Ringsaker Blad: Nye tanker i disse dager - Innlandet og framtida

Facebook-ikon
Del med venner og familie

I innlegget understreker innovasjonsrådgiver Torunn Linneberg viktigheten av å tenke nytt rundt eksisterende og fremtidige utfordringer. "Noen går foran, de ser at utfordringer framover i tid også vil gi tilsvarende muligheter. Det er en konstruktiv tilnærming til forretningsmuligheter."

Hun trekker frem VilMer:

"Et eksempel på en Innlandsbedrift med slikt tankesett er VilMer AS som ble etablert i 2016. Deres visjon «livsutfoldelse gjennom positiv aktivitet hele livet», er et svar på utfordringer i kvalitetsreformen "Leve hele livet"- for et mer aldersvennlig Norge."

Ringsaker Blad: Nye tanker i disse dager - Innlandet og framtida
Ringsaker Blad: Nye tanker i disse dager - Innlandet og framtida
Ringsaker Blad: Nye tanker i disse dager - Innlandet og framtida
Ringsaker Blad: Nye tanker i disse dager - Innlandet og framtida
Ringsaker Blad: Nye tanker i disse dager - Innlandet og framtida
Ringsaker Blad: Nye tanker i disse dager - Innlandet og framtida