Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Rapporten Bo hele livet anbefaler lokalmiljøer basert på sosial bærekraft og fellesskap på tvers av generasjoner. En rekke flergenerasjonskonsepter i inn- og utland har vært inspirasjon i arbeidet med å utforme anbefalingene som skal skape et bedre lokalsamfunn på tvers av den eksisterende innbyggermassen. Fellesarenaer i nærområder – både ute og inne, som lekeplasser, turstier, skoler og eldresentre, skal tilpasses befolkningen.  

Bygger på konseptet leve hele livet

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap blir trukket fram som viktige årsaker til god levestandard i rapporten Leve hele livet. Disse faktorene står også sentralt i konseptet Bo hele livet. “Det å bo sammen med andre kan være en god strategi for å forhindre ensomhet og inaktivitet,” står det i rapporten publisert av SINTEF. Det understrekes imidlertid at anbefalingene krever flere forsøk og erfaringer.  

Ser fordelene ved å møtes på tvers av generasjoner

I vårt arbeid i VilMer ser vi tydelig hvor nyttig, gledelig og ikke minst enkelt det kan være å bidra til et mer inkluderende samfunn. Vi baserer oss på ordtaket “mange bekker små, gjør en stor å”, og vi brenner for at alle kan bidra litt, ut fra tid, lyst og interesser. Bo hele livet virker å være et godt utgangspunkt for ikke bare å spre dette budskapet, men også for å engasjere hele lokalsamfunnet helt fra lokalmiljøets grunnmur.

Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”
Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”
Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”
Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”
Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”
Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”
Forsidebilde fra rapporten Bo hele livet fra SINTEF.
Forsidebilde fra rapporten Bo hele livet fra SINTEF.