Helsefagarbeideren: VR-briller i eldreomsorgen. Ser igjen gamle trakter virtuelt

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Langseth bor på Løten helsetun som har anskaffet VilMers VR-løsning som en del av aktivitetstilbudet til beboerne.  

Gjennom VR-brillene får beboerne tilgang til et stort utvalg filmer i forskjellige sjangere. Her kan de reise verden rundt, møte nordiske og eksotiske dyr, skue over fjelltopper, kjøre båt på sjøen og fly over skogen.

VR-opplevelser øker livskvaliteten

Journalist Guri Haram dokumenterer Langseths reaksjoner i møte med den virtuelle verdenen, alt fra hvordan blikket beveger seg til hvordan hun peker og kommenterer ulike hendelser underveis i filmen.  

Helsefagarbeider ved Løten helsetun, Alexander Arntsen, forteller Helsefagarbeideren at VR-løsningen aktiverer sanseapparatet til brukerne. De får spennende nye inntrykk og opplevelser selv om de sitter i dagligstua. Dette er med på å øke livskvaliteten.  

I Helsefagarbeideren kan du lese mer om hvordan Løten helsetun bruker VilMer VR som miljøtiltak og personsentrert omsorg for forskjellige brukergrupper på sykehjemmet.  

Helsefagarbeideren: VR-briller i eldreomsorgen. Ser igjen gamle trakter virtuelt
Helsefagarbeideren: VR-briller i eldreomsorgen. Ser igjen gamle trakter virtuelt
Helsefagarbeideren: VR-briller i eldreomsorgen. Ser igjen gamle trakter virtuelt
Helsefagarbeideren: VR-briller i eldreomsorgen. Ser igjen gamle trakter virtuelt
Helsefagarbeideren: VR-briller i eldreomsorgen. Ser igjen gamle trakter virtuelt
Helsefagarbeideren: VR-briller i eldreomsorgen. Ser igjen gamle trakter virtuelt
Bilde fra en annen VR-aktivitet på Løten helsetun
Bilde fra en annen VR-aktivitet på Løten helsetun