Faglig påfyll for juni – få med deg dette fra eldreomsorgen

Facebook-ikon
Del med venner og familie

– Vi må tenke på demens lenge før vi blir gamle

Det forskes stadig mer på demens, og nye legemidler testes og godkjennes verden over. Men norske demensforskere mener at ny behandling ikke er nok. Vi må selv ta grep for å forebygge sykdommen. Utdanning og hørsel er blant de viktige faktorene vi må fokusere på.

Les mer

Bjørg lever med Alzheimer: – Mor har både gode og dårlige dager

Bjørg Hetland (73) har gått fra en lederstilling i et entreprenørkonsern til å oppleve at dagligdagse gjøremål blir stadig mer utfordrende. Til tross for at det ikke finnes noen kur mot sykdommen, var det en lettelse å få diagnosen. Bjørg forteller åpenhjertig om å leve med den.  

Les mer

Ingrid søker kormedlemmer med demens

NRK skal lage et TV-program som setter søkelys på effekten musikk har på personer med demens. Til programmet søker NRK deltakere som skal danne et kor i tre måneder. Målet er å gi et verdig innblikk i hva det vil si å leve med sykdommen – utfordringer, men også mestring gjennom musikkglede og vennskap.

Les mer

Anna og Ida vil forbedre eldreomsorgen i Strand: – Den er uverdig

— Vi må forbedre holdningene til de som jobber med eldre, sier Anna Rygh og Ida Vevle til de lokale helsepolitikerne og Eldrerådet i Strand. Helsefagstudentene presenterer erfaringer de har gjort seg gjennom studietiden og forslag til forbedringer i omsorgstjenesten. De ønsker blant annet mer fokus på aktiviteter i regi av frivillige, og hvordan kommunen kan legge til rette for mindre deltidsarbeid.  

Les mer

sykepleier holder i hånd til eldre dame
Å jobbe personsentrert i eldreomsorgen har gitt gode resultater både for pasienten, pårørende, leger og sykepleiere, viser forskning.

Slik fikk personer med demens bedre behandling

Forskere merket endringer både på sykehjem og i hjemmetjenesten da de begynte å ta i bruk en arbeidsmodell for personsentrert omsorg. Modellen førte også til bedre samarbeid mellom leger, sykepleiere og pårørende.

Les mer

Nina (46): – Jeg ble ufør og fant ut at jeg måtte engasjere meg i noe

— Jeg vil oppfordre alle som har litt tid til overs og har lyst til å gjøre noe godt for andre, til å bli frivillig, sier Nina Ødegård. Hun har alltid vært en engasjert dame, og fant derfor raskt ut at hun måtte engasjere seg i noe selv om hun ble ufør.  

Les mer

En labb å holde i

— Vi er venner vi, sier Gro Elise på 83 år, mens hun stryker pelsen til Dino.

Bli med besøkshundene fra Røde Kors på sykehjemsbesøk i denne bildeserien fra NRK.  

Se mer

eldre mann kysser en liten hund på kinnet
Nærkontakt med hunder og andre dyr kan skape mye glede på sykehjem.

Beboerne samlet seg og dannet velforening: – Nå kan vi prate og juge litt

Etter to år som beboer ved Sandetun omsorgsboliger fortalte Asbjørn Henriksen at han ennå ikke hadde hilst på naboen. Beboerne satt på hver sin terrasse og løste kryssord. Det ville de gjøre noe med, og Marit Gurrich tok initiativ til å invitere naboene for å bli kjent. Elleve gjester kom, og nå har de startet velforening og laget et samlingstelt på fellesarealet for de som ønsker å skravle.  

Les mer

Spillteknologi på ergoterapi-utdanningen

Ergoterapeut mener rehabilitering blir mer morsomt ved å bruke VR (virtuell virkelighet) og spillteknologi. Opptrening tar ofte lang tid og kan oppleves som monotont og kjedelig, men teknologien kan øke motivasjonen og slik sett gi positiv effekt.  
— VR og spillteknologi vil uten tvil være viktige verktøy for ergoterapeuter fremover, og jeg syns det er veldig bra at OsloMet er fremoverlente og inkluderer dette som et satsningsområde i utdanningen vår, sier student Mathias Mersland.

Les mer

to eldre personer smiler, den ene har på vr-briller
VR og spillteknologi blir stadig viktigere for ergoterapauter.

Arendalsuka

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.  Årets Arendalsuke finner sted 15. til 19. august, og her kan du møte Livsglede for Eldre og VilMer. Sammen er vi en totalleverandør av løsninger for personsentrert omsorg og gode opplevelser for eldre, der aktivitet og livsglede blir satt i system. Dette er i tråd med Demensplan 2025 og kvalitetsreformen Leve hele livet.

Les mer

Nedenfor har vi samlet litt faglig påfyll vi tror du vil ha nytte av.