Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”

14
September
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
St. Hanshaugen
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
Trondheim Østbyen

Rapporten Bo hele livet anbefaler lokalmiljøer basert på sosial bærekraft og fellesskap på tvers av generasjoner. En rekke flergenerasjonskonsepter i inn- og utland har vært inspirasjon i arbeidet med å utforme anbefalingene som skal skape et bedre lokalsamfunn på tvers av den eksisterende innbyggermassen. Fellesarenaer i nærområder – både ute og inne, som lekeplasser, turstier, skoler og eldresentre, skal tilpasses befolkningen.  

 

Bygger på konseptet leve hele livet

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap blir trukket fram som viktige årsaker til god levestandard i rapporten Leve hele livet. Disse faktorene står også sentralt i konseptet Bo hele livet. “Det å bo sammen med andre kan være en god strategi for å forhindre ensomhet og inaktivitet,” står det i rapporten publisert av SINTEF. Det understrekes imidlertid at anbefalingene krever flere forsøk og erfaringer.  

 

Ser fordelene ved å møtes på tvers av generasjoner

I vårt arbeid i VilMer ser vi tydelig hvor nyttig, gledelig og ikke minst enkelt det kan være å bidra til et mer inkluderende samfunn. Vi baserer oss på ordtaket “mange bekker små, gjør en stor å”, og vi brenner for at alle kan bidra litt, ut fra tid, lyst og interesser. Bo hele livet virker å være et godt utgangspunkt for ikke bare å spre dette budskapet, men også for å engasjere hele lokalsamfunnet helt fra lokalmiljøets grunnmur.

Forsidebilde fra rapporten Bo hele livet fra SINTEF.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Se flere aktiviteter

No items found.
Se flere fra LøtenSe flere fra Vestre TotenSe flere fra ElverumSe flere fra Søndre LandSe flere fra RingebuSe flere fra RingsakerSe flere fra Gjøvik

Livsglede og aldersvennlig bofellesskap er fokus i “Bo hele livet”

‍I framtiden kan barnehager og sykehjem dele gymsal, studenter kan bidra som miljøarbeidere i bokollektiv for eldre og turstier kan bli tilpasset til rullestoler.
Forsidebilde fra rapporten Bo hele livet fra SINTEF.
14
September
2020
|
Vestre Toten
Gjøvik
Søndre Land
Ringebu
Ringsaker
Elverum
Løten
Faglig inspirasjon
Brukernytt
VilMer-nyheter
|
1 minutt lesing

Rapporten Bo hele livet anbefaler lokalmiljøer basert på sosial bærekraft og fellesskap på tvers av generasjoner. En rekke flergenerasjonskonsepter i inn- og utland har vært inspirasjon i arbeidet med å utforme anbefalingene som skal skape et bedre lokalsamfunn på tvers av den eksisterende innbyggermassen. Fellesarenaer i nærområder – både ute og inne, som lekeplasser, turstier, skoler og eldresentre, skal tilpasses befolkningen.  

 

Bygger på konseptet leve hele livet

Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap blir trukket fram som viktige årsaker til god levestandard i rapporten Leve hele livet. Disse faktorene står også sentralt i konseptet Bo hele livet. “Det å bo sammen med andre kan være en god strategi for å forhindre ensomhet og inaktivitet,” står det i rapporten publisert av SINTEF. Det understrekes imidlertid at anbefalingene krever flere forsøk og erfaringer.  

 

Ser fordelene ved å møtes på tvers av generasjoner

I vårt arbeid i VilMer ser vi tydelig hvor nyttig, gledelig og ikke minst enkelt det kan være å bidra til et mer inkluderende samfunn. Vi baserer oss på ordtaket “mange bekker små, gjør en stor å”, og vi brenner for at alle kan bidra litt, ut fra tid, lyst og interesser. Bo hele livet virker å være et godt utgangspunkt for ikke bare å spre dette budskapet, men også for å engasjere hele lokalsamfunnet helt fra lokalmiljøets grunnmur.

Bidra du også?


Kan du bidra med noe hyggelig på hjem og institusjoner?


Les mer om det å være bidragsyter på VilMer her.

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like

Vi tror du også vil like