Effektiv implementering av sosial velferdsteknologi med digital opplæring

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Det har blitt et økende behov for digitale løsninger for sosial kontakt under koronapandemien. Når ansatte i helse- og omsorgssektoren nå er under mye press i arbeidshverdagen, er det viktig at disse verktøyene er enkle å bruke og forholde seg til. God og tydelig opplæring fra start er en nøkkelfaktor for å sikre størst mulig verdi av verktøyene. Men er dette egentlig mulig nå som fysiske møter og kurs må stå på vent?  

Erfaringer med digital implementering av MinMemoria under pandemien

Pandemien har ikke satt en stopper for gjennomføringen av oppstartsmøter, planlegging, opplæring og oppfølging i nye kommuner. Tvert imot har møter over videosamtale vist seg å være en effektiv måte å komme i gang på.

Blant annet begynte Bjørnafjorden kommune å ta i bruk livskartlegging- og kommunikasjonsverktøyet MinMemoria i fjor høst, midt i pandemien.

— Samarbeidet og opplæringen av MinMemoria har vært enkel og grei helt fra begynnelsen til der vi er i dag. Opplæringen var veldig bra, og det fungerte godt å ha den digitalt, forteller Sara Rasmussen som er konsulent for velferdsteknologi i Bjørnafjorden kommune.

Flere fordeler ved digital oppstart

2020 var året vi virkelig måtte begynne å tenke nytt. Gjennom MinMemoria har vi erfart at video og digitale løsninger gir gode muligheter for å tilpasse implementeringen til den enkelte kommune. Vi har også kunnet ha tett dialog og oppfølging på en måte som har vært effektiv og ofte tidsbesparende for begge parter.  

Les mer og finn blant annet ut hva vi mener er de seks viktigste punktene for å sikre en god implementering av velferdsteknologi.  

Bjørnafjorden fikk digital opplæring i MinMemoria i september. Foto: Sara Rasmussen (velferdsteknologiprosjektet, Bjørnafjorden kommune)