Oppsummering

Gjeldende til 10. august 2019 - se vilkår gjeldende fra 10. august 2019

 

  • Vi lagrer kun relevant informasjon for at du skal kunne bidra med eller bestille opplevelser på vilmer.no
  • Vi deler ikke din personlig informasjon med tredjeparter
  • Du kan når som helst få slettet all data du har registrert

 


Vilkår for bruk


Om tjenesten

VilMer er en markedsplass for opplevelser og aktiviteter tilpasset ulike markedssegmenter levert av Vilmer AS. Du finner mer informasjon om VilMer og hva du kan bruke VilMer til på www.vilmer.no

Virksomhetens navn: Vilmer AS

Kontaktinformasjon: kontakt@vilmer.no

Adresse: Storgata 133, 2390 Moelv

 

Bruk av VilMer

Hva du kan bruke VilMer til

VilMer er en markedsplass der du kan bestille opplevelser/aktiviteter/tjenester fra våre tilbydere. En opplevelse/aktivitet/tjeneste kan bestilles til et sykehjem, lag og forening eller til enkeltpersoner eller andre grupper. Dette bestemmes av den som bestiller og våre tilbydere har rett til å avslå henvendelser.

Du kan bidra med en positiv opplevelse ved å registrere deg som tilbyder på www.vilmer.no.

VilMers aktivitetskalender kan brukes til å få oversikt over aktiviteter i det aktuelle nærområdet.

Registrering

For å kunne bestille eller bidra med en opplevelse/aktivitet/tjeneste, må du registrere deg med navn, e-postadresse og mobilnummer. E-postadresse og mobilnummer brukes til å gi deg varsler om meldinger som kommer inn via VilMer.

E-postadressen brukes til å sende ut nyhetsbrev. Dette kan når som helst stoppes.

 

Priser

Det er helt gratis å bruke tjenesten.

 

Ansvar

Du er ansvarlig for at opplysningene du oppgir under registreringen på vilmer.no er fullstendige, korrekte og oppdaterte. Hvis du er oppført som kontaktperson for en opplevelse, er det ditt ansvar å svare på henvendelser fra personer som ønsker din opplevelse.

Alle opplevelser, aktiviteter eller tjenester som gjennomføres etter bestilling på vilmer.no, etter bruk av VilMers digitale tjenester og kommunikasjonsverktøy og etter dialog med ansatte eller andre personer med tilknytning til Vilmer AS, foregår alltid på eget ansvar og er utelukkende et anliggende mellom den som bestiller og den som tilbyr en aktivitet, opplevelse eller tjeneste. Vilmer AS kan ikke på noe tidspunkt eller under noen omstendighet stilles til ansvar for eventuelle ulykker, skader, økonomiske tap eller andre hendelser som måtte inntreffe som følge av bruk av vilmer.no og bruk av VilMers digitale verktøy og tjenester, eller som måtte inntreffe som følge av befatning eller dialog med ansatte og personer med tilknytning til Vilmer AS. Vilmer AS har i denne forbindelse ikke noe form for økonomisk ansvar og ikke noen form for erstatningsplikt.

Personvern­erklæring

Denne person­vern­erklæringen omhandler hvordan Vilmer AS samler inn og behandler personopplysninger.

 

Kontaktdetaljer til den behandlingsansvarlige i virksomheten, og personvernombudet

Virksomhetens navn: Vilmer AS

Kontaktinformasjon: kontakt@vilmer.no

Adresse: Storgata 133, 2390 Moelv

Daglig leder: Øystein Landgraff, oystein@vilmer.no

Personvernansvarlig og personvernombud: Jon Georg Berentsen, CTO, jon@vilmer.no

 

Hva er formålet med behandlingen av personopplysninger

VilMer bruker innhentet personlig informasjon for å kunne opprette aktivitetsprofiler, anbefale aktiviteter, tilrettelegge for kommunikasjon mellom brukere og for å skape tillit mellom brukere på VilMers digitale tjenester.

 

Grunnlaget for behandling av personlig informasjon

Vårt behandlingsgrunnlag er samtykke fra den registrerte.

 

Personopplysninger som behandles

Denne seksjonen gir en beskrivelse av og innsikt i hvilken personlig informasjon som behandles.

Aktivitetsprofiler

En aktivitetprofil er en type rubrikkannonse. Den kan inneholde personlig og identifiserbar informasjon om enkeltindivider og grupper.

Informasjon som fullt navn, bilder, interesser, og personlige oppfatninger til enkeltpersoner kan være oppgitt i en aktivitetsprofil.

Anbefalinger

Innhentet personlig informasjon kan bli brukt til å anbefale aktiviteter. Dette kan bli gjort manuelt av ansatte i VilMer eller av digitale analyseverktøy.

Kommunikasjon mellom brukere

Lagrede personopplysninger blir brukt for å opprette dialog mellom brukere. Dette skjer i form av meldinger sendt mellom brukere. Ansatte i VilMer har tilgang til informasjonen i slik dialog for å kunne hjelpe og assistere brukere.

I dialogen kan det potensielt bli utvekslet personlig informasjon mellom brukere. Vi anbefaler ikke å oppgi sensitiv informasjon som personnummer og bankinformasjon i dialogen som foregår på vilmer.no.

Tillit mellom brukere

For å kunne skape en tjeneste med høy tillit mellom brukere, bes brukere registrere seg med personlig identifiserbar informasjon som fullt navn, mobiltelefonnummer og e-post.

Personlige opplysninger som blir gjort offentlig i en aktivitetsprofil på www.vilmer.no er på forhånd godkjent av tilbyder.

 

Trekke samtykke (sletting), be om retting, og be om innsyn

Alle kan trekke sitt samtykke og be om å bli slettet. Du har også mulighet til å få innsyn i hvilke data vi har lagret om deg og hva de brukes til. Send en e-post til personvernombud jon@vilmer.no.

 

Webanalyse

Brukere som kommer til nettsiden blir sporet via informasjonskapsler, også kjent som cookies. Dette gjøres for å bedre brukeropplevelsen og forbedre innholdet i tjenesten. Vi benytter webanalyseverktøy til å innhente denne informasjonen.

 

Eksterne leverandører

Opplysninger du oppgir i forbindelse med registrering hos oss blir samlet inn og kan bli lagret hos våre leverandører. Vi bruker eksterne leverandører til blant annet webanalyse, backup, servertjenester og utsending av varslinger.