Bolystland: Frivillighet og kommunale tjenester

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Arrangementet var en del av frivillighetens år 2022 og frivilligmeldinga i Søndre Land. På sine nettsider skriver de at: “Søndre Land står overfor store utfordringer innen helse-, pleie- og omsorgsfeltet, og kan ha stor nytte av å samarbeide med de frivillige. Det er derfor av stor betydning at de ulike kommunale tjenestene og den nærliggende frivilligheten har god kjennskap til hverandres utfordringer og muligheter.”

Frivilligdagen, som ble arrangert på Hovlitunet, besto av idé- og erfaringsdeling, og faglig påfyll om temaet frivillighet i helse- og omsorgstjenesten.  

Margrethe Nordby fra VilMer var til stede under feiringen og holdt et innlegg om hvordan løsningen VilMer Opplevelser fungerer, og hvordan dette forenkler koordineringen av den frivillige innsatsen på Hovlitunet.  

Bolystland: Frivillighet og kommunale tjenester
Bolystland: Frivillighet og kommunale tjenester
Bolystland: Frivillighet og kommunale tjenester
Bolystland: Frivillighet og kommunale tjenester
Bolystland: Frivillighet og kommunale tjenester
Bolystland: Frivillighet og kommunale tjenester
Margrethe Nordby presenterte VilMer Opplevelser under frivilligdagen i Søndre Land.
Margrethe Nordby presenterte VilMer Opplevelser under frivilligdagen i Søndre Land.