa Oslo: Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: - Det er utrolig

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Avisa Oslo skriver det godt i sin flotte reportasje 14. mai: I lokalene til Urban Studio på Grünerløkka rigger Ottar «Big Hand» Johansen seg til en konsert litt utenom det vanlige, og uten publikum.  

VilMer og Ottar «Big Hand» Johansen gjennomfører nå et felles eksperiment. Målet er å lage en mer virkelighetsnær konsert enn det som er mulig gjennom tradisjonell filminnspilling. Håpet er at beboere og brukere skal oppleve at de, virkelig, er til stede i rommet der konserten spilles inn. Når VR-brillene er på, skal brukerne kunne se seg omkring i konsertlokalet, se opp og ned, og til og med snu seg rundt. Dermed skal de få en mest mulig virkelig følelse både av konserten og konsertlokalet.

Del av et større samarbeid

Innspillingen av «VR-konsert» på Grünerløkka er en del av det spennende samarbeidet som VilMer har inngått med Ottar «Big Hand» Johansen. Samarbeidet inneholder også publisering av fire unike konserter på VilMers videoplattform for eldre og personer med kognitiv svikt (Televindu), og samarbeid om fysiske konserter med Ottar og andre kjente artister på sykehjem i kommuner som VilMer samarbeider med.

Les mer om samarbeidet mellom VilMer og Ottar «Big Hand» Johansen her.

Avisa Oslo: Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: - Det er utrolig
Avisa Oslo: Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: - Det er utrolig
Avisa Oslo: Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: - Det er utrolig
Avisa Oslo: Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: - Det er utrolig
Avisa Oslo: Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: - Det er utrolig
Avisa Oslo: Nå skal den gamle fansen få oppleve «Big Hand» digitalt: - Det er utrolig
Ottar «Big Hand» Johansen under innspilling av VR-konsert.
Ottar «Big Hand» Johansen under innspilling av VR-konsert.